Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3.2

Versjon med rettinger av feil som ble avdekket i testperioden for versjon 2.3 og 2.3.1. I tillegg er det rettet et par feil i versjon 2.2.3 som har ligget i produksjon.

Feilrettinger til versjon 2.2.3 (feil som har vært i produksjon)

Oppmøte 

  • [FPW-1398], RT237148 - Rettet en feil som i noen sjeldne tilfeller kunne føre til at oppmøteregistrering med studentkort ikke fungerte, og at nettleseren ga feilmeldingen "http status = 0" ved avslutting av kortregistreringsmodus.

Sensur

  • [FPW-1397] - Rettet en feil som kunne inntreffe dersom en sensor registrerer sensur på vegne av kommisjonen, og vedkommende endret en karakter etter at medsensorer hadde signert. I slike tilfeller ble ikke signaturene til medsensorene slettet slik de skulle.

Feilrettinger til versjon 2.3 og 2.3.1 (feil som kun har vært i demo)

Forsiden

  • [FPW-1380] - Rettet et par mindre designfeil

Emnesiden

  • [FPW-1390], RT237569 - Rettet en feil som gjorde at fagperson ikke fikk åpnet vurderingsprotokollen fra vurderingsfanen.
  • [FPW-1391], [FPW-1394] - Rettet et par feil på radioknappen vis/skjul detaljer i vurderingsfanen

Sensur

  • [FPW-1383] - Rettet en feil som gjorde at kandidatnummer var påkrevd for klagesensur selv om STATUS_KANDIDATNR var satt til N på vurderingskombinasjonen
  • [FPW-1386] - Rettet en feil som gjorde at Stryk ikke ble overført ved karakterregel bestått/ikke bestått
  • [FPW-1396] - Rettet en mindre designfeil i en infoboks.
Publisert 13. okt. 2017 14:27 - Sist endret 13. okt. 2017 14:27