Leveranseplan

Leveranseplan for EVUweb 3-prosjektet. Status oppdateres ca. hver andre uke.

Releaseplan og kravspesifikasjon

Releaseplanen inneholder mer detaljert informasjon om de enkelte leveransene:

Releaseplanen og leveranseplanen er basert på kravspesifikasjonen som er utarbeidet av ekspertgruppe for etterutdanning:

Leveranse 1: Pilot

Status: Under utvikling

Fremdrift ift. akseptansekriterier (oppdatert pr 18.01.2019):

Last ned akseptansekriterier (XLSX) (oppdatert pr. 18.01.2019)

Leveransen er delt i to deler. Versjon 3.0 er funksjonalitet vi til enhver tid regner med å kunne ha klar til 1. februar 2019. Versjon 3.0.1 er resterende funksjonalitet til første leveranse, som vil bli levert fortløpende etter 1. februar.

Ferdigdato: Tidligst 1. februar 2019.

 • 3.0.x En versjon av applikasjonen som kan piloteres på et begrenset antall kurs på en eller flere institusjoner
  • Innlogging for søker og deltaker med ID-porten og Feide
  • Påmelding til kurs
  • Oppdatere personprofil
  • Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning og innhenting av GSK-vedtak.
  • Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret
  • Dokumentopplasting
  • Forenklet spørreskjemaløsning
  • Planinfo (viktig informasjon som skal bekreftes)
  • Oversikt over status for søknader
  • Svare på tilbud
  • Saksbehandler kan logge på som en gitt deltaker
  • Varsler til søker
  • E-postkvittering ved fullført søknad

Leveranse 2: Fullversjon

Status: Grovskisser finnes til deler av funksjonaliteten

Ferdigdato: Tidligst i løpet av våren 2019

 • 3.1.x En versjon av applikasjonen som dekker alle behovene dagens applikasjon dekker
  • Innlogging for søker og deltaker: Facebook, Twitter og LinkedIn
  • Kursoversikt (forside, kursside)
  • Innlogging for foretaksregistrator
  • Foretaksregistrering
  • Slette tidligere opplastede dokumenter
  • Fakturaadresse og fakturareferanse
 • Dagens applikasjon avvikles

Leveranse 3:

Status: Ikke påbegynt

Ferdigdato: Tidligst høsten 2019

 • 3.2.x: En versjon med ny funksjonalitet
  • Kobling mot Folkeregisteret
  • Kobling mot Nasjonal vitnemålsdatabase
  • Kobling mot Vitnemålsportalen
  • Akseptanser
  • Fakturaoversikt
  • Varsler for foretaksregistrator
  • Mine kurs: Visning av kurs jeg er tatt opp til etter at opptaksperioden er over
  • Mine kurs: Visning av tidligere avlagte kurs
  • Automatisk venteliste
  • Rabatter

Leveranse 4

Status: Webservicer under utvikling. Applikasjon ikke påbegynt.

Ferdigdato: Senest 1. februar 2020

 • 3.3.x: Mulig versjon med enda mer ny funksjonalitet
  • Digitalt kursbevis
  • Egengenerering av faktura
  • Fakturavisning for foretaksregistrator
 • Webservicer klare til overlevering til FS-APIet
Publisert 23. nov. 2018 16:13 - Sist endret 18. jan. 2019 15:19