Endringer i Fagpersonweb versjon 2.2.1

Ny versjon med en vesentlig endring i sensurmodulen, samt forbedringer, felrettinger og noe ny funksjonalitet i sensurregistrering og godkjenning av obligatoriske aktiviteter.

Ny funksjonalitet

Emnesiden

 • [FPW-1103] - Fanen vurdering: Viser nå datointervall for eksamen dersom det er satt på vurderingsenheten

Sensur

 • [FPW-1069] - Ny funksjonalitet ved samsensur: Sensorene kan nå bli enige om at bare én av dem fører inn sensuren i Fagpersonweb. Den sensoren som fører inn sensuren, må velge å registrere på vegne av hele kommisjonen. De andre sensorene får da beskjed om at den første sensoren registrerer for dem, og får ikke mulighet til å endre karakteren. De kan fortsatt jobbe med sine egne kommentarer. Alle sensorene må fortsatt signere før sensuren kan overføres.

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1223] - Løsningen viser nå "Ikke godkjent" i stedet for "Stryk", tilsvarende slik det vises i Studentweb.

Forbedringer

Forsiden

 • [FPW-1011] - Viser nå bare de første fem undervisningsaktivitetene for et emne hvis det er veldig mange av dem, men det er mulig å ekspandere slik at alle vises.

Sensur

 • [FPW-1124] - Endret måten karakterer lagres på i databasen, slik at det er tallverdien og ikke bokstavverdien til karakteren som lagres i Fagpersonweb. Dette bl.a. for å legge bedre til rette for flerspråklighet i forbindelse med obligregistrering og bestått/ikke bestått-sensur.

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1221], [FPW-1226] - Endret på fremvisning av tidlgere fritak og godkjenninger. Hvis antall terminer gyldig ikke er satt, vises nå tidligere godkjenninger/fritak alltid som gyldige. Viser ikke lenger fritak/godkjenninger som er gått ut på dato.
 • [FPW-1124] - Endret måten karakterer lagres på i databasen, slik at det er tallverdien og ikke bokstavverdien til karakteren som lagres i Fagpersonweb. Dette bl.a. for å legge bedre til rette for flerspråklighet i forbindelse med obligregistrering og bestått/ikke bestått-sensur.

Feilrettinger

Forsiden

 • [FPW-1236] - Rettet feil som fikk forsiden til å krasje for fagpersoner med studieprogramrolle og kull/klasserolle på samme studieprogram

Søk

 • [FPW-1243] - Rettet feil i tolkningen av dato for aktivt semester som fikk emnesøket til å krasje ved gitte verdier

Studieprogramsiden

 • [FPW-1237] - Fanen Fagpersoner Rettet feil som gjorde at kullfilteret ikke fungerte

Sensur

 • [FPW-1211] - Rettet feil som gjorde at kandidatnumre ikke ble sortert kronologisk dersom de hadde forskjellig antall siffer
 • [FPW-1241] - Rettet feil som gjorde at andre sensorers sensurkladder ikke ble oppdatert riktig.
 • [FPW-1247] - Rettet feil som gjorde at kandidatnumre og navn på kandidater ikke syntes for overført sensur hvis det ikke var samsensur

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1218] - Rettet feil som gjorde at protokollførte godkjenninger ikke syntes. 
 • [FPW-1219] - Rettet feil i semestertelling på tidligere registrert obliggodkjenning
 • [FPW-1245] - Det er nå mulig å se hvem som har overført godkjenning for en gitt student
 • [FPW-1247] - Rettet feil som gjorde at studentens navn forsvant når jeg overført en godkjenning
Publisert 14. aug. 2017 14:57 - Sist endret 14. aug. 2017 14:57