Klientendring FS8.1.4

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_4.zip

Beta-versjon (ny PB-versjon): fs10_4b8.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.1.2 (flis02)

Viktighet av oppgraderingen: Høy Inneholder påkrevde endringer for DBH-rapporteringen 15. oktober.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Krav til dokumenttype: Dette er ikke implementert i Søknadsweb enda.

Sanksjonstype for lovhjemmel Kommer mer funksjonalitet på denne i neste oppgradering.

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • Ingen utover det som kommer for FS8.1.3.

BILDER

Generelt

 

Student samlebilde

Visningen av meldinger oppe til høyre i bildet er utvidet med mer informasjon. Den kan nå vise flere merknader samtidig som gjelder utestenging. Fargekodingen er endret noe (flere røde merknader). RT323899

Søknad samlebilde historikk

Ny overgang til bildet Dokumentarkiv. RT323693

Opptakstype

Bildet har fått en ny fane for Dokumenttype. Her kan krav til søker om visse typer dokumenttyper angis. Dette for å klargjøre for videreutvikling av Søknadsweb, for tilpasning til ph.d.-opptak.

Person eksternstudium

Feltene for navn på resultat er utvidet fra 200 til 400 tegn.

Eksternresultat-logg  

Ny kolonne for resultatløpenr, for å kunne identifisere klarere hvilket resultat det er utført endringer for.

Lisens- / attest-type for studieprogram

Lisenstypekode refererer nå til en generell kodetabell for lisenstyper, som ikke er koblet til studieprogram (bildet Lisenstype). FS-463 

Begrunnelse og klage

 • For begrunnelse: Nytt felt for hvilken form begrunnelse er gitt på (muntlig / skriftlig). FS-690
 • Det er mulig å søke i feltet Sperr mot visning på karakterutskrift. Feltet vises når klagetype SENSUR er valgt. RT323588

Vaktplan med eksamensvakt

Lagt til ledetekst for campus-kolonnen

Plassering av kandidat på rom

Lagt til ledetekst for campus-kolonnen

Oppnådd kvalifikasjon

Fane Merknad: Merknadsfeltene er utvidet fra 500 til 1500 tegn.

Oppnådd kvalifikasjon protokoll

Fane Merknad: Merknadsfeltene er utvidet fra 500 til 1500 tegn.

Forkunnskapskrav

Ny fane: Lisens. Det er nå mulig å angi krav om tildelt lisens for oppmelding til emne. FS-463

Sted (Felles)

Nye felt: Dato og saksbehandler for oppretting og siste endring.

Land (Felles)

Nytt felt: Nynorsk landnavn.

Sanksjonstype for lovhjemmel (Felles)

Nytt kodebilde for å koble lovhjemmel til sanksjonstype

Lisenstype (Studelem)

Nytt bilde med lisenstyper, som refereres fra Lisens- / attest-type for studieprogram. FS-463

Begrunnelseform (Vurdering)

Nytt bilde med former for begrunnelse (se Begrunnelse og klage). FS-690

RAPPORTER

FS462.001 Undervisningsopptak

Endret sortering slik at den følger rangnr (som igjen er det samme som ventelistenr-sortering). RT322101

FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

Visning av emnenavn tar hensyn til navnehistorikk. RT323534

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

 • Nye parametere: Kun vurderingsenheter som delvis er overført til protokoll og Kun vurderingskombinasjoner som skal overføres automatisk til protokoll. Disse er innført for å kunne få oversikt over emner med automatisk protokolloverføring, der ikke alle kandidater er gitt resultat.
 • Datagrunnlaget er utvidet med datasystem for eksamen og for sensurering, for å kunne filtrere på denne informasjonen. FS-643

FS579.001 Begrunnelse og klage

Nytt vis-valg for å kun vise saken som ikke er trukket eller avvist. Pr default vil disse saken ikke vises. RT261689

FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Det er igjen mulig å manuelt sette dato for kvalifikasjonsoppnåelse RT322815

FS925.001 Samarbeidsrapport, samarbeidsavtaler

 • Nytt parameter: Kun aktive studieretter. Dersom det er krysset av for denne vil kun studieretter som er aktive pr dags dato komme med.
 • Nye visvalg, og nye kolonner i rapporten: Fødselsnr og Studentnr FS-494

FS933.001 Adresseliste kreering

Nytt visvalg: Fakultetsnavn (for studentens studieprogram). Ved lagring til fil kommer også institusjonsnr og fakultetsnr med for gitt fakultet. RT247134 FS-624

  FS-system

  FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS011.002 Registrerte studenter

  Kolonner fjernet: C/O-adresse, Gateadresse, Poststedadresse, Land-adresse, E-postadresse, Studentens e-postadresse, Studentens telefonnummer

  FS011.003 Emneoppmeldte studenter

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS011.004 Eksamen

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner

  Nye kolonner: Studiepoeng fra egen institusjon, Studiepoeng fra ekstern norsk institusjon, Nye studiepoeng, Studiepoeng fra ekstern institusjon som tidligere er benyttet i en grad, Studentens lokale identifikator

  Kolonner fjernet:Studiepoeng internt, Studiepoeng eksternt

  FS011.006 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS011.007 Gjennomføring iht avtalt utdanningsplan

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS011.008 Uteksaminerte PPU-kandidater

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

  Kolonner fjernet: C/O-adresse, Gateadresse, Poststedadresse, Land-adresse, E-postadresse

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

  Kolonner fjernet: C/O-adresse, Gateadresse, Poststedadresse, Land-adresse, E-postadresse

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS012.003 Avlagte drgrader

  Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

  FS013.004 Fagskole: Aktive studenter

  Kolonnene med adresse, e-postadresse og mobilnr er tatt ut av rapporteringen.

  Publisert 21. sep. 2018 12:17 - Sist endret 26. sep. 2018 09:53