Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3.11 og 2.3.11.1

Ny versjon med endringer knyttet til GDPR-tilpasning (personvernerklæring) og sensur av gruppeeksamen.

Last inn felleskoder nå!

Denne versjonen baserer seg på nye applikasjonstekster. Institusjonen må derfor kjøre rutinen FS002.001 Innlasting av felleskoder i FS System for at alt skal fungere som det skal.

Ny funksjonalitet

Generelt

Forsiden

  • 2.3.11.1: På forsiden vises varsler om brukerens sensuroppdrag. Dette varselet viser også hvor mange kandidater som ikke er sensurerert ennå. Dette antallet tok ikke hensyn til at Fagpersonweb sorterer bort kandidater som er registrert i FS med en annen resultatstatus enn B, S og blank.  [FPW-1525] - Forsiden: Sensurvarsler tar ikke hensyn til resultater som ikke skal sensureres

Sensur

Klagesensur

  • 2.3.11.1: Sensur av gruppeeksamen fungerer nå ved klagesensur. Funksjonaliteten er lik som for ordinær sensur.

Begrunnelse

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

  • 2.3.11.1: Oblig-modulen tar nå også hensyn til gruppe-ID, slik at vurderingsgrupper kan brukes også her. Funksjonaliteten er lik som for sensur. [FPW-1515]

Forbedringer

Sensur og godkjenning av obligatoriske aktiviteter

  • 2.3.11: Kandidat-ID (kandidatnummer eller navn) blir nå oppdatert i Fagpersonweb dersom det endres i databasen. Dette avhjelper problemer som kunne oppstå dersom en kandidat eller student endrer navn, eller dersom man bytter mellom kandidatnummer og navn som identifikator etter at sensuren har startet. [FPW-1493]

Feilretting

Klagesensur

  • 2.3.11: Rettet feil som ga krasj hvis man åpnet en klagesak som var tilordnet en kommisjon som ikke var merket som klagekommisjon [FPW-1508]
Publisert 7. juni 2018 09:47 - Sist endret 15. juni 2018 12:27