Endringer i Fagpersonweb versjon 2.2

Ny modul: Godkjenning av obligatoriske aktiviteter. Ny funksjonalitet for samsensur. Mulighet for å importere karakterer til sensurmodulen fra Excel.

Ny funksjonalitet

Ny modul: Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-222], [FPW-1123], [FPW-1118], [FPW-1151], [FPW-1163], [FPW-1093], [FPW-1145], [FPW-1201] - Modulen fungerer stort sett på samme måte som sensurmodulen, men uten kommisjoner:
  • For å få tilgang til å godkjenne obligatoriske aktiviteter, må fagpersonen ha en rolle på emnet, eller på en undervisningsenhet, undervisningsaktivitet eller timeplan tilknyttet emnet, med Undervisningsrolle satt til "J" på rolletype (tilsvarende som i oppmøtemodulen). Fagpersonen vil da få tilgang til å godkjenne alle aktiviteter for alle studentene tilknyttet emnet, undervisningsenheten eller undervisningsaktiviteten hun har rolle på.
  • Modulen viser om studenten har fått godkjent eller fått fritak for aktiviteten tidligere (men fagpersonen kan likevel godkjenne kravet nå dersom det er oppfylt på nytt).
  • Det er mulig å sette alle til godkjent med ett klikk
  • Modul OBLIG må være satt til aktiv under Webappllikasjon modulvalg i FS-klienten for at modulen skal vises.

Sensur

 • [FPW-1066], [FPW-1172], [FPW-1067], [FPW-1068], [FPW-1160] - Ny funksjonalitet for samsensur implementert:
  • Hvis det finnes mer enn én sensor i kommisjonen, kan ikke sensuren overføres for en gitt kandidat før alle sensorer har registrert samme karakter for kandidaten.
  • Sensuren må signeres (godkjennes) av alle sensorer før den kan overføres til FS.
  • Sensor kan se karakterer som er satt av de andre sensorene. Sensor kan velge å dele sine kommentarer med de andre sensorene.
 • [FPW-1071] - Det er nå mulig å importere karakterer fra en Excel-fil til sensurmodulen.
 • [FPW-1202], [FPW-1171], [FPW-1173] - Nye statusmeldinger er innført for å tydeliggjøre hvor sensuren er i prosessen. Fagpersonweb viser nå:
  • Om en kandidat er klar for signering og overføring til FS
  • Hvem som har overført sensuren til FS
  • Status for sensur som er overført til FS (om den er kontrollert i FS-klienten, om den er kunngjort for studenten eller venter på kunngjøring)

Forbedringer

Generelt

 • [FPW-1178] - Tallkarakterer med desimal får nå '.' som desimalmarkør på engelsk

Emnesiden

 • [FPW-1065] - Studentfanen: Skriv ut- og E-post-knappene har fått ikoner
 • [FPW-1169] - Oppmøtefanen: Oversikten over en students oppmøte lenker nå direkte til samme undervisningsaktivitet i oppmøtefanen på studentens studentside

Studieprogramsiden

 • [FPW-1065] - Studentfanen: Skriv ut- og E-post-knappene har fått ikoner

Sensur

 • [FPW-1185] - Dersom deler av sensuren er fullført og overført tidligere, filtreres overførte kandidater bort fra visningen når prosessen starter på nytt (men de kan hentes fram igjen hvis sensor ønsker å se dem)
 • [FPW-1192] - Antall kandidater teller nå ikke med oppmeldte studenter som er skjult fordi de mangler kandidatnummer
 • [FPW-1201] - Dersom overføringen av en kandidat feilet fordi kandidaten allerede hadde karakter/resultatstatus i FS, blir nå FS-karakteren hentet inn når registreringsprosessen begynner på nytt.

Generelt

Feilrettinger

Emnesiden

 • [FPW-1206] - Fanen Oppmøte: Rettet feil som gjorde at antall oppmøtte ble telt feil ved flere undervisningstidspunkter på samme uke

Sensur

 • [FPW-1188] - Rettet feil som gjorde at eksamensform ikke ble vist hvis eksamensdato ikke var satt

Generelt

 • [FPW-1078] - Rettet feil som gjorde at ID-porten ikke fungerte for UiO (rettet til 2.1.3, men er nå ferdig testet)
Publisert 8. aug. 2017 14:11 - Sist endret 14. aug. 2017 20:13