Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3.16

Denne versjonen inneholder to store endringer. For det første er studentsøket optimalisert, slik at det går langt raskere enn før. I tillegg er det gjort større endringer i hvordan sensurfunksjonaliteten i Fagpersonweb kommuniserer med databasen.

Ny funksjonalitet

Sensur

  • ID på sensorer og overfører blir nå registrert i FS når sensuren overføres [FPW-1593, FPW-1594]
  • Begrunnelsesform blir nå registrert på begrunnelsessaken ved registrering av begrunnelse [FPW-1597]
  • Klagesensur: Dersom klagesensuren slettes i FS, blir den redigerbar igjen i Fagpersonweb [FPW-1628]

Forbedringer

Generelt

  • Ryddet opp i kode som henviste til utgått tabell for undervisningsform [FPW-1602]

Søk

  • Forbedret koden som identifiserer hvilke studenter fagpersonen har tilgang til i forbindelse med studentsøk og "alle-søk". Dette gjør søket vesentlig raskere, og hindrer søket fra å time ut for fagpersoner som har tilgang til et stort antall studenter [FPW-1596]

Oppmøte

  • Forbedret logging av oppmøteregistrering for institusjoner som bruker TP, for å forenkle feilsøking [FPW-1562]

Sensur

  • Forenklet interaksjonen mellom applikasjonen og databasen i forbindelse med sensurregistrering [FPW-1428FPW-1513]
  • Klagesensur: Viser ikke lenger i statuskolonnen hvorvidt sensuren er kunngjort for sutdenten, for å unngå forvirring i tilfeller der sensuren ble holdt tilbake på grunn av vesentlige avvik [FPW-1545]

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

Feilrettinger

  • Rettet feil som kunne gi krasj i applikasjonen dersom kandidater eller sensorer ble flyttet fra en kommisjon til en annen etter at sensuren var påbegynt [FPW-1579FPW-1556]
  • Rettet feil som gjorde at sensurregistrering ikke fungerte som det skulle hvis den sensoren som registrerete på vegne av kommisjonen, ble byttet ut [FPW-1335]
Publisert 28. mai 2019 20:26 - Sist endret 11. mai 2020 08:42