Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3.1

Inneholder en lang rekke større og mindre forbedringer og feilrettinger til versjon 2.3.

Forbedringer

Generelt

Forsiden

 • [FPW-1250], [FPW-1358] - Mine emner: Endret utseende og oppførsel på lenken som viser/skjuler alle undervisningsaktiviteter

Min profil

 • [FPW-1307] - Endret designet slik at felter som ikke kan redigeres av brukeren ikke lenger fremstår som input-felter

Emnesiden

 • [FPW-1220] - Fanen Studenter: Viser nå et varsel dersom studenter er skjult fra visningen på grunn av manglende tilgang
 • [FPW-876] - Fanen Vurdering: Vurderingskombinasjonshierarkiet vises nå selv om det ikke finnes vurderingsenheter
 • [FPW-1014] - Fanen Vurdering: Lagt til mulighet for å skjule detaljer slik at vurderingskombinasjonshierarkiet kommer tydeligere frem
 • [FPW-1278] - Fanen Vurdering: Endre teksten for å gjøre det tydeligere at målformer som listes opp, hentes fra oppmeldte studenter
 • [FPW-1317] - Fanen Vurdering: Viser nå klokkeslett for oppmeldingsstart i tillegg til dato
 • [FPW-1190] - Fanen Fagpersoner og fanen statistikk: Tilrettelagt tabeller for visning på små skjermer
 • [FPW-1295] - Fanen Oppmøte: Boksen med forklaringer av den grafiske fremstillingen skjules nå hvis ingen termin er valgt
 • [FPW-1311] - Fanen Oppmøte: Viser ikke lenger klokkeslett 00:00 dersom klokkeslett ikke er angitt
 • [FPW-1374] - Fanen Oppmøte: Fanen blir nå skjult dersom oppmøtemodulen er deaktivert

Studentsiden

 • [FPW-1374] - Fanen Oppmøte: Fanen blir nå skjult dersom oppmøtemodulen er deaktivert

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1290] - Karakterer som blir slettet fra vurderingsmeldingen i FS, blir nå redigerbare igjen i Fagpersonweb
 • [FPW-1304] - Skjuler nå informasjon om digitalt eksamenssystem fra modulen for godkjenning av obligatoriske aktiviteter
 • [FPW-1359] - La på ikoner på noen statuser som manglet dette

Sensur

 • [FPW-1290] - Karakterer som blir slettet fra vurderingsmeldingen i FS, blir nå redigerbare igjen i Fagpersonweb
 • [FPW-1207] - Sensurregistrering: Lagt til tastatursnarvei til handlingsknapper
 • [FPW-1238] - Sensurregistrering: Når sensuren er fullført, og sensor kommer rett til kvitteringen, vises nå overskriften "Registrert sensur"
 • [FPW-1292] - Sensurregistrering - steg 2: Tydeligere skille mellom varselmeldinger hvis flere av dem vises samtidig
 • [FPW-1346] - Sensurregistrering: Viser nå tekstlig beskrivelse av karakterskalaen som er lagt inn i FS, i tillegg til den eksisterende beskrivelsen
 • [FPW-1359] - Sensurregistrering: La på ikoner på noen statuser som manglet dette
 • [FPW-1276] - Samsensur: Lagt til en tykkere strek mellom kandidatene for å skille dem bedre fra hverandre
 • [FPW-1285] - Samsensur: Hvis alle kandidater som ligger til signering, kan overføres med én gang, er det nå bare én "Signer og overfør"-knapp, i stedet for en overfør-knapp og en signer-knapp.
 • [FPW-1339] - Samsensur: Lagt til en ny avkrysningsboks "Skjul medsensorer", som er krysset av som standard, slik at sensor kan føre inn sine karakterer upåvirket av medsensors vurderinger
 • [FPW-1342] - Kandidater der det er ført administrative resultatstatuser i FS (Avbrudd, Legeattest, Trukket, osv.), vises ikke lenger fram i Fagpersonweb. 

Begrunnelse

 • [FPW-1316] - Sensuroppdragssiden: Oppdrag der det fortsatt er mulig å gi begrunnelse, vises nå sammen med aktive sensuroppdrag, selv om selve sensuren er fullført
 • [FPW-1327] - Sensuroppdragssiden: Begrunnelsesknappen vises nå bare hvis det finnes overført sensur
 • [FPW-1251] - Muntlig begrunnelse: Lagt til sjekk på om oppgitt dato har gyldig format
 • [FPW-1271] - Dato begrunnelse ble bedt om vises ikke lenger etter at begrunnelsen er gitt
 • [FPW-1272] - Lagt til "Begrunnelse:" foran tidligere registrert begrunnelse
 • [FPW-1273], [FPW-1371] - Muntlig begrunnelse kan ikke lenger gis før sensuren er kunngjort
 • [FPW-1297] - Oppgir nå målform for hver kandidat
 • [FPW-1348] - Lagt inn en dialogboks som kommer opp når sensor trykker på "publiser begrunnelse"-knappen, med spørsmål om hun virkelig vil publisere
 • [FPW-1355] - Viser kontaktinfo til kandidat dersom begrunnelsessak finnes, også dersom dato klage mottatt ikke er satt
 • [FPW-1361] - Endret på statusmeldinger for begrunnelse og sensur på begrunnelsessiden

Feilrettinger

Generelt

 • [FPW-1210] - Studiepoeng hadde punktum som desimalskillemerke. Dette er endret til komma
 • [FPW-1300] - Nedtrekksmenyer hadde ikke lik standardtekst på engelsk. Dette er rettet.
 • [FPW-1305] - Rettet feil i visning av ordenstall på engelsk

Forsiden

 • [FPW-1320] - Sensurvarsler: Rettet feil i telling av antall kandidater som ikke hadde fått sensur
 • [FPW-1321] - Sensur- og begrunnelsesvarsler: Rettet feil som gjorde at sensursystem ble hentet fra vurderingskombinasjon hvis det ikke var satt på vurderingsenheten
 • [FPW-1336] - Mine emner: Rettet feil som gjorde at sorteringen ikke ble riktig for emner med mer enn 99 undervisningsaktiviteter
 • [FPW-1360] - Mine emner: Rettet feil i visning av tekst som anga at to terminer var aktive samtidig for et emne

Min profil

 • [FPW-1294] - Rolletype-velgeren skjules nå hvis termin ikke er valgt

Emnesiden

 • [FPW-1260] - Fanen Vurdering: Hvis ingen datofelter er satt, vises ikke målform, eksamenssystem eller sensursystem
 • [FPW-1321] - Fanen Vurdering: Rettet feil som gjorde at sensursystem ble hentet fra vurderingskombinasjon hvis det ikke var satt på vurderingsenheten
 • [FPW-1296] - Fanen Praksis: Kosmetisk endring

Studentsiden

 • [FPW-1337] - Fanen Fagprofil: Endret desimalskillemerke i karakterkolonnen til komma på norsk (var punktum)
 • [FPW-1338] - Fanen Oppmøte: Rettet sorteringen på ikke-registrerte tidspunkter.

Sensur

 • [FPW-1239] - Fjernet sensur som ikke var overført, fra kvitteringssiden
 • [FPW-1284] - Rettet feil som fikk sensurløsningen til å krasje hvis det ble gjort endringer i sammensetning av kommisjonen etter at sensurregistreringen var påbegynt
 • [FPW-1301] - Samsensur: Rettet feil som gjorde at kandidatnummer ikke ble vist for medsensorer på små skjermer
 • [FPW-1319] - Rettet feil som i enkelte tilfeller fikk sensurløsningen til å krasje hvis en kandidat hadde byttet kommisjon etter at sensurregistreringen begynte
 • [FPW-1326], [FPW-1357], [FPW-1362] - Rettet diverse feil i statusmeldingene
 • [FPW-1366] - Samsensur: Rettet feil som gjorde at registrere-for-hele-kommisjonen sluttet å fungere hvis det ble lagt til nye kandidater etter at registreringen begynte

Begrunnelse

 • [FPW-1354] - PDF-opplasting: La til tekst om at PDF er lastet opp, for å tydeliggjøre at en PDF 
 • [FPW-1356] - Manglet mailto på e-postlenker i kontaktinfo
 • [FPW-1373] - Rettet feil som gjorde at muntlig begrunnelse ble satt til dagens dato uansett hvilken dato som ble oppgitt

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1246], [FPW-1333] - Knappene for godkjent/ikke godkjent kom ikke alltid på linje
 • [FPW-1312] - Rettet feil som ga rare tegn i tekst som vises etter at godkjenninger er overvørt
 • [FPW-1325] - Rettet feil som gjorde at statusmeldinger ikke ble vist
 • [FPW-1331] - Rettet feil som gjorde at fagpersoner kunne få opp aktiviteter fra tidligere semestre hvis de hadde en rolle i det tidligere semesteret uten sluttdato
 • [FPW-1363] - kosmetisk endring på oversiktssiden
 • [FPW-1367] - Sensur og oblig: Fagpersonweb ble ikke oppdatert med endringer i kandidatene i kommisjonen, når man trykket på "Start registrering på nytt".
Publisert 28. sep. 2017 11:39 - Sist endret 10. okt. 2017 14:39