Klientendring FS8.0.3

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_3r2.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Endringer for begrunnelse og klage for å følge opp behandling av dette i studentweb. Nye rutiner med Campus-parametere. Viktig endring i rapporteringen til Helsetilsynet.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Person/Student

Knappen Generer snr-bestilling vises ikke lengre for personer med reelt fnr. RT221115

Søknad samlebilde NOM

Søking på søkernr-serie gav en testmelding. Denne er fjernet. RT223554

Undervisningsaktivitet

Kartotekkort Timeplan: Rettet beregning av startuke der ukedag er angitt og startdato er senere enn denne ukedagen. RT221909

Begrunnelse og klage

 • Bildet er omstrukturert, og en del av feltene fremkommer avhengig av verdi for klagetype FS-502
  • BEGRUNN
   • Ny klagefrist (dette er en beregnet verdi - vises først fra FS8.1)
   • Dokument med begrunnelse (importert fra sensursystem)
  • SENSUR
   • Sperr mot visning på karakterutskrift
   • Ny kommisjon
   • Dato sendt ny kommisjon
   • Frist for sensurering
   • Vedtak
   • Merknad vedtak
  • FORMELL
   • Frist for klage på vedtak
   • Klage (student) og evt dokument opplastet av student på Studentweb
   • Merknad vedtak
 • Utgåtte felter vises med grå tekst
  • Bekreftelse formidlet
  • Begrunnelse bedt om (erstattes av feltet Mottatt)
  • Begrunnelse formidlet (erstattes av feltet Vedtak formidlet)
 • Nye felter: Reell tid RT224305

Kommisjon

Nye felter: Reell tid. RT224305

Fakturareskontro

Kartotekkort Detaljer: Feltet Kdim4 er utvidet i bredden for å vise hele inneholdet RT223012

Emneinfo

 • Søk på enkelt anførselstegn i tekst feilet. Denne er rettet RT224047
 • Ved lagring til fil inkluderes nå også tekst (html og xml-versjoner) RT223554

Studieprograminfo

 • Søk på enkelt anførselstegn i tekst feilet. Denne er rettet RT224047
 • Ved lagring til fil inkluderes nå også tekst (html og xml-versjoner) RT223554

RAPPORTER

Utsending av e-post

Varsel om e-post med mer enn 4000 tegn kommer nå kun en gang, og ikke en gang pr e-post. RT222352

FS009.002 WebApplikasjon - Diagnose - bakgrunnssdata

Rettet parameternavn fra stud-uavhengig til sted-uavhengig. RT223461

FS120.003 Tilbudsbrev

Nytt felt for avsnitt 3: utvprogramnavn RT222458

FS200.011 Regenerering av infotekster

<p>-elementer som omsluttet en lenke forsvant ved omgjøring til xml. Dette er rettet. RT214560

FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon

Nytt flettefelt (og vis-valg): Brukernavn. RT224059

FS216.001 Lagre dokumenter til disk

 • Visningen av personer har feilet pga sikkerhetsinnstillinger i browsere. Det er innført en endring slik at visningen nå skal fungere i IE, Edge og Firefox. Chrome (uten spesielle innstillinger) vil ikke vise frem informasjonen. RT218931
 • Dokumentlagringen tar nå også med dokumenter importert fra SO. RT224274

FS226.002 Emnekjeder

Lagring til fil vil nå også inneholder koder for emner og emnesamlinger som inngår i emnesamling. Endret kolonnenavn til emnekjedekode/emnekjedenavn i stedet for emnesamlingskode/emnesamlingsnavn i datafiler. RT222562

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

 • Nytt parameter: Campus RT218913
 • Alle dato-parametere er utvidet med valg for overskriving av eksisterende dato FS-462
 • Nytt parameter for rom-mal FS-462
 • Nytt parameter for eksport til timeplansystem FS-462

FS474.003 Deltakere - undervisningsparti - med veilederinformasjon

 • To nye vis-valg: E-post veileder og Telefon veileder FS-495

FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

 • Alle lærere vises i overskriften (blir fullstendig implementert med FS8.1-oppgraderingen) FS-453
 • Dato og uke vises også for refererte timeplanforekomster FS-453
 • Teksten Studenter som fremkommer med rød tekst har møtt på undervisningspartier de ikke er registrert på er lagt til i overskriften FS-453
 • Rettet test på undervisningsfrie uker for de tilfeller der ukedag er angitt og startdato i første uka er senere enn denne ukedag RT221909

FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram

Parameter Kun gyldig i periode er pr default haket av. RT220626

FS502.001 Eksamensvaktfordeling

Nytt parameter: Campus RT218913

FS502.002 Generering av eksamensvaktplan

Nytt parameter: Campus RT218913

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

Nytt parameter: Campus RT218913

FS565.001 Kandidatlister

Tid-parameteret har fått ledetekst Reell tid i stedet for Tid. RT222254

FS579.001 Begrunnelse og klage

Rapporten fremstår nå i tre versjoner, avhengig av klagetype rapporten kjøres for. Feltene som vises i rapporten avhenger av oppgitt klagetype - se tilsvarende endringer i bildet for begrunnelse og klage.

FS-system

Generelt

Menybildet er for demobaser gitt samme bakgrunnsfarge som for menybildet i FS-klienten. RT221413

FS041.001 Kvalifikasjonsoppnåelser til Helsedirektoratet

Rettet formatering av dato-kolonnen. Ny kode for autorisasjon/lisens innført. RT221327

Publisert 30. mai 2017 19:14 - Sist endret 9. juni 2017 10:54