Klientendring FS8.0.6

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_5.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder primært rettelser for 8.0.5-oppdaderingen.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

 

Søknad samlebilde

  • Kartotekkort Dok: Funksjonen for å låse alle dokumenter og åpen alle dokumenter kunne medføre feil som avsluttet FS. RT235992 RT236302

Fakturareskontro

Konteringsfeltene Art og prosjekt er utvidet i bredden slik at de kan vise hele datainnholdet. RT235335 RT236179

 

RAPPORTER

FS201.014 Utenlandsk person - Rapport til UDI: Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse

Deler av rapporten manglet i FS8.0.5, dette er tatt med nå. RT235956

FS944.003 Data for analyse av frafall og gjennomstrømming

Endret parametertekst (For AKTIVE studenter er brutto- og nettotid basert på "beregnet slutt-dato", eller "innleveringsdato" dersom den er lagt inn) RT236215

 

FS-system

Ingen endringer.

Publisert 19. sep. 2017 09:59 - Sist endret 19. sep. 2017 09:59