Klientendring FS8.1.6

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_6.zip

Beta-versjon (ny PB-versjon): fs10_3b11.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Fjernet mulighet for å lagre excel-xml-format da tall-kolonner ble minimert ved lagring uten kolonneheader. Ut over dette mindre endringer/rettelser.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen.

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • Ingen utover det som kommer for FS8.1.6.

BILDER

Søknad samlebilde

Rettet slik at ekstern e-postadresse ikke kan oppdateres dersom det kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret. RT328079

Begrunnelse og klage

 • Kan søke på feltet Vedtak. RT328829
 • Feltet for merknad er tatt vekk i spørremodus da det overlappet feltet for sperre på karakterutskrift. Gjelder ved søk på formelle feil. Denne overlappingen skyldes en feil i utviklingsverktøyet som er meldt til leverandør. FS-741
 • Rettet beregning av klagefrist. RT329100 RT329548
 • Ny funksjon for å slette siste registrerte klagesensur for en sak. RT329491
 • Ny funksjon for å slette dokument med begrunnelse for en sak. RT329491

Kursdeltakelse

 • Ved åpning av bildet vises kun fullførte søknader. FS-743

Vurderingsenhet samlebilde

 • Avkrysningsvalget for visning av inaktive vurderingskombinasjoner er tilbake i bildet. RT328421
 • Fane begrunnelse og klage: Feltet e-postadresse for klage lar seg nå lagre. RT328881

RAPPORTER

Generelt

 • Lagring på format MS Excel 2007 XML er tatt vekk da den tall-kolonner minimeres ved lagring når kolonneheader ikke er valgt. Formatet MS Excel 2007 inneholder ikke denne feilen og kan fortsatt benyttes.
 • I brevrapporter er språk for subject for e-post rettet (kom på bokmål). RT328076

FS350.004 Personakseptanse

Nytt parameter: Campus. RT328038

FS431.002 Kursdeltakelse - kurs-spørsmål og svar

Viser kun fullførte søknader. FS-746

FS431.003 Mottatt dokumentasjon

Viser kun fullførte søknader. FS-745

FS431.010 Kurstall

 • Ikke-fullførte søknader telles ikke lengre med for påmeldte, trukket, tilbud, ja-svar.
 • Egen tall-kolonne for ikke-fullførte søknader.  FS-744

FS718.001 Generering av studieprogramstudent

Nytt parameter: Campus

  FS-system

  Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

  • Jobbene for utsending av e-post til sensor i forbindelse med begrunnelse og klagesensur: Tekstene er gjennomgått og forbedret. FS-752
  • Jobben for utsending av e-post til administrasjon i forbindelse med innkommet klage har tatt i bruk den nye e-postadressen: Annen adresse for varsel om klage. FS-686
  Publisert 17. des. 2018 08:17 - Sist endret 18. des. 2018 07:56