Flyt versjon 1.1

Denne versjonen inneholder rettelser knyttet til e-postvarsler og andre feil som er meldt inn etter testingen siden begynnelsen av oktober 2018.

Feilrettinger 

 • Lenker i e-postvarsler er endret slik at lenkene virker igjen.
 • Varsel til deloppgaveeier om at frist for deloppgave snart forfaller virker igjen. 
 • Varsel til deloppgaveeier når sakseier har sendt ny melding virker igjen.
 • Visning av deloppgaver for deloppgaveeier skal inneholde linjeskift.

Forbedringer

 • Saksbehandler får varsel på e-post når deloppgaver i egne saker er løst.
 • Ny, forbedret tekst til popup saksbehandler får opp ved avslutting av sak. 
 • Dersom det ikke er satt opp en integrasjon mot Public360, vil ikke saksbehandler få feilmelding om at Flyt ikke får kontakt med arkivet. 
 • Arkivdokumentene som genereres har fått nye, riktige navn ved overføring til Public 360.
 • Feltet "Studieprogram" er fjernet fra headeren på arkivdokumentene som genereres. Dette fordi studieprogramnavnet kommer med i tittelen på dokumentene. 
 • Forbedret arkivering av ettersendte vedlegg.

Tekniske endringer

 • Kun aktive saksbehandlere skal overføres fra FS til Flyt: Når saksbehandlere og fordelere overføres fra FS til Flyt, gjøres det nå en sjekk mot om brukerkontoen deres i FS-system er åpen eller låst. Det er kun brukere med åpen brukerkonto som overføres til Flyt. Sjekken utføres en gang hvert døgn. 
Publisert 1. nov. 2018 14:49 - Sist endret 1. nov. 2018 14:49