Kjente feil i EVUweb 3

På denne siden vil du finne lister over kjente feil i EVUweb 3 med oppdatert status.

Nivå

Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:

1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.

2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin

3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.

Status

Vurdering av når feilen bør rettes, basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.

Oversikt over kjente feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
07.11.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder med komma i seg Ikke putt komma i kurskoden 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-518
23.11.2018

Det er ikke mulig for saksbehandler å logge inn hvis hun ikke også eksisterer som deltaker.

Oppdatering 05.02.2019: Det er nå mulig å logge inn, men for å bruke applikasjonen, må saksbehandleren opprette en brukerkonto (hun blir da opprettet som deltaker)

Opprett en deltakeroppføring med samme fødselsnummer som er angitt på saksbehandleren 2 Planlagt rettet til versjon 3.1 EVU3-579
18.12.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder med skråstrek i seg riktig Ikke putt skråstrek i kurskoden 3 Foreløpig ikke prioritetert EVU3-636
21.01.2019 Dersom det (i FS-klienten) registreres en lokal svarstatuskode på et tilbud om venteliste, fremstår det på EVUweb som om tilbudet er akseptert Ikke benytt lokale svarstatuskoder 3 Planlagt rettet etter 1. februar EVU3-733
23.01.2019 Dersom en søker takker nei til ventelisteplass, eller trekker seg fra venteliste, får søknaden status "Trukket", i stedet for "Trukket fra venteliste". Ingen 2 Planlagt rettet før første fullversjon EVU3-735
18.02.2019 Dokumentopplasting: Dersom en saksbehandler har fjernet et dokument fra søknaden i FS-klienten, er det ikke mulig for brukeren å legge det til igjen. Vent med å fjerne dokumenter fra søknaden til etter ettersendingsfristen. 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-831
27.02.2019 Kontaktinfo: Telefonlandvelgeren blir forvirret av landkode +1, som deles av flere land   2 Planlagt rettet innen 14.03.2019 EVU3-860

Rettede feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
04.01.2019 Planinfo-steget krasjer hvis planinfoteksten inneholder anførselstegn Tilpass teksten 3 Rettet 04.04.2019 EVU3-675
04.01.2019 Problem med filnedlasting i Chrome. Bruk en annen browser 3 Rettet 14.02.2019 EVU3-674
02.01.2019 .docx-filer ble korrupte ved nedlasting (men kunne fortsatt åpnes og leses) Ingen 2 Rettet 14.02.2019 EVU3-662
23.01.2019 Ved opplasting av mange filer samtidig, blir ikke alle statusmeldingene synlige.  Ingen 1 Rettet 13.02.2019 EVU3-736
24.01.2019 Dersom en søker knytter et dokument til søknaden sin, blir ikke feltet "Ubehandlede dokumenter" satt til J i bildet kursdeltakelse i FS-klienten. Saksbehandler må sjekk søkers dokumentarkiv, som før. 3 Rettet 30.01.2019 EVU3-739
17.01.2019 Dersom alle datoer er satt, er det mulig å opprette søknad på kurs som har N i feltet Publiser EVUweb 3 Ikke sett datoer hvs dette feltet har N 3 Rettet 28.01.2019 EVU3-482
04.01.2019 Planinfo krasjer ved lange tekster Tilpass teksten 3 Rettet 24.01.2018 EVU3-682
25.01.2019 Ved gjenbruk av samme kursspørsmål på flere kurs, blir visningen av spørsmål fordoblet for søkere som har svart på samme spørsmål på et annet kurs tidligere. Ikke gjenbruk spørsmål 3 Rettet 28.01.2018 EVU3-743
17.01.2019 Oppretting av bruker gir konsekvent feilmelding Ingen 3 Rettet 24.01.2018 EVU3-717
20.12.2018 Pålogging med ID-porten feiler Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-649
04.01.2019 Personprofil krasjer for deltakere uten statsborgerskap Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-660
09.10.2018 Pålogging feiler i Edge Bruk en annen nettleser 3 Rettet 18.12.2018 EVU3-434
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 4. mars 2019 09:39