Endringer i fagpersonweb versjon 2.0.4

Mindre endring for rette feil som gjorde at forsiden krasjet dersom fagpersonen hadde visse undervisningsenhetsroller.

Rettet en feil som gjorde at forsiden ga feilmelding dersom fagpersonen hadde minst to undervisningsenhetsroller i inneværende termin, hvorav minst én var på en undervisningsenhet uten underordnede undervisningsaktiviteter.

Publisert 11. jan. 2017 09:59 - Sist endret 11. jan. 2017 09:59