Kjente feil i EVUweb 3

På denne siden vil du finne lister over kjente feil i EVUweb 3 med oppdatert status.

Nivå

Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:

1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.

2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin

3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.

Status

Vurdering av når feilen bør rettes, basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.

Oversikt over kjente feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
07.11.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder med komma i seg Ikke putt komma i kurskoden 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-518
23.11.2018 Det er ikke mulig for saksbehandler å logge inn hvis hun ikke også eksisterer som deltaker Opprett en deltakeroppføring med samme fødselsnummer som er angitt på saksbehandleren 2 Planlagt rettet til versjon 3.1 EVU3-579
18.12.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder med skråstrek i seg riktig Ikke putt skråstrek i kurskoden 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-636
02.01.2019 Se Jira Ingen 2 Blir rettet så fort som mulig etter 1. februar EVU3-662
04.01.2019 Se Jira Bruk en annen browser 3 Blir rettet så fort som mulig etter 1. februar EVU3-674
04.01.2019 Problem med planinfo, se Jira Tilpass teksten 3 Blir rettet så fort som mulig etter 1. februar EVU3-675
04.01.2019 Problem med planinfo, se Jira Tilpass teksten 3 Blir rettet så fort som mulig etter 1. februar EVU3-682
17.01.2019 Dersom alle datoer er satt, er det mulig å opprette søknad på kurs som har N i feltet Publiser EVUweb 3 Ikke sett datoer hvs dette feltet har N 3 Planlagt rettet før 1. februar EVU3-711
17.01.2019 Oppretting av bruker gir konsekvent feilmelding Ingen 3 Må rettes før 1. februar EVU3-717

Rettede feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
20.12.2018 Pålogging med ID-porten feiler Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-649
04.01.2019 Personprofil krasjer for deltakere uten statsborgerskap Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-660
09.10.2018 Pålogging feiler i Edge Bruk en annen nettleser 3 Rettet 18.12.2018 EVU3-434
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 18. jan. 2019 14:34