Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3

Den nye versjonen inneholder funksjonalitet for klagesensur og begrunnelse, samt noen mindre forbedringer og feilrettinger.

Ny funksjonalitet

Sensur

 • [FPW-1176], [FPW-1116], [FPW-1143], [FPW-1144], [FPW-1147], [FPW-1150], [FPW-1263] - Ny funksjonalitet for klagesensur. Klagesensur vises og oppfører seg som et ordinært sensuroppdrag, under forutsetning av at kommisjonen har J i feltet Klagekommisjon, og at det er knyttet klagesaker til kommisjonen. Sensurregistrering og sensurvarsler tar hensyn til individuelle sensurfrister som er satt på klagesaken.
 • [FPW-1134], [FPW-1136], [FPW-1137], [FPW-1216], [FPW-1133], [FPW-1215], [FPW-1228], [FPW-1240],[FPW-1248], [FPW-1254], [FPW-1255], [FPW-1265], [FPW-1266], [FPW-1267], [FPW-1269], [FPW-1270], [FPW-1274], [FPW-1275], [FPW-1258], [FPW-1268] - Sensor kan nå gi begrunnelse for karakter i Fagpersonweb, i de tilfellene der Fagpersonweb er sensursystem. Begrunnelse kan gis uavhengig av om studenten har bedt om det. Begrunnelsen kan gis som tekst, ved å laste opp en PDF, eller ved å markere at begrunnelsen er gitt muntlig på en bestemt dato. Sensor kan se kommentarer fra sensurprosessen (egne og andres dersom de andre har gitt tillatelse til det), og eventulle begrunnelser som er gitt tidligere.
 • [FPW-1148], [FPW-1149] - Sensurregistrering og sensurvarsler tar nå hensyn til individuelle sensurfrister

Forbedringer

Emnesiden

 • [FPW-980] - Fanen vurdering - Viser nå også fram eksamenstidspunkt og varighet som er satt på et rom
 • [FPW-1259] - Fanen vurdering - Viser nå fram at en eksamen har indidviduelt oppmøtetidspunkt

Sensur

 • [FPW-1105] - Viser nå varsel om sensuroppdrag på forsiden også dersom sensurfrist ikke er satt
 • [FPW-1228] - Sensurutlegg fra melding håndteres nå riktig av statustekstene
 • [FPW-1240] - Skjuler nå sensurknappen dersom kandidatnummerering ikke er foretatt (og vurderingskombinasjonen krever kandidatnummer)

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1227], [FPW-1222] - Oblig-modulen viser nå fram fritak og tidligere godkjenninger også hvis de er registrert på en ekvivalent vurderingskombinasjon. Viser ikke lenger tidligere godkjenninger som er manuelt ugyldiggjort.
 • [FPW-1228] - Sensurutlegg fra melding håndteres nå riktig av statustekstene

Feilrettinger

Generelt

 • [FPW-1282] - Emnekoder med mellomrom ble ikke håndtert riktig

Emnesiden

 • [FPW-1279] - Fanen Studenter: Rettet feil som gjorde at studenter som ikke var vurderingsmeldt ikke ble vist
 • [FPW-1283] - Fanen Studenter: Rettet feil som gjorde at fagpersoner med rolle på fellesaktiviteter ikke nødvendigvis fikk se studentene sine
 • [FPW-1310] - Fanen Studenter: Rettet feil som gjorde at fagpersoner med emnerolle ikke fikk se studentene sine. Døde studenter blir ikke lenger telt med i antall studenter i terminvelgeren.

Studentsiden

 • [FPW-1249] - Fanen oppmøte: Hvis fanen ble åpnet fra oppmøtefanen på emnesiden, og samme undervisningsaktivitetskode gikk igjen på flere emner, ble ikke nødvendigvis riktig aktivitet ekspandert.

Oppmøte

 • [FPW-1314] - Kvitterings-e-posten feilet i demobasene, der den skal gå til fagperson selv, og ikke til studenten.
Publisert 5. sep. 2017 12:53 - Sist endret 16. sep. 2017 08:57