Flyt - ny versjon 19.08.2019

Denne versjonen inneholder feilrettinger og noen forbedringer. 

Forbedring

  • Dersom en person logger på Flyt med Feide/IDporten uten å ha en bruker kan vedkommende nå logge ut av Flyt (og autentiseringen).
  • Når en sak er avsluttet i Flyt settes ikke lenger statusen på godkjenningssaker i FS til BEHANDLET. Statusen forblir i stedet BEHANDLES.
  • Forekomster av ordet "Roms" ved utsendelse av e-poster er erstattet med "Flyt".

Ny funksjon

  • Kun klagetyper med J i Status_Flyt i tabell for klagetype skal overføres til Flyt

Feil

  • Feilen som gjorde at fordelere ikke mottar varsel om nye saker til fordeling er rettet.
  • Feil på klokkeslett ved arkivering til Public 360 er rettet. Feilen var at dokumenter ble arkivert med feil klokkeslett (2 timer avvik).
  • Feilen som gjorde at saksbehandlere ikke mottok varsel om at de har fått tildelt en ny sak er rettet.
Publisert 19. aug. 2019 13:17 - Sist endret 19. aug. 2019 13:17