Flyt

Hva er Flyt?

Flyt er laget for å:

  • samle større deler av behandlingen av studieadministrative saker i ett system, 

  • muliggjøre enkel og effektiv kommunikasjonen mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er involvert i saken, 

  • overføre en rekke opplysninger om saken automatisk tilbake til fagsystemet, 

  • sikre at nødvendige dokumenter i en sak blir arkivert på riktig måte til riktig tid.

Flyt både mottar data fra FS og sender data til FS. Flyt er integrert med arkivsystemet Public360.

Hvem er Flyt laget for?

Flyt er laget for:

  • saksbehandlere
  • personer som fordeler innkomne saker
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Hva slags saker kan behandles i Flyt?

I første versjon av Flyt vil ulike godkjenningssaker og klager på formelle feil ved eksamen kunne behandles. Dette er saker som studenten selv oppretter via Studentweb. I prinsippet kan alle typer søknader og klagesaker behandles i Flyt, så på sikt vil det komme flere sakstyper, etter hvert som applikasjonen tas i bruk.

Ta i bruk Flyt ved din institusjon

Flyt er tilgjengelig for alle FS-institusjoner. Flyt støtter foreløpig kun arkivering til Public360, men kan også brukes uten arkivintegrasjon. 

 
Emneord: flyt
Publisert 15. nov. 2017 14:29 - Sist endret 21. okt. 2019 09:39