Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3.9-2.3.9.2

Mindre versjonsendring med noen forbedringer, hovedsakelig basert på tilbakemeldinger på sensurmodulen. Versjon 2.3.9.1 og 2.3.9.2 inneholder noen feilrettinger til versjon 2.3.9 som har ligget til test.

Nedlasting av felleskoder

Denne versjonen inneholder en ny modulegenskap. Dere må kjøre nedlasting av felleskoder via FS System før den nye versjonen kan testes.

Ny funksjonalitet

Innlogging

  • 2.3.9.2: Det er nå mulig for en ekstern fagperson å logge seg inn dersom hun har minst ett klagesensuroppdrag med minst én ubehandlet klagesak. Fra før har eksterne fagpersoner tilgang dersom de har minst én aktiv personrolle eller et ordinært sensuroppdrag med minst én ubehandlet kandidat. [FPW-1491RT249466

Forbedringer

Emnesiden

  • Vurderingskombinasjonstype har nå fått flerspråklige felter [FPW-1443RT242097

Sensur

  • Varsler på forsiden om sensur og begrunnelser der sensursystem er noe annet enn Fagpersonweb lenker nå ut til det andre systemet. Dette forutsetter at URL-feltet er utfylt i kodebildet Datasystem (finnes under Opptak i kodemodulen). [FPW-1187] [FPW-1444]
  • Det er nå mulig å fjerne henvisningen til sensursystem i begrunnelsesvarsler på forsiden i de tilfeller der sensursystemet ikke er Fagpersonweb. Dette fordi ikke alle sensur/eksamenssystemer har mulighet for å behandle begrunnelsesforespørsler ennå. Dette gjøres ved å sette modulegenskap VISBEGSYS i modul SENSUR til inaktiv. [FPW-1457]
  • Ved muntlig begrunnelse vises nå teksten "Publiser dato" i stedet for "Publiser begrunnelse" på knappen for registrering av begrunnelser [FPW-1408RT238934
  • Begrunnelse kan ikke lenger overføres på nytt dersom begrunnelsessaken er satt til ferdigbehandlet (dette var tidligere mulig hvis datofeltet var blankt) [FPW-1440]

Feilrettinger

Oppmøte

  • 2.3.9.2: Rettet feil som gjorde at det var mulig å trykke på "Velg alle"-boksen før siden var ferdig med å laste. Dette kunne føre til at "Registrer som møtt"-knappen sluttet å virke. [FPW-1486RT247810

Forsiden

  • 2.3.9.1: Rettet en feil som fikk forsiden til å krasje for brukere med kursroller på kurs som hadde startdato, men ikke sluttdato. [FPW-1485]

Studieprogramsiden

  • 2.3.9.1: I studentfanen vises studieretter studentene har på andre studieprogrammer. Disse studierettene hadde feilaktig fått label "Studieprogram". Dette er rettet til "Andre studieprogrammer. [FPW-1479]

Sensur

  • 2.3.9.1: Rettet en designfeil i visning av overførte kandidater ved samsensur [FPW-1482]
Publisert 26. feb. 2018 13:03 - Sist endret 9. apr. 2018 08:43