Klientendring FS8.1.1

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_1.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Nye merknadsparametere for opptaksrapporter. Endringer i fagskole-rapportering. Noen rettelser for FS8.1.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Det er for NOM-søkere gitt mulighet i FS214.001 Send e-post å også sende disse meldingene til SOs meldingsboks. Dersom vi ikke har rukket å få produksjonssatt integrasjonstjenesten mot SO for denne meldingsutsendingen vil det komme en feilmelding.

BILDER

Dokumentarkiv

Bildet er utvidet med et valg for om det er personer med fnr eller deltakere med deltakernr som skal søkes frem. FS-619

Student samlebilde

 • Kartotekkort Praksis: Rettelse slik at det er mulig å fjerne verdi for prosent av heltid. RT247694
 • Rettelse slik at feltet for statsborgerskap er søkbart. RT248194

Søknad samlebilde NOM

 • Rammen nede til høyre i bildet er utvidet med en kolonne FSK for fagskolepoeng
 • Knappene Omgjøring til REA-søker og Omgøring til DSP-søker er tatt vekk. Det kommer ny funksjonalitet på SO-sidene for å gjøre dette
 • Kartotekkort Dok: Det er lagt til et valg for å slette informasjon om at dokument er lest (rødt kryss til høyre for ledeteksten Åpnet). Dette valget vil også medføre at verdi N for ubehandlet dokument endres til J.

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Valg: Rettet tabulatorrekkefølge for feltene i bildet. RT247475
 • Kartotekkort Dok: Det er lagt til et valg for å slette informasjon om at dokument er lest (rødt kryss til høyre for ledeteksten Åpnet). Dette valget vil også medføre at verdi N for ubehandlet dokument endres til J.

Bestilling

Det er nå mulig å søke på dato bestilt. RT246387

Kursdeltakelse

Ny overgang til Dokumentarkiv. FS-619

Vurderingskombinasjon

Feltene for sted og campus er tatt vekk (erstattes av ny campus-struktur i FS8.1, der campus nå er flyttet ned til kartotekkort Campus). Lagt til visning av Admin. ansvarlig enhet (kan også søke på dette).

 

RAPPORTER

FS101.001 Søkerliste

Nye parametere for hvilke typer merknader som skal vises i rapporten. Alle merknader vil vises i samme felt i rapporten. Vis-valget Merknad avgjør om disse skal vises i rapporten, dette er pr default valgt. Vis-valget Intern vurdering er kun valgbar for NOM-søknader. Vis-valget Merknad-søkweb er tatt vekk da dette nå styres av hvilke typer merknader som skal med i rapporten. FS-637

FS101.002 Rangeringsliste søkere

Visvalget for merknad viser kun merknader av type MERKNAD. FS-637

FS101.003 Søkerliste

Nye parametere for hvilke typer merknader som skal vises i rapporten. Alle merknader vil vises i samme felt i rapporten. Vis-valget Merknad avgjør om disse skal vises i rapporten, dette er pr default valgt. Vis-valget Merknad-søkweb er tatt vekk da dette nå styres av hvilke typer merknader som skal med i rapporten. FS-637

FS101.011 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

Nye parametere for hvilke typer merknader som skal vises i rapporten. Alle merknader vil vises i samme felt i rapporten. Vis-valget Merknad avgjør om disse skal vises i rapporten, dette er pr default valgt. FS-637

FS120.003 Tilbudsbrev

Kun merknad av type TILBUDSBREV tas med i brevet.

FS200.001 Endring av fødselsnr

Funksjonen Slett opptaksdata, inkl historikk sletter nå også fra merknadstabellen. RT248417

FS214.001 Send e-post

Dersom personene i datautvalget gjelder NOM-søkere vil det komme frem et nytt parameter der en kan velge å sende meldingene også til SOs meldingsboks slik at søker kan se denne i søkerportalen. Dersom alle i datautvalget er NOM-søkere vil denne pr default bli krysset av. Dersom noen, men ikke alle, i utvalget er NOM-søkere vil denne ikke være krysset av, men det gis mulighet for å gjøre dette. FSWS-1638 

FS216.001 Lagre dokumenter til disk

Rettet feilmelding om dokumenter som ikke blir lagret (selv om de blir lagret). RT247558

FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

Nytt valg, Vis kun tabell (muliggjør lagring til fil), for å muliggjøre lagring av datainnhold til fil. RT247594

FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt

Nytt felt: Campus RT248003

FS579.001 Begrunnelse og klage

 • Tatt vekk duplikatvisning av sensorer i kommisjon
 • Ved lagring til fil tas også kommisjonsmedlemmer med (sist i filen) for klagetype BEGRUNN (opprinnelig) og SENSUR (opprinnelig og ny). RT248126

FS579.002 Klage og begrunnelse - fordeling

Tall for begrunnelse tellet også med klagesaker der det ikke eksplisitt var registrert en begrunnelsesak. Disse er nå fjernet fra tellingen slik at kun eksplisitte registeringer telles med. RT249189

 

 

  FS-system

  Rettelser som gjelder fagskolerapportering RT247917

  FS013.001 Fagskole: Utdanningstilbud

  • Rettelse slik at fagskolepoeng hentes frem
  • Rettelse av NSD-kode for godkjenningsinstans da denne aviker fra tilsvarende koder for UH-institusjoner

  FS013.002 Fagskole: Emne

  • Rettelse slik at fagskolepoeng hentes frem

  FS013.003 Fagskole: Avsluttende vurdering

  • Dato-vurdering hentes fra innleveringsdato dersom eksamensdato ikke har verdi
  • Rettelse av koding av karakterer
  • Lagt til felt for innpass/fritak (inntil videre uten verdi)

  FS013.004 Fagskole: Aktive studenter

  • Rettelse i fylling av adressekolonner
  • Nytt felt for støtte fra Helsedirektoratet (kommer senere som felt i studieprogram-rapportering)
  • Nytt felt: Mobilnr

  FS031.002 Opplysninger til Lånekassa - Studentstatus

  Filoverføring med studentstatus til Lånekassa er skrudd av for alle. Men jobben skal fortsatt kjøres for å generere datagrunnlaget som benyttes for å levere de samme dataene via WebService.

  Publisert 19. mars 2018 15:08 - Sist endret 3. apr. 2018 20:41