Klientendring FS8.0.4

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_4.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Endringer for FS578.001 slik at den lar seg kjøre innen rimelig tid.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Generelt

 • Nytt valg for å redigere lokale tekster for tabell og kolonne i F2-dialogen. Forutsetter rollen FS_SYSEIER. RT208094 FS-478
 • Funksjonen som genererer XML-versjon av info-tekster kjører nå 10-20 gg raskere enn tidligere. Lagring av lange infotekster går adskillig raskere. RT224095

Søknad samlebilde NOM

Dersom det kommer frem diagnosevarsel fra SO i meldingsboksen oppe til høyre i bildet er denne nå omgjort til en lenke til SOs websider. Der vil selve diagnosen vises. Denne lenkevisningen forutsetter at feltet URL diagnose (NOM) i bildet Opptak er oppdatert med verdien "https://soda.uio.no/diagnose/".

Begrunnelse og klage

Kommisjonsmedlemmer for ny kommisjon for student ble vist frem slik at det overlappet andre felter. Dette er rettet. Det er lagt på mouseover-funksjon på feltet slik at den da viser hele innholdet. RT225084

RAPPORTER

Generelt

 • I brevrapporter er det ikke lengre mulighet til å endre brevtype mens meldinger genereres. RT224898

FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudenter

Filtreringsvalget for Sem.reg er erstattet med en nedtrekksliste med følgende alternativer:

 • Ikke betalt, ikke registrert
 • Kun betalt
 • Kun registrert
 • Betalt og registrert
 • Uansett betaling eller registrering (default)


Filtreringsvalget for permisjon er erstattet med en nedtrekksliste med følgende alternativer:

 • Ikke permisjon
 • Permisjon
 • Uansett permisjon

RT207527 FS-476

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

Rapporten brukte svært lang tid på å beregne campus-tilhørighet. Campusinformasjon er derfor tatt vekk fra rapporten. Parameter for Campus er fortsatt med i rapporten, og bruk av dette medfører at rapporten tar svært lang tid å kjøre. Rapporten bør derfor i hovedsak kjøres med verdi ALLE for Campus (som er default verdi). Det vurderes endring for campus i vurderingsmodulen. Denne er på høring nå, og vil løse bl a dette problemet med tidsbruk ved beregning av campus. RT224517

FS-system

Brukeradministrasjon

Det er lagt til mulighet for å redigere lokal rollebeskrivelse i den fremvisningen av rollen en får når en dobbeltklikker på en rolle i bruker Brukeradministrasjon.

FSWS Overføring til Fronter, Its learning og Canvas

Parameterfeltet for LMS løpenr er byttet ut med en nedtrekksliste med lovlige verdier. Dersom LMS løpenr 1 er en lovlig verdi for oppgitt LMS så vil en kunne kjøre rutinen med verdi UOPPGITT.

Publisert 25. juni 2017 18:10 - Sist endret 25. juni 2017 18:10