Integrasjon mot GAUS

Dette dokumentet beskriver integrasjonen mot GAUS.

Hva er URL til GAUS-Webservices?

For test er URL https://fs-test.uio.no/gausws

For prod er URL https://fsweb.no/gausws

Laste opp brukere

Grensesnitt: <url-gaus-ws>/brukere/opprett

JSON-schema

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "description": "En liste med brukere.",
  "id": "http://fsweb.no/gausws",
  "items": {
    "description": "En bruker i GAUS.",
    "id": "http://fsweb.no/gausws/bruker",
    "name": "bruker",
    "properties": {
      "epost": {
        "description": "Epost til bruker.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/bruker/epost",
        "name": "epost",
        "type": "string"
      },
      "etternavn": {
        "description": "Etternavn til bruker.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/bruker/etternavn",
        "name": "etternavn",
        "type": "string"
      },
      "fnr": {
        "description": "Fødselsnummer for bruker",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/bruker/fnr",
        "name": "fnr",
        "type": "string"
      },
      "fornavn": {
        "description": "Fornavn til bruker.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/bruker/fornavn",
        "name": "fornavn",
        "type": "string"
      },
      "institusjonsnr": {
        "description": "Institusjonsnr som brukeren tilhører.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/bruker/institusjonsnr",
        "name": "institusjonsnr",
        "type": "integer"
      }
    },
    "required": [
      "fnr",
      "etternavn",
      "fornavn",
      "epost",
      "institusjonsnr"
    ],
    "type": "object"
  },
  "name": "/",
  "required": [
    "0"
  ],
  "type": "array"
}
pre

JSON-eksempel

[
 {
  "fnr": "FNR",
  "etternavn": "Nordmann",
  "fornavn": "Ola",
  "epost": "email",
  "institusjonsnr": 1234
 }
]

Laste opp saker

Grensesnitt: <url-gaus-ws>/sak/opprett

JSON-schema

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "description": "En liste med godkjenningssaker.",
  "id": "http://fsweb.no/gausws",
  "items": {
    "description": "En godkjenningssak.",
    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak",
    "properties": {
      "delerSlettet": {
        "default": false,
        "description": "Om det er slettet deler av saken. I så fall vil integrasjonen gjøre en diff.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/delerSlettet",
        "name": "delerSlettet",
        "type": "boolean"
      },
      "institusjonsnr": {
        "description": "Institusjonsnummeret for institusjonen som sender denne saken.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/institusjonsnr",
        "name": "institusjonsnr",
        "type": "integer"
      },
      "saksbehandler": {
        "description": "Informasjon om saksbehandleren som laster opp saken.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler",
        "properties": {
          "epost": {
            "description": "Eposten til saksbehandler.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler/epost",
            "name": "epost",
            "type": "string"
          },
          "etternavn": {
            "description": "Etternavnet til saksbehandler.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler/etternavn",
            "name": "etternavn",
            "type": "string"
          },
          "fornavn": {
            "description": "Fornavnet til saksbehandler.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler/fornavn",
            "name": "fornavn",
            "type": "string"
          },
          "initialer": {
            "description": "Saksbehandlers initialer.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler/initialer",
            "name": "initialer",
            "type": "string"
          },
          "institusjonsnr": {
            "description": "Institusjonsnummeret til institusjonen saksbehandleren hører til.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler/institusjonsnr",
            "name": "institusjonsnr",
            "type": "integer"
          },
          "telefonnr": {
            "description": "Telefonnummeret.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/saksbehandler/telefonnr",
            "name": "telefonnr",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "etternavn",
          "fornavn",
          "initialer",
          "institusjonsnr"
        ],
        "name": "saksbehandler",
        "type": "object"
      },
      "sak": {
        "description": "Hovedinnholdet i godkjenningssaken.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak",
        "properties": {
          "avslagsarsak": {
            "description": "Grunn sak eventuelt er avslått.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/avslagsarsak",
            "name": "avslagsarsak",
            "type": "string"
          },
          "datoAvsluttetTimestamp": {
            "description": "Java timestamp (millisekunder siden 1970) for når saken er avsluttet.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/datoAvsluttetTimestamp",
            "name": "datoAvsluttetTimestamp",
            "type": "integer"
          },
          "datoKomplettTimestamp": {
            "description": "Java timestamp (millisekunder siden 1970) for når saken var komplett.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/datoKomplettTimestamp",
            "name": "datoKomplettTimestamp",
            "type": "integer"
          },
          "datoMottattTimestamp": {
            "description": "Java timestamp (millisekunder siden 1970) for når saken ble mottatt.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/datoMottattTimestamp",
            "name": "datoMottattTimestamp",
            "title": "DatoMottattTimestamp schema.",
            "type": "integer"
          },
          "eksternid": {
            "description": "Eksternid for saken. Dette vil typisk være den interne ID'en i deres system.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/eksternid",
            "name": "eksternid",
            "type": "string"
          },
          "merknad": {
            "description": "Merknad for sak.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/merknad",
            "name": "merknad",
            "type": "string"
          },
          "nuskode": {
            "description": "Norsk standard for utdanningsgruppering. https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_standard_for_utdanningsgruppering",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/nuskode",
            "name": "nuskode",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "description": "Status.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/status",
            "enum": [
              "BEHANDLES",
              "MANGEL",
              "UTGÅTT",
              "UFORDELT",
              "UBEHANDLET",
              "BEHANDLET",
              "TRUKKET"
            ],
            "name": "status",
            "type": "string"
          },
          "studiepoengLk": {
            "description": "Antall studiepoeng rapportert til lånekassen.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/studiepoengLk",
            "name": "studiepoengLk",
            "type": "number"
          },
          "studiepoengOmfang": {
            "description": "Antall studiepoeng som saken omfatter.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/studiepoengOmfang",
            "name": "studiepoengOmfang",
            "type": "number"
          },
          "studieprogramnavn": {
            "description": "Navn på studieprogrammet saken omfatter.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/studieprogramnavn",
            "name": "studieprogramnavn",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "description": "Type sak.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/sak/type",
            "enum": [
              "ANNET",
              "REALKOMP",
              "FORKUNNSK",
              "INNPASS",
              "FORHÅND"
              "NOKUT"

            ],
            "name": "type",
            "type": "string"
          }
        },
        "required":[
          "status",
          "type",
          "eksternid"
        ],
        "name": "sak",
        "type": "object"
      },
      "person": {
        "description": "Personen saken er knyttet til.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person",
        "properties": {
          "eksternid": {
            "description": "Eksternid for person. Dette vil typisk være den interne ID'en i deres system.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/eksternid",
            "name": "eksternid",
            "type": "string"
          },
          "etternavn": {
            "description": "Etternavnet til personen.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/etternavn",
            "name": "etternavn",
            "type": "string"
          },
          "fnr": {
            "description": "Fødselsnummer på person.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/fnr",
            "name": "fnr",
            "type": "string"
          },
          "fodselsdatoTimestamp": {
            "description": "Java timestamp (millisekunder siden 1970) for fødselsdato.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/fodselsdatoTimestamp",
            "name": "fodselsdatoTimestamp",
            "type": "integer"
          },
          "fornavn": {
            "description": "Fornavnet til personen.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/fornavn",
            "name": "fornavn",
            "type": "string"
          },
          "hjemmeadresse": {
            "description": "Hjemmeadresse for person. Full adresse.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/hjemmeadresse",
            "name": "hjemmeadresse",
            "type": "string"
          },
          "institusjonsnr": {
            "description": "Institusjonsnummeret til institusjonen som personen tilhører.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/institusjonsnr",
            "name": "institusjonsnr",
            "type": "integer"
          },
          "kjonn": {
            "description": "Kjønnet til personen.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/kjonn",
            "enum": [
              "F",
              "M"
            ],
            "name": "kjonn",
            "type": "string"
          },
          "landkodeStatsborgerskap": {
            "description": "Landkode for statsborgerskap i ISO 3166-1 alfa-2.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/landkodeStatsborgerskap",
            "name": "landkodeStatsborgerskap",
            "type": "string"
          },
          "sprakkodeMorsmal": {
            "default": "NO",
            "description": "Landkode for morsmål i ISO 3166-1 alfa-2.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/sprakkodeMorsmal",
            "name": "sprakkodeMorsmal",
            "type": "string"
          },
          "studieadresse": {
            "description": "Studieadresse, full adresse.",
            "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/person/studieadresse",
            "name": "studieadresse",
            "type": "string"
          }
        },
        "required":[
          "institusjonsnr",
          "eksternid",
          "fornavn",
          "etternavn"
        ],
        "name": "person",
        "type": "object"
      },
      "dokumenter": {
        "description": "Liste med dokumenter knyttet til en sak.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter",
        "items": {
          "description": "Et dokument.",
          "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter/dokument",
          "properties": {
            "dokumentBase64": {
              "description": "En base64 enkodet streng for dokumentet.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter/dokument/dokumentBase64",
              "name": "dokumentBase64",
              "type": "string"
            },
            "eksternid": {
              "description": "En ekstern dokumentid. Kan typisk være lokal id i deres system.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter/dokument/eksternid",
              "name": "eksternid",
              "type": "string"
            },
            "filextention": {
              "description": "Filendelse på dokumentet.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter/dokument/filextention",
              "name": "filextention",
              "type": "string"
            },
            "filnavn": {
              "description": "Filnavn for opplastet fil.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter/dokument/filnavn",
              "name": "filnavn",
              "type": "string"
            },
            "type": {
              "description": "Dokumenttype. Fritekst, maks 10 tegn.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/dokumenter/dokument/type",
              "name": "type",
              "type": "string"
            }
          },
          "required":[
            "eksternid"
          ],
          "name": "dokument",
          "type": "object"
        },
        "name": "dokumenter",
        "type": "array"
      },
      "konklusjoner": {
        "description": "Liste med konklusjoner knyttet til en sak.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner",
        "items": {
          "description": "En Konklusjon på en sak er utfallet av en søknad om godkjenning.",
          "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner/konklusjon",
          "properties": {
            "eksternid": {
              "description": "Ekstern ID for konklusjonen, typisk den lokale ID'en i deres system.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner/konklusjon/eksternid",
              "name": "eksternid",
              "type": "string"
            },
            "konklusjonsnr": {
              "description": "Løpenummer for konklusjon.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner/konklusjon/konklusjonsnr",
              "name": "konklusjonsnr",
              "type": "integer"
            },
            "tekst": {
              "description": "Selve konklusjonen i fritekst.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner/konklusjon/tekst",
              "name": "tekst",
              "type": "string"
            },
            "tekstAvslag": {
              "description": "Tekst ved avslag på sak.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner/konklusjon/tekstAvslag",
              "name": "tekstAvslag",
              "type": "string"
            },
            "type": {
              "description": "Type konklusjon.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/konklusjoner/konklusjon/type",
              "enum": [
                "OMFANG",
                "JEVNGOD",
                "REALKOMP",
                "GODKJVURD",
                "EMNEOVERL",
                "FORKRAV",
                "INNPASS"
                 "GODKJENT"
              ],
              "name": "type",
              "type": "string"
            }
          },
          "required":[
            "konklusjonsnr",
            "eksternid",
            "type"
          ],
          "name": "konklusjon",
          "type": "object"
        },
        "name": "konklusjoner",
        "type": "array"
      },
      "utdanningsinstitusjoner": {
        "description": "Liste over utdanningsinstitusjoner for en sak.",
        "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner",
        "items": {
          "description": "En utdanningsinstitusjon er en institusjon personen har studert ved.",
          "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon",
          "properties": {
            "arstallSisteResultat": {
              "description": "Årstallet personen oppnådde siste resultat.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/arstallSisteResultat",
              "name": "arstallSisteResultat",
              "type": "integer"
            },
            "institusjonsnr": {
              "description": "Nummeret til institusjonen.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/institusjonsnr",
              "name": "institusjonsnr",
              "type": "integer"
            },
            "merknad": {
              "description": "Fritekst merknad rundt institusjonen.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/merknad",
              "name": "merknad",
              "type": "string"
            },
            "utdanningsresultater": {
              "description": "Liste over resultater oppnådd ved en gitt institusjon.",
              "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater",
              "items": {
                "description": "Et resultat ved en gitt institusjon.",
                "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat",
                "properties": {
                  "eksternid": {
                    "description": "Eksternid for resultatet, typisk intern id i deres system.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/eksternid",
                    "name": "eksternid",
                    "type": "string"
                  },
                  "institusjonsnr": {
                    "description": "Nummeret til institusjonen.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/institusjonsnr",
                    "name": "institusjonsnr",
                    "type": "integer"
                  },
                  "kategorikode": {
                    "description": "Kategori for resultat.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/kategorikode",
                    "enum": [
                      "PRAKSIS",
                      "EMNE",
                      "KVAL",
                      "EMNESAML",
                      "DELSTUDIER"
                    ],
                    "name": "kategorikode",
                    "type": "string"
                  },
                  "niva": {
                    "description": "Nivå på resultatet.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/niva",
                    "enum": [
                      "BACHELOR",
                      "MASTER",
                      "PHD"
                    ],
                    "name": "niva",
                    "type": "string"
                  },
                  "studnavnEngelsk": {
                    "description": "Engelsk studienavn.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/studnavnEngelsk",
                    "name": "studnavnEngelsk",
                    "type": "string"
                  },
                  "studnavnOriginal": {
                    "description": "Studienavn på originalspråket.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/studnavnOriginal",
                    "name": "studnavnOriginal",
                    "type": "string"
                  },
                  "tallVarighet": {
                    "description": "Varighet på kurset.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/tallVarighet",
                    "title": "TallVarighet schema.",
                    "name": "tallVarighet",
                    "type": "integer"
                  },
                  "tidsenhetVarighet": {
                    "description": "Tidsenhet for varighet.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/tidsenhetVarighet",
                    "enum": [
                      "MINUTTER",
                      "TIMER",
                      "DAGER",
                      "UKER",
                      "MÅNEDER",
                      "ÅR",
                      "SEMESTRE"
                    ],
                    "name": "tidsenhetVarighet",
                    "type": "string"
                  },
                  "tidspunkt": {
                    "description": "Tidspunkt for når resultatet ble oppnådd.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/tidspunkt",
                    "name": "tidspunkt",
                    "type": "string"
                  },
                  "vektingstall": {
                    "description": "Vekttal gitt for resultatet.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/vektingstall",
                    "name": "vektingstall",
                    "type": "number"
                  },
                  "vektingstallNormertAar": {
                    "description": "Antall vekttall for et normert år.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/vektingstallNormertAar",
                    "name": "vektingstallNormertAar",
                    "type": "number"
                  },
                  "vektingstype": {
                    "description": "Type vekttall.",
                    "id": "http://fsweb.no/gausws/godkjenningssak/utdanningsinstitusjoner/utdanningsinstitusjon/utdanningsresultater/utdanningsresultat/vektingstype",
                    "enum": [
                      "VT", 
                      "FP",
                      "PR",
                      "SP"
                    ],
                    "name": "vektingstype",
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required":[
                  "institusjonsnr",
                  "eksternid",
                  "studnavnOriginal"
                ],
                "name": "utdanningsresultat",
                "type": "object"
              },
              "name": "utdanningsresultater",
              "type": "array"
            }
          },
          "required":[
            "institusjonsnr",
            "utdanningsresultater"
          ],
          "name": "utdanningsinstitusjon",
          "type": "object"
        },
        "name": "utdanningsinstitusjoner",
        "type": "array"
      }
    },
    "required": [
      "institusjonsnr",
      "konklusjoner",
      "person",
      "sak",
      "saksbehandler",
      "utdanningsinstitusjoner"
    ],
    "name": "godkjenningssak",
    "type": "object"
  },
  "name": "/",
  "type": "array"
}

JSON-eksempel

[
 {
    "delerSlettet": false,
    "institusjonsnr": 1234,
    "saksbehandler": {
      "epost": "saksbehandler@uio.no",
      "etternavn": "Saksbehandler",
      "fornavn": "Grundig",
      "initialer": "GS",
      "institusjonsnr": 1234,
      "telefonnr": "12345678"
    },
    "sak": {
      "avslagsarsak": "Grunn sak er avslått",
      "datoAvsluttetTimestamp": 1457344113727,
      "datoKomplettTimestamp": 1457344112727,
      "datoMottattTimestamp": 1457344111727,
      "eksternid": "12312",
      "merknad": "Saken er bif",
      "nuskode": "NUS",
      "status": "BEHANDLES",
      "studiepoengLk": 10.0,
      "studiepoengOmfang": 15.0,
      "studieprogramnavn": "SPROG",
      "type": "REALKOMP"
    },
    "person": {
      "eksternid": "1111",
      "etternavn": "Nordmann",
      "fnr": "12345678909",
      "fodselsdatoTimestamp": 1457144118727,
      "fornavn": "Ola",
      "hjemmeadresse": "Slottsplassen 1, 0010 Oslo",
      "institusjonsnr": 1234,
      "kjonn": "M",
      "landkodeStatsborgerskap": "NO",
      "sprakkodeMorsmal": "NO",
      "studieadresse": "Problemveien 1, 0316 Oslo"
    },
    "dokumenter": [
      {
        "dokumentBase64": "BASE64ENKODET STRENG",
        "eksternid": "324234",
        "filextention": "PDF",
        "filnavn": "Opplysninger.pdf",
        "type": "DOKUMENT TYPE"
      }
    ],
    "konklusjoner": [
      {
        "eksternid": "12323",
        "konklusjonsnr": 12,
        "tekst": "Konklusjon fritekst",
        "tekstAvslag": "Avslag fritekst",
        "type": "INNPASS"
      }
    ],
    "utdanningsinstitusjoner": [
      {
        "arstallSisteResultat": 2015,
        "institusjonsnr": 4321,
        "merknad": "Merknad fritekst",
        "utdanningsresultater": [
          {
            "eksternid": "2313112",
            "institusjonsnr": 4321,
            "kategorikode": "EMNE",
            "niva": "BACHELOR",
            "studnavnEngelsk": "STUDY NAME",
            "studnavnOriginal": "STUDIENAVN",
            "tallVarighet": 1,
            "tidsenhetVarighet": "SEMESTRE",
            "tidspunkt": "HØST 2015",
            "vektingstall": 30,
            "vektingstallNormertAar": 40,
            "vektingstype": "SP"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

Indeksering

GAUS benytter seg av SOLR for å gjøre søk raskere. Ulempen er at når data tilføres må denne indeksen oppdateres. Det er satt opp en jobb som gjør dette hver natt, men det kan være man ønsker å kjøre denne indekseringen selv. Et parameterløst kall mot: https://fsweb.no/gausws/indeksering/inkrementell bygger indeks for endringer.

Av Karl Jacob Maus
Publisert 14. mars 2016 09:15 - Sist endret 17. feb. 2021 12:32