Endringer i Fagpersonweb versjon 2.1.1

Versjon med forbedringer og feilrettinger etter testing av versjon 2.1. Visning av studieprogrammer på forsiden og lenke til EpN.

Den nye versjonen inneholder feilrettinger og forbedringer etter testperioden på versjon 2.1. I tillegg er det tatt med visning av studieprogrammer på forsiden, samt overgangslenke til EpN.

  Ny funksjonalitet

  Generelt

  • [FPW-363] - Lagt til side med lenke til EpN

  Forsiden

  • [FPW-1016] - Lagt til studieprogrammer på forsiden

  Forbedringer

  Min profil

  • [FPW-1183] - Mine roller: Sensuroppdrag vises nå likt som i sensurmodulen

  Emnesiden

  • [FPW-1168] - Flyttet oppmøtefanen til etter praksis-fanen

  Sensur

  • [FPW-1179] - Oppsett: Sensurvarsel og begrunnelsesvarsel blir nå deaktivert når sensurmodulen er deaktivert
  • [FPW-1106] - Sensuroppdrag: I oversikten over sensuroppdrag vises nå alle aktive oppdrag i utgangspunktet, også uavsluttede oppdrag fra forrige semester
  • [FPW-1153] - Sensuroppdrag: Registrer sensur-knappen vises ikke før eksamensdatoen
  • [FPW-1108] - Sensurregistrering: Kommentarfeltet ekspanderes nå automatisk mens man skriver i det
  • [FPW-1154] - Sensurregistrering: Tar nå hensyn til om det er angitt på vurderingskombinasjonen om kandidatnumre skal brukes, og skjuler da kandidater uten kandidatnummer (foreløpig kun i demo)
  • [FPW-1158] - Sensurregistrering: Det er nå mulig å taste inn bokstavkarakterer med små bokstaver.
  • [FPW-1186] - Endret slik at kandidater som er protokollført med forskjellige administrative resultatstatuskoder, ikke lenger vises i sensurregistreringen
  • [FPW-1180] - Begrunnelse: Endret slik at tjenesten begrenses vurderingsenheter der sensursystem = FAGPWEB
  • [FPW-1181] - Begrunnelse Viser nå nøkkelinformasjon om eksamenen og kommisjonen øverst på protokollsiden
  • [FPW-1139], [FPW-1146], [FPW-1174] - Diverse tekstendringer

  Feilrettinger

  Generelt

  Forsiden

  • [FPW-1156] - Forsiden: Begrunnelsesvarsel - endret felt for sjekk på dato begrunnelse bedt om og dato begrunnelse mottatt

  Emnesiden

  • [FPW-1164] - Vurderingsfanen: Rettet visning av eksamener med varighet som ikke er heltall
  • [FPW-1189] - Statistikkfanen: Rettet feil i sorteringen
  • [FPW-1127] - Undervisningsfanen: Rettet mindre designfeil

  Oppmøte

  • [FPW-1166] - Oppmøte: Antall oppmøtte ble ikke oppdatert når velg-alle-funksjonen ble brukt for å registrere oppmøte

  Sensur

  • [FPW-1170] - Sensur: Rettet feil som gjorde at lange kommentarer krasjet applikasjonen
  • [FPW-1157] - Begrunnelse: Endret felt for sjekk på dato begrunnelse bedt om og dato begrunnelse mottatt
  Publisert 26. juni 2017 16:12 - Sist endret 26. juni 2017 16:12