Klientendring FS8.1.7

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_7.zip

Beta-versjon (ny PB-versjon): fs10_3b12.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Høy Nye kolonner for DBH-rapporterin som gjelder kvalifikasjon (som skal vidererapporteres til Lånekassa). Ut over dette mindre endringer/rettelser.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen.

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • Oppdatert versjon av powerbuilder 2017. Nå er tekst-editoren rettet slik at den skal være kompatibel med tekst-editoren i den gamle versjonen. Dette betyr at etter en test-runde bør en kunne forlate den gamle versjonen. (Beta-versjon av powerbuilder 2019 er forøvrig under testing nå)
 • I meldingsrapporten kom det et stort antall feilmeldinger, en for hvert flettefelt i brevet a la: "Feil ved registrering av data i felt {avssender_stednavn}" Dette er rettet. RT329912

BILDER

Søknad samlebilde

Kartotekkort Dok: Det er lagt til visning av bilde av forsiden av det enkelte dokument (miniutgave). Denne vises dersom formatet lar seg benytte for å generere en slik forside. Dersom musepeker holdes over bildet vil en større utgave av dette vises.

Initier jobb for etterbehandling av resultater

Hjelpeteksten i dialogen er rettet. RT327899

Kvalifikasjon

Nytt felt: Kvalifikasjonsnormering. Feltet må fylles inn for alle aktive kvalifikasjoner som skal rapporteres til lånekasse (via DBH).

Kursdeltakelse

Dobbeltklikk på e-postadresse får nå med seg e-postadressen over til FS214.001 Send e-post, også for deltakere uten fnr. RT332506

RAPPORTER

Generelt

FS101.002 Rangeringsliste søkere

Nytt parameter "Inkludér søkere som ikke er kvalifisert". Dersom denne krysses av vil dere kunne oppgi en rekke kravelement søker må ha bestått for å bli tatt med i rapporten. Alle søkere som er beregnet kvalifisert allerede vil uansett tas med. RT329523

FS160.004 Innstilling av opptakstudieprogram

Rettet språkvalg i rapporten, alle fikk bokmål-tekst. Rettet setting av søkernr som referanse (brukes dersom journalnr ikke er angitt). RT329925

FS357.002 Generering av registerkort

Ny funksjon lagt til: Slett transaksjoner. Denne sletter alle transaksjoner som er lastet inn. RT329771

  FS-system

  FS010.003 Kvalifikasjoner

  To nye kolonner: Kvalifikasjonsnormering og Studiepoeng normering.

  FS031.003 Opplysninger til Lånekassa – Studieprogram

  Ved lagring til lokal disk vil filen nå lagres som UTF-8. RT331167

  Publisert 23. jan. 2019 08:07 - Sist endret 3. feb. 2019 21:10