Klientendring FS7.9.2

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/tjenester/fs/nedlasting/klient/ :

fs79_2.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Merk at generering av brev i brevrapporter må testes spesielt - se under.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Generelt Ved lagring av innhold i datavindu til fil/flettefil kom det en feilmeldning (og FS ble avsluttet) dersom bruker dobbeltklikker på Åpne eller Åpne katalog. Dette er rettet. RT2113032

Student samlebilde

 • Funksjonen Generer faktura er tatt vekk. Den benyttet kode som var del av Studentweb2, og som nå utgår.
 • Ny overgang til Søknad samlebilde historikk. RT2115658

Søknad samlebilde NOM

 • Ny overgang til bildet Resultatgrunnlag. Overgangen er laget for å få en enklere oversikt over hvilke eksamensresultater (interne og eksterne) studenten har, og ikke for å benytte øvrig funksjonalitet i bildet Resultatgrunnlag for beregning av poeng/kvalifikasjoner. Det kan senere bli aktuelt å videreutvikle Resultatgrunnlag-dialogen til å passe mer til regelverket innenfor NOM.
 • Kartotekkort Dok: Ny knapp: Vis alle (for visning av alle dokumenter). Lagt til mulighet for å sperre mot dokumenter fra SO mot sletting.
 • Rettelse: Ved setting av dok-status til en mangel blir det nå opprettet søknadsmangel.

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Dok: Ny knapp: Vis alle (for visning av alle dokumenter som inngår). Symbol lagt til for å vise av dokument er sperret mot sletting.
 • Rettelse: Ved setting av dok-status til en mangel blir det nå opprettet søknadsmangel.

Søker - resultatgrunnlag

 • Rettet visning av valg-knapper for resultater når en skifter mellom kravelement/poengtype RT2100126 RT2115573
 • Rettet sletting av resultater (kunne bare gjøres for første søknadsalternativ i listen)

Søknadsalternativ Nytt felt: Publ. RT2116287

WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb (for institusjoner med Studentweb 3) Kan nå slette jobb fra denne dialogen. RT2093619

Kvalifikasjon Etter overgang til "Test side 2" (fane Vitnemål) fungerte ikke søk i bildet. Dette er rettet. RT2098453

Emne samlebilde Fane Vurd.enhet. Sorteringen er justert noe. RT2070504 RT2094294

RAPPORTER

Brev-rapporter Generering av samlet PDF for brev-rapporter er endret til å benytte samme løsning som benyttes for vitnemål. Dvs PDF'ene lagres i database i stedet for på klientmaskinen, og en web service tar seg av generering av en samlet utskriftsfil. Samlet PDF som genereres gir bedre visning av alle brev som er generert. Det er viktig å teste denne endringen på terminalservere før produksjonssetting.

FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal)

 • Nytt parameter: REA-søkere (Uansett/Ja/Nei) RT2084027
 • Registrerte institusjonstilknytninger (Person eksternstudium) uten bestått-resultater (kategori EMNE) vises ikke lengre i rapporten RT2100233
 • Nye parametere for Søkergrunnlag og GSK-grunnlag RT2105324
 • Filtering på land er aktivert for NOM-opptak. Da vil filteringen gjelde land for videregående opplæring, oppgitt av søkeren selv.
 • Mulig med utplukk på blank dokumentasjonsstatus. RT2113296

FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet Rapporten er skrevet på nytt pga en ustabilitet vi ikke fant ut av. RT2084025 RT2089002

FS154.002 Import av dokumentdata fra SO Ny rutine som henter informasjon om nyopplastede dokumenter fra SO

FS280.001 Utvekslingsavtaler Rettet institusjonsnavn i overskriften for rapporten. RT2093471

FS301.006 Klassebilder Rapporten tar hensyn til studentens samtykkevalg for bruk av bilder (som kom med FS7.9) RT2094437

FS474.003 Deltakerliste for undervisningsparti - med veilederinformasjon Lagt til tekstbryting på stedinformasjon, slik at all teksten vises i headingen. RT2062566

FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering Gruppering av studenter i A4-versjonen er rettet. RT2107176

FS535.001 Oppmeldingsbrev Valg gjort for visningsvalget "Logo" blir nå husket til neste gang rapporten åpnes. RT2086704

FS670.002 Vitnemål Rapportvinduet kan ikke lukkes mens utskriftsgenerering pågår (dette skapte en feilsituasjon som medførte at FS ble lukket). RT2080268

FS670.003 Diploma Supplement Rapportvinduet kan ikke lukkes mens utskriftsgenerering pågår (dette skapte en feilsituasjon som medførte at FS ble lukket). RT2080268

FS732.001 Veiledningsforhold for student Rettet telling av veiledere (kun dem med fnr ble tellet). RT2110452

FS732.002 Veiledningsforhold for veileder

 • Rettet telling av veiledere (kun dem med fnr ble tellet). RT2110452
 • Nye visvalg: Fagperson Adresse, Fagperson Telefon og Fagperson E-post.  RT2110452
 • Generering av e-post vil nå fungere også for fagpersoner uten fødselsnr. RT2110452
 • Generering av adresselapper vil nå fungere også for fagpersoner uten fødselsnr. RT2110452

 

FS-system

Ingen endringer

 

Publisert 1. apr. 2016 12:24 - Sist endret 7. apr. 2016 14:15