Flyt

Hva er Flyt?

Flyt er et saksflytsystem som sikrer enkel og effektiv kommunikasjon mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er involvert i en sak. Videre sørger den for overføring av saksopplysninger tilbake til fagsystemet og at nødvendige dokumenter i en sak blir arkivert på riktig måte til riktig tid.

Flyt er laget for:

  • saksbehandlere
  • personer som fordeler innkomne saker
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Flyt både mottar data fra FS og sender data til FS. Flyt er integrert med arkivsystemet Public360.

Hva slags saker kan behandles i Flyt?

I første versjon av Flyt vil ulike godkjenningssaker og klager på formelle feil ved eksamen kunne behandles. Dette er saker som studenten selv oppretter via Studentweb. I prinsippet kan alle typer søknader og klagesaker behandles i Flyt, så på sikt vil det komme flere sakstyper, etter hvert som applikasjonen tas i bruk.

Hva er gevinstene ved å ved å bruke Flyt?

Flyt sikrer trygg overføring av personopplysninger, økt kvalitet, økt kontroll og bedre dataflyt.

Ta i bruk Flyt ved din institusjon

Flyt er tilgjengelig for alle FS-institusjoner. Flyt støtter foreløpig kun arkivering til Public360, men kan også brukes uten arkivintegrasjon. 

 
Emneord: flyt
Publisert 15. nov. 2017 14:29 - Sist endret 24. jan. 2022 13:18