Flyt - ny versjon fra 10.04.2019

Denne versjonen inneholder støtte for overføring av saker etter endringene som er gjort på godkjenningssakstyper og godkjenningssaker i versjon FS8.2 og endringene i søknadsmodulen i Studentweb versjon 3.3.18. I tillegg er det gjort noen endringer og feilrettinger i applikasjonen og i integrasjonene.

Ny funksjonalitet

 • Kun sakstyper med J for Flyt i godkjenningsakstype skal overføres til Flyt
 • Kun sakstyper med J for Flyt i godkjenningsakstype skal overføres til Flyt.
 • Arkivmetadata fra godkjenningssakstypen i FS skal overføres via Flyt til Public 360.
 • Funksjonalitet for å legge inn lenke til personvernerklæringer er på plass.
 • Overgangslenke fra sakssiden i Flyt til saken i Public 360 er på plass.

  Forbedret funksjonalitet

  •  Tildeling av deloppgaver til brukere som har rollen fagperson virker nå som den skal igjen.
  • Dersom en fordeler skriver inn en ugyldig frist på en sak som skal fordeles, så får fordeleren nå feilmelding om dette på fordelingssiden. Det som skjedde før var at saken ble fordelt og fordeler blir ført til sakssiden og får feilmeldingen først der, i stedet for å få feilmelding på fordelingssiden.
  • Varselstekst for ugyldig dato kommer opp ikke lenger opp dobbelt på fristfeltet på saker.
  • Når saksbehandler fører inn en ugyldig dato for frist på en deloppgave og trykker "Opprett", så får saksbehandler opp en feilmelding på dette og blir værende i ruten for oppretting av deloppgave. Tidligere så ble ruten for å opprette deloppgaven lukket, uten at deloppgaven ble opprettet, og fordeler forsto ikke hva som hadde skjedd.
  • Ikonet for løste deloppgaver som kommer på sakssiden til saksbehandler virker igjen.
  • Når saksbehandler avslutter en sak skal vedkommende bli værende på sakssiden. Dette for at saksbehandler lett skal kunne trykke på overgangslenken til saken i Public 360 for å avslutte saken.
  • Feltet og knappen "konklusjon" er endret til "merknad".
  • Kontakte-postadresse er fjernet fra footer i applikasjonen. Dette fordi det i liten grad er hensiktsmessig for institusjonene å ha samme kontaktpunkt ved spørsmål om Flyt for alle brukere av Flyt (uavhengig av rolle og stedtilknytning).
  • Forklaringstekst for varseltrekant for ny melding fra student når musepeker føres over varseltrekanten manglet. Dette er nå på plass.
  • Forbedret visning av emnekode og emnenavn på klagesaker (klage på formelle feil ved eksamen) i Flyt.

  Teknisk

  • Feilrettinger i integrasjoner.
  • Forbedret opplegg for release av nye versjoner.
  • Webservice mellom FS og Flyt er endret slik at nye data om søknader i FS (etter endringene i godkjenningsmodulen) overføres til Flyt.
  • Nye versjoner av Flyt har ikke lenger versjonsnummer, men kun dato og klokkeslett for når versjonen er lagt ut.
  Publisert 10. apr. 2019 15:54 - Sist endret 11. apr. 2019 14:34