Endringer i fagpersonweb 2.0

Nødvendige endringer i FS

Denne versjonen krever at institusjonene gjør noen endringer i oppsettet i FS. Dette er beskrevet i dokumentasjonen.

Oppmøte

Det gjenstår fortsatt noen endringer som må gjøres i oppmøteapplikasjonen før den kan integreres i Fagpersonweb. Oppmøte vil derfor leve en liten stund til som separat applikasjon.

Generelt

 • Hele applikasjonen er skrevet om til ny plattform, og designet er oppdatert etter FUN-malen
 • Alle deler av applikasjonen er gjennomgått med tanke på forbedring av funksjonalitet og presentasjon av data.
 • Det er nå mulig for saksbehandlere å logge seg på som fagperson, tilsvarende saksbehandlerinnloggingen i Studentweb

Tilgang til data

 • Tilgangskontrollene er endret for å gi institusjonene større kontroll over hvilke faglærere som får tilgang til informasjon om hvilke studenter
 • Fagpersonene har bedre tilgang til historiske studentlister m.m.
 • Det er innført strengere kontroller for hvem som får tilgang til alle detaljer for inaktive studenter

Forsiden

 • Feltet "I dag" gir faglærer informasjon om dagens undervisning hvis det finnes timeplanoppføringer i FS eller TP på dagens dato
 • Bedre presentasjon av EVU-kurs

Emner

 • Viser nøkkelinformasjon om selve emnet
 • Viser hvilke fagpersoner som har roller på emnet
 • Viser informasjon om undervisningsaktiviteter og timeplaner i tillegg til studentgrupper
 • Viser nå hvilke vurderingsaktiviteter som er aktive i hvilken termin. Viser også detaljinformasjon fra vurderingsenhetene der det finnes.

Studieprogrammer

 • Viser nøkkelinformasjon om studieprogrammet
 • Viser hvilke fagpersoner som har roller på studieprogrammet

Min profil

 • Mulighet for å registrere målform og privat e-post
 • Fremvisning av veiledningsforhold knyttet til studieprogram
 • E-postarkiv
Publisert 18. nov. 2016 09:38 - Sist endret 7. jan. 2017 09:14