Klientendring FS8.2.1

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_1r1.zip

Beta-versjon (ny PB-versjon): fs10_3b15.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder er par viktige rettelser etter FS8.2. Ut over dette noen utvidelser av vurderingsrapporter.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen.

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • I meldingsrapporten kom det et stort antall feilmeldinger, en for hvert flettefelt i brevet a la: "Feil ved registrering av data i felt {avssender_stednavn}" Dette er rettet. RT329912

BILDER

Generelt

I hovedmenyen er visningen av bokmerker tilbake slik den var i forrige versjon, slik at plassen økes når vinduet forstørres.

Person/Student

I dialogen for generering av FS-nr er nå det mulig å tabbe seg til valg for kjønn. RT337355 

Søknad samlebilde

Ved oppdatering av merknad (øvre del av bildet) gis det nå varsel om manglende lagring når bildet lukkes, eller det foretas nytt søk. RT337279

Godkjenning av obligatorisk aktivitet

Rettet søk på studenter når en legger til nye studenter i bildet. RT337857

Begrunnelse og klage

 • Ved registrering av resultat vil nå feltene ferdigbehandlet, vedtak formidlet og vedtak oppdateres automatisk i bildet (må ikke søke frem på nytt for å se nye verdier). RT337303
 • Knappene for registrering av klagesensur og endelig sensur vises ikke lengre for saken som har J for ferdigbehandlet. FS-764

Umulig periode for eksamensvakt

Rettet slik at informasjon lar seg søke frem og oppdatere. RT337675 m.fl

Emnekombinasjon samlebilde

Fane Frie emnevalg: Feltet Studierettkrav er gjort obligatorisk - default verdi er satt til J. RT334925

Studieprogram

Fane Tekst DS/Vtm: Det er nå mulig å kopiere rader (Ctrl-K) uten å få feilmelding ORA-24816: Utvidet bindingsdata som ikke er LONG, ble sendt etter LONG- eller LOB-kolonnen. RT337437

Undervisningsform

Kolonnen Praksis lar seg oppdatere. RT337911

RAPPORTER

FS101.003 Søkerliste

Effektivisert åpning av rapporten (tar litt lengre tid å velge utplukk på kompetanseregelverk og kravelement). Tatt vekk en liste med kravelement som var noe malplassert i vinduet. RT337789

FS431.002 Kursdeltakere - kurs-spørsmål og svar

Rettet visning av tekst-svar. RT337636

FS501.002 Kommisjon for eksamen

Rapporten viser eksamens- og sensursystem

FS508.002 Vurderingsenhet

Rapporten viser eksamens- og sensursystem

FS519.001 Vurderingsmeldingstall

Rapporten viser eksamens- og sensursystem

FS537.001 Arbeidsliste 1 Eksamensplan

Rapporten viser eksamenssystem

FS566.001 Vurderingsprotokoll

 • Utplukk på klagesaker inkluderer ikke lengre saker som er trukket.
 • Utplukk på klagesaker kan nå begrenses til 2. gangs behandling. FS-805

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

Nytt vis-valg: Kun ny behandling. FS-775

FS918.001 Kandidatrapport - framdriftsrapportering

Lagt til informasjon om kull. RT337262

  FS-system

  Denne modulen er nå kun tilgjengelig for saksbehandlere med rollene FS_KODER eller FS_SYSEIER.

  Publisert 29. mars 2019 12:25 - Sist endret 3. apr. 2019 12:00