Endringer i Fagpersonweb versjon 2.0.5

Komplettering av funksjonalitet fra versjon 2.0. Feilrettinger og forbedringer basert på tilbakemeldinger på versjon 2.0-2.0.4. Ny modul: Oppmøte.

Ny funksjonalitet

Generelt

Forsiden

 • [FPW-883] - Lagt til lenke til URL definert på undervisningsaktiviteter

Søk

 • [FPW-880] - Søkeresultatet utelater nå studenter som fagpersonen ikke har tilgang til studentsiden for. I tillegg returneres nå kun aktive emner og studieprogrammer i utgangspunktet. Det er mulig å velge å inkludere inaktive emner og studieprogrammer ved gjentatt søk.
 • Emnekode og versjonsnummer vises nå alltid på emner dersom det finnes flere enn én versjon.

Oppmøte

 • [FPW-850] - Lagt inn oppmøteregistrering i Fagpersonweb. Lagt på ekstra sikkerhetsfunksjonalitet, slik at det ikke er mulig å få tilgang til resten av applikasjonen når oppmøtemodulen er i kortlesermodus uten å logge inn på nytt.

Min profil

 • [FPW-744] - Fanen Min veiledning: Lagt til praksisveiledning
 • [FPW-746], [FPW-925], [FPW-926] - Fanen Mine roller: Lagt til stedkontaktpersonroller
 • [FPW-859], [FPW-925], [FPW-934] - Fanen Mine roller: Lagt til stedroller på institusjonsnivå
 • [FPW-774] - Fanen Mine roller: Lagt til sensuroppdrag med informasjon om kommisjonsmedlemmer

Emnesiden

 • [FPW-883] - Lagt til lenke til URL fra Emne samlebilde
 • [FPW-883] - Fanen undervisning: Lagt til lenke til URL definert på undervisningsaktiviteter
 • [FPW-311] - Fanen Vurdering: Lagt til informasjon om hvilke målformer/språk som er representert blant studentene som er oppmeldt til en eksamen

Studieprogramsiden

 • [FPW-883] - Lagt til lenke til URL fra Studieprogram samlebilde

Studentsiden

 • [FPW-885] - Lagt til lenker fra utdanningsplan til emnesidene, samt til URLer angitt på eksternresultat og studieplanelementer

Forbedringer

Generelt

Søk

 • [FPW-871] - Når du blar i et søkeresultat, kommer det nå opp en "spinner" som viser at applikasjonen jobber i bakgrunnen

Forsiden

 • [FPW-868] - Mine emner: Registrer oppmøte-lenker vises ikke for saksbehandlere som ikke også er fagpersoner

Min profil

 • [FPW-933] - Fanen Min veiledning: Lagt til tabelloverskrifter og URL på studieprogram
 • [FPW-900] - Fanen Min veiledning: Fjernet lenke til studentsiden for inaktive veiledningsforhold (veileder hadde uansett ikke tilgang til disse studentsidene)
 • [FPW-916], [FPW-935] - Fanen Mine roller: Lagt til filtrering på rolletype
 • [FPW-851] - Fanen Mine roller: Forbedret design og presentasjon av roller
 • [FPW-922] - Fjernet mulighet for oppdatering av privat e-post

Studentsiden

 • [FPW-901] - Endret slik at inaktive studentstatuser vises med samme logikk her som på studieprogramsiden
 • [FPW-820] - Fanen resultater: La til en søyle for stryk i karakterfordelingsdiagrammet

Emnesiden

 • [FPW-822] - Fanen Studenter: Teksten "ikke vurderingsmeldt" vises nå bare i statuskolonnen for aktive terminer
 • [FPW-952] - Fanen Studenter - Excel-eksport: Hvis institusjonse-post ikke finnes, tas nå privat e-post med i stedet
 • [FPW-905] - Fanen Vurdering: Endret på rekkefølgen av datoene som vises, samt noen av tekstetikettene
 • [FPW-820] - Fanen Statistikk: La til en søyle for stryk i karakterfordelingsdiagrammet

Studieprogramsiden

 • [FPW-907] - Fanen Fagpersoner: La til filtrering på aktiv/inaktiv fagperson på kullfilteret (fantes fra før på terminfilteret)

Feilrettinger

Generelt

 • [FPW-838] - Navn ble ikke vist i personmenyen for saksbehandler som ikke er fagperson
 • [FPW-969] - Modulegenskapen VISEKODE ble ikke tatt hensyn til i alle deler av applikasjonen.
 • [FPW-928] - På Velg institusjon-siden var det mulig å trykke på Velg-knappen uten at noen institusjon var valgt, og dette ga feilmelding.

Søk

 • [FPW-884] - Søkeresultat: kulltermin vises med store bokstaver
 • [FPW-913] - Studieprogramtilhørighet ble mangedoblet i søkeresultatet for studenter på studieprogram med flere klasser
 • [FPW-929] - Antall emner i søkeresultatet ble ikke telt riktig etter innføring av bortfiltrering av inaktive emner

Forsiden

 • [FPW-896] - Forsiden: Registrer oppmøte-lenker vises selv om fagpersonen ikke har undervisningsrolle på emnet

Min profil

 • [FPW-899] - Min profil - Fane Mine roller: Teksten "Velg termin for å ..." var synlig selv om ikke termin var valgt

Oppmøte

 • [FPW-930] - Oppmøtesiden: Fødsesldato for studentene forsvant når man klikket på Velg-alle-boksen

Emnesiden

 • [FPW-903] - Fanen Vurdering: Vurderingsenheter ble ikke sortert ikke riktig når det var flere avviklinger på samme vurderingskombinasjon i en termin
 • [FPW-954] - Fanen Fagpersoner: Rettet feil som kunne få siden til å krasje ved mange roller
 • [FPW-955] - Fanen Undervisning: Rettet feil som fikk fanen til å kræsje dersom det var mer enn én timeplan på et rom
 • [FPW-957] - Fanen studenter Send e-post og excel-knapper var borte for noen semestre
 • [FPW-956] - Vis protokoll: Ikke-beståtte karakterer ble vist som bestått dersom VISKAR var satt til N

Studieprogramsiden

 • [FPW-906] - Fanen studenter: Når klasse ikke fantes, vistes studentstatus på samme linje som kull
 • [FPW-924] - Fanen studenter: Kull var ikke sortert kronologisk i nedtrekksmenyen i filteret
 • [FPW-943] - Fanen studenter: Filteret fungerte ikke som det skulle når det bare var inaktive studenter i lista, og det fantes flere inaktiv-statuser

Studentsiden

 • [FPW-894] - Bildet av studenten gikk opp i full størrelse hvis du klikket på det
 • [FPW-920] - Fanen resultater: Resultater ble ikke sortert riktig
 • [FPW-964] - Fanen studieprogram - utdanningsplan: Emner med 0 studiepoeng ble vist som bestått selv om studenten ikke hadde bestått emne
Publisert 3. feb. 2017 11:09 - Sist endret 21. feb. 2017 08:23