Endringer i fagpersonweb versjon 2.0.6

Versjon som inneholder retting av feil meldt inn i testperioden på versjon 2.0.5.

Feilrettinger

Generelt

  • [FPW-974] - Rettet feil i alfabetiseringen som gjorde at Æ, Ø og Å ikke kom i riktig rekkefølge i alfabetiske lister
  • [FPW-984] - Rettet feil som gjorde at supportadressen i footeren ikke ble oppdatert, selv om ny adresse ble lagt inn i FS System

Emnesiden

  • [FPW-953] - Rettet feil som gjorde at Excel-eksporten feilet i Chrome for emner og studieprogrammer med et komma i navnet. 
  • [FPW-989] - Rettet feil som gjorde at bilder, e-post og telefonnummer ikke kom med i Excel-eksporten, med mindre studenten hadde en vurderingsmelding til emnet

Studieprogramsiden

  • [FPW-953] - Rettet feil som gjorde at Excel-eksporten feilet i Chrome for emner og studieprogrammer med et komma i navnet. 
  • [FPW-989] - Rettet feil som gjorde at bilder, e-post og telefonnummer ikke kom med i Excel-eksporten, med mindre studenten hadde en aktiv studierett på studieprogrammet

Oppmøte

  • [FPW-987] - Rettet feil i versjon 2.0.5 som gjorde at timeplaner ikke ble importert fra TP

Forbedringer

Min profil

  • [FPW-982] - Fanen min veiledning: Forbedret presentasjonen av veiledningsforhold

Studentsiden

  • [FPW-965] - Forbedret visningen i utdanningsplanen for emner som gikk over mer enn ett semester
Publisert 20. feb. 2017 15:13 - Sist endret 20. feb. 2017 15:41