Endringer i Fagpersonweb versjon 2.1

Større versjonsendring. Inneholder første versjon av sensurmodulen, fremvisning av registrert oppmøte, nye modulegenskaper og endringer i eksisterende modulegenskaper. I tillegg er det gjort forbedringer og feilrettinger på funksjonaliteten fra versjon 2.0-2.0.15.

Ny funksjonalitet

Generelt

 • [FPW-1007] - Eksterne fagpersoner med sensuroppdrag får nå logge seg inn i Fagpersonweb selv om de ikke har noen personroller

Min profil

 • [FPW-840] - Veiledningsforhold som er registrert i fanen Veileder i Student undervising samlebilde, vises nå under Min veiledning

Forsiden

 • [FPW-951], [FPW-1097] - Lagt til varsler om sensuroppdrag
 • [FPW-967] - Lagt til varsler om begrunnelsesforespørsler

Studieprogramsiden

 • [FPW-1034] - Lagt til modulegenskap for å deaktivere excel-eksporten

Emnesiden

 • [FPW-996], [FPW-1129] - Fagpersoner med studieprogramrolle får nå tilgang til emner registert på studieprogrammet, slik de gjorde i gamle Fagpersonweb. I tillegg gis det nå tilgang for kull- og klasseroller.
 • [FPW-606], [FPW-1021], [FPW-1080] - Ny fane Oppmøte for fremvisning av registrert oppmøte på undervisningsaktiviteter
 • [FPW-1033] - Lagt til modulegenskaper for å kunne deaktivere visning av timeplaner og vurderingsprotokoll, samt excel-eksporten

Studentsiden

 • [FPW-630], [FPW-834], [FPW-912], [FPW-932], [FPW-998], [FPW-1022], [FPW-995] - Ny fane Oppmøte for fremvisning av registrert oppmøte for en student
 • [FPW-1028] - Lagt til modulegenskaper for å styre om utdanningsplan og resultatfanen skal vises på studentsiden
 • [FPW-840] - Fagpersoner får tilgang til studenter de er veileder for, også dersom veiledningsforholdet er registrert i underbildet Veiledning i Student undervisning samlebilde
 • [FPW-981] - Praksisveiledere får nå tilgang til studentsiden for studenter de veileder

Oppmøte

 • [FPW-1032] - Lagt til mulighet for deaktivere oppmøtemodulen
 • [FPW-959] - Antall oppmøtte vises nå etterhvert som oppmøtet blir registrert

Sensur

Forbedringer

Generelt

 • [FPW-1026] - En del modulegenskaper er flyttet på for å få et mer oversiktlig system:
  • VISEKODE er flyttet fra modul GENERELL til ny modul EMNE
  • VISSPKODE er flyttet fra modul GENERELL til ny modul STUDPROG
  • VISKAR er flyttet fra modul UTDPLAN til ny modul FAGPWEB
  • MINKANDKAR er flyttet fra modul STATISTIKK til ny modul EMNE
  • LOGONMINID har endret navn til IDPORTEN og er flytett til ny modul FAGPWEB

Studieprogramsiden

 • [FPW-923] - Viser nå både innreisende og utreisende utveksling for studenter
 • [FPW-972] - Excel-eksport: For- og etternavn vises nå i hver sin kolonne
 • [FPW-1063] - Endret presentasjon av studentfanen for å tilpasse forskjellige skjermstørrelser

Emnesiden

 • [FPW-923] - Viser nå samme informasjon om utveksling som på studieprogramsiden
 • [FPW-972] - Excel-eksport: For- og etternavn vises nå i hver sin kolonne
 • [FPW-1063] - Endret presentasjon av studentfanen for å tilpasse forskjellige skjermstørrelser

Studentsiden

 • [FPW-923] - Det blir nå spesifisert om en student er på innreisende eller utreisende utveksling

Feilrettinger

Generelt

Min profil

 • [FPW-1084] - Rettet feil som gjorde at antall studenter ikke ble telt riktig i fanen Min veiledning

Forsiden

 • [FPW-1132] - Rettet feil i fremvisning av timeplaner uten klokkeslett i "I dag"-boksen

Studieprogramsiden

 • [FPW-1040] - Rettet feil som gjorde at termin ikke ble forhåndsvalgt i fagpersonfanen

Emnesiden

 • [FPW-1126] - Endret feil i telling av vurderingsmeldte studenter i studentfanen

Oppmøte

 • [FPW-1081] - Rettet feil som gjorde at applikasjonen ikke oppfattet at studenter var undervisningsmeldt, dersom UNDFORMKODE ikke var satt. Ved manuell registrering ble dataene ufullstendige.
 • [FPW-1114] - Rettet feil som gjorde at noen partier ikke fikk med alle studenter i visning av fremtidige timeplaner
Publisert 13. juni 2017 11:24 - Sist endret 15. aug. 2017 12:54