Klientendring FS8.1.3

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_3.zip

Beta-versjon (ny PB-versjon): fs10_3b5.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder ny versjon av kapittel 8 for Diploma Supplement. Digital karakterutskrift kan bestilles fra klient.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

 

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • Beta-versjonen er generert med oppdatert versjon av Powerbulder (PB2017 R3). Denne inneholder en del rettelser som gjelder PDF-generering og rik tekst editor.
 • Den generelle sorteringsdialogen er rettet slik at valget for ascending er synlig og kan benyttes også når vertikal rullebar vises.
 • Ved lagring til PDF kan ulike versjoner av PDF/A velges.

BILDER

Generelt

 • Ctrl-C fungerer nå i dialogen som viser kolonnebeskrivelser. RT254982

Riktekst-editor og lenker

Riktekst-editoren er utvidet med funksjon for å sette inn lenke. For brevtype kan denne velges fra menyen øverst på siden. For info-tekster kan den velges fra menyen som kommer frem ved bruk av høyre musetast. RT258552

Databasejobber

 • Ny dialog som viser alle kjøringer for en bestemt type jobb. Denne nås ved å dobbeltklikke på en databasejobb. Gjelder alle visninger av databasejobber. Alle kjøringer siste 30 dager vises. Disse er spesielt nyttig dersom en databasejobb feiler.
 • Databasejobber som kjøres vises nå med grønn tekst.
 • Databasejobber som feilet i siste kjøring vises nå med rød tekst. Denne medfører at åpning av disse dialogene som viser databasejobber tar noe lengre tid enn tidligere (opp til 5 sekunder).

Student samlebilde

 • Alle røde merknader er nå flyttet til en liste i øvre høyre hjørne av vinduet (på samme vis som i søknad samlebilde). Denne funksjonen vil bli oppdatert etter flis02, og da vil flere merknader kunne vises for samme student.
 • Endringsfunksjoner: Campus kan nå angis ved overgang til nytt program. RT322033 
 • Fane KvProt: Navnehistorikk for kvalifikasjon er tatt i bruk. RT252744

Sanksjon

Bildet for Utestenging er gjort noe om, og har fått nytt navn. Kursdeltakelse (EVU) vises i bildet.

Sanksjonslogg

Bildet Utestengingslogg har fått nytt navn.

Klage og begrunnelse

Nytt søkefelt: Flyt-id

Godkjenningssak

Nytt søkefelt: Flyt-id

Person eksternstudium

Ny fane: Importkontroll. Dersom studenten har lastet opp resultater fra EMREX, og det er tvil om identifikasjon, så vil denne kontrollfunksjonen komme frem. Dette oppstår dersom studentens fødselsdato eller navn avviker mellom karakterutskriften og det som er registrert i FS. Navn og fødselsdato fra importdataene vil vises under fanen, og det er lagt til mulighet for å enten godkjenne eller avvise importen av denne informasjonen.

Utvekslingsperson

Kan nå slette utvekslingspersoner uten å få meldingen Kan ikke fjerne eier før alle medlemmer er fjernet. RT255134 

Utdanningsplan

Dersom nytt søk på student og det ikke gir noe treff ville innlegging av emner i plan medføre at FS feilet. Dette er rettet. RT321593

Bestilling

Radene sorteres nå etter bestillingsdato (siste bestillinger først). Nytt filteringsvalg: Vis kun ikke-produserte. RT261425

Fagpersonundsemester

Rettelse av nedtrekksliste for til-termin (fagkoder ble vist i stedet for terminkode). RT254370

Vurderingsenhet

 • Funksjonen Beregn antall er fjernet og erstattet av en permanent visning av tall fordelt på campus.
 • Ved oppdatering av eksamensdato eller innleveringsdato kommer det et varsel om en ønsker å oppdatere disse verdiene. En må trykke Enter for å få beholde ny verdi. RT254498
 • Rettet plassering av Detaljer-valget. RT255556

Vaktplan med eksamensvakt

Bildet er utvidet i bredden slik at vakten presenteres på en linje. Det er også satt av mer plass til presentasjon av den enkelte eksamensvakt. RT254415

 

RAPPORTER

Generelt

 • De gamle karakterutskriftene FS601.001, FS601.002 og FS601.004 er fjernet fra rapportmenyen.
 • Dialogen for utsending av meldinger: Publisér meldingen på Studentweb er endret til Publisér meldingen på Studentweb og Søknadsweb. RT253595

FS201.001 Studentopplysninger

Fane KvProt: Navnehistorikk for kvalifikasjon er tatt i bruk. RT252744

FS201.003 Studenter med sanksjoner

Rapporten over utestengte studenter har fått nytt navn. Nytt vis-valg: Sanksjoner ved egen institusjon.

FS201.004 Personer med erstatningsnummer / duplikatkontroll

Rettet lagring til fil for Erstatningsnr-bruk (FS ble avsluttet). RT261360

FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan

Fane KvProt: Navnehistorikk for kvalifikasjon er tatt i bruk. RT252744

FS201.014 Utenlandsk person - Rapport til UDI

 • Rettet skrivefeil (Anbefalter til Anbefaler). RT254508

FS431.001 Kursdetakere

Rettet skrivefeil for filtering: Kun kun tilbud til Vis kun tilbud. RT254195

FS579.002 Klage og begrunnelse - fordeling

Det er lagt på totalsummering for alle tall-kolonner. RT208030 FS-702

FS600.003 Karakterutskrift - Digitalt signert PDF

Det er lagt til rette for at denne nå kan kjøres fra FS-klienten. Denne fungerer på samme vis som i Studentweb. Den signerte karakterutskriften lagres i dokumentarkivet etter at signeringsprosessen er fullført, dette kan ta opptil to minutter. Dokumentet vil også være tilgjengelig for studenten på Studentweb. RT252283

FS670.002 Vitnemål

For beta-versjonen: Rettet marg for side 2

FS670.003 Diploma Supplement

Ny versjon av kapittel 8 er levert av Nokut og implementert i DS. Denne kan sees her.

 

  FS-system

   

  Publisert 17. juli 2018 13:02 - Sist endret 16. aug. 2018 08:38