Klientendring FS7.9.8

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs79_8.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS7.9.6 (FLIS06)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Betalingsmodulen: Kan ha inntil 12 tegn i Dim5-kolonnen. Ellers mindre endringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Generelt

 • Redigering av tekster for Vitnemål og Diploma Supplement: Dialogene for dette er gjort om til responsdialoger slik at de må lukkes før en kan gå tilbake å gjøre andre ting i FS. Ellers kunne det oppstå feil i lagringen av disse endringene som ble gjort her. De får dermed samme type funksjonalitet som andre dialoger av samme type. RT208079

Person/Student

 • Feltet for bankkonto vises igjen. RT210281

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Profil: Merknad er økt fra 1000 til 4000 tegn
 • Kartotekkort Dok: Kun dokumenter lastet opp via søkerportalen hos SO vil nå fremkomme her. Dokumenter som finnes i dokumentarkivet må evt hentes frem vis overgangen til Dokumentarkiv.

Søknad samlebilde lokalt

 • Kartotekkort Profil: Merknad er økt fra 1000 til 4000 tegn

Søknad - resultatgrunnlag

 • Sum manuelt registrerte eksterne resultater vises nå i parentes bak summering for den enkelte institusjon. RT209350

Student samlebilde

 • Kartotekkort Kv.prot: Viser nå om kvalifikasjonsoppnåelse er ugyldiggjort. RT210452
 • Kartotekkort Adr: Ekstern e-postadresse kan nå oppdateres fra kontakt- og reservasjonsregisteret, med sperre mot endring. RT209900

Student vurdering samlebilde

 • Kartotekkort Eks.tilp: Rettet feltet for ekstra eksamenstid, kan legge inn tre sifre før komma. RT208469

Studieprogram

 • Kartotekkort Info termin: Ny J/N-kolonne: Publisér Studyinnorway. Vil rapporteres til utdanning.no slik at de kan videresende studieinformasjonen til SiU. RT210468

Fakturatype

 • Nye felter for mottaker: Telefonnr, E-postadresse, Url. Dette er informasjon som skal med i eFaktura. RT209731

RAPPORTER

FS170.001 Søkere til utveksling

Rapporten er utvidet med parameter for om den skal kjøres for inn- eller utreisende studenter. RT209938

FS200.033 Vask av adresser - folkeregisteret

 • Metoden for å lese inn fil er endret slik at den takler større filer enn tidligere (i disse fusjonstider). RT208771

FS205.001 Faktura

 • For purring vises nå opprinnelig fakturadato RT210237
 • For kreditnota vises nå opprinnelig fakturanr RT210237

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt

 • Rettet telling av kvinner (presenterte bare 1...) RT210201

 

FS-system

Ingen endringer

Publisert 9. des. 2016 08:51 - Sist endret 9. des. 2016 08:53