Kjente feil i EVUweb 3

På denne siden vil du finne lister over kjente feil i EVUweb 3 med oppdatert status.

Nivå

Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:

1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.

2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin

3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.

Nivåkodene i lista under forholder seg til hvor alvorlig feilen er hvis den inntreffer. Feilretting blir prioritert etter nivå, men også etter hvor sannsynlig det er at feilen inntreffer, og i hvilken grad det finnes en workaround slik at brukeren uansett får utført oppgaven sin.

Status

Vurdering av når feilen bør rettes, basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.

Oversikt over kjente feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
07.11.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder med komma i seg Ikke putt komma i kurskoden 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-518
21.01.2019 Dersom det (i FS-klienten) registreres en lokal svarstatuskode på et tilbud om venteliste, fremstår det på EVUweb som om tilbudet er akseptert Ikke benytt lokale svarstatuskoder 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-733
12.03.2019 Ved pålogging som deltaker, skifter språket før data fra deltakeren hentes inn Ingen 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-927
19.03.2019 Apptekster med tabulatorskift fører til krasj i appen Ikke legg inn tekster med tabulatorskift 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-954
07.05.2019 Utsendelse av e-postkvittering feiler hvis e-postadressen inneholder spesialtegn (eks. æ, ø, å) Bruker må registrere en annen epostadresse. 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1025
18.12.2019 Påmelding: Dersom svar på eksamensspørsmålet feiler, kommer feilmeldingen nederst på siden, noe som ofte er utenfor skjermbildet til brukeren Ingen 2 Planlagt rettet i løpet av februar 2020 EVU3-1696
06.01.2020 Opprett bruker: Enkelte ulogiske fødselsdatoer kan føre til krasj i APIet Oppgi riktig fødselsdato 2 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1713
07.01.2020 Hvis brukeren velger feidepålogging, deretter går tilbake i nettleseren og bytter institusjon, blir den forrige institusjonen valgt i feidepåloggingen  Bytt institusjon i feidepåloggingen 2 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1717
10.01.2020 Ny bruker: Hvis oppretting av bruker feiler, kommer feilmeldingen øverst på siden. Dette kan være utenfor skjermen til brukeren Ingen 2 Planlagt rettet i løpet av februar 2020 EVU3-1727
14.01.2020 Tekstbrytningen fungerer ikke optimalt i enkelte varsler på Min side Ingen 1 Planlagt rettet i løpet av februar 2020 EVU3-1738
14.01.2020 Min side: Varsel om manglende dokumentasjon mangler engelsk tekst Ingen 1 Planlagt rettet i løpet av januar 2020 EVU3-1737
15.01.2020 Enkelte feilmeldinger som vises ved siden av input-felter klarer ikke hente riktige data Ingen 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1743
16.01.2020 Etter registrert påmelding på kurs med automatisk tilbud og automatisk ja-svar, får brukeren beskjed om at "søknaden" er registrert i stedet for "påmeldingen" Ingen 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1745
16.01.2020 Teksten på knappen "Trekk søknad" bør endres for kurs med direkte påmelding Ingen 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1747

Rettede feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
31.10.2019 Internet Explorer: Bakgrunnsfarge for footer dekker ikke hele footeren ved noen zoom-innstillinger Bruk en annen nettleser 1 Rettet 15.01.2020 EVU3-1584
11.11.2019 Kurskatalogen: Knapp for å endre søknad vises for søknader som har en status som gjør at de ikke kan endres lenger Ingen 2 Rettet 15.01.2020 EVU3-1598
11.11.2019 Kurskatalog, kurssiden og søknadssiden: Knapp for å endre søknad vises for søknader med status Påmeldt Ingen 2 Rettet 15.01.2020 EVU3-1599
11.11.2019 Pålogggingssiden: Usynlig fokuspunkt i internet explorer påvirker muligheten til tastaturnavigering Bruk en annen nettleser 3 Rettet 15.01.2020 EVU3-1621
18.12.2019 Påmelding: Adresser flyter utover skjermbildet på mobilvisning Ingen 1 Rettet 15.01.2020 EVU3-1697
20.12.2019 Problem med visning av e-poster med lange emnefelt Ingen 2 Rettet 15.01.2020 EVU3-1713
31.10.2019 Ny innloggingside: Usynlige fokuspunkter i Internet Explorer mellom sosiale medier-knappene ved tab-navigering Bruk en annen nettleser 3 Rettet 15.11.2019 EVU3-1581
28.05.2019 Horisontal scrollbar ved zoom på kurssiden Ingen 3 Rettet 6.8.2019 EVU3-1109
12.04.2019 Dersom en bruker forsøker å fullføre en søknad som allerede er fullført, eller opprette en søknad som allerede er opprettet, får ikke brukeren beskjed om dette. Situasjonen kan oppstå hvis brukeren har påmelding til samme kurs åpen i flere vinduer/faner i nettleseren samtidig. Last inn siden på nytt, evt. unngå å ha applikasjonen åpen i flere nettleservinduer samtidig. 2 Rettet 6.8.2019 EVU3-996RT338997
28.05.2019 Logget-inn-som-banner (saksbehandlerinnlogging) er ikke 100 % responsivt Ingen 3 Rettet 6.8.2019 EVU3-1108
29.05.2019 Hvis en bruker som har minst én aktiv søknad, forsøker å slette mobilnummer eller e-post, blir ikke slettingen gjort, men for brukeren ser det som slettingen ble utført Ingen 2 Rettet 11.05.2019 EVU3-1113
08.05.2019 Dokumentopplasting feiler dersom søkeren har et dokument i dokumentarkivet sitt med et linjeskift i merknadsfeltet Slett linjeskiftet fra merknadsfeltet. 3 Rettet 07.06.2019 EVU3-1041RT341928RT343867
02.05.2019 Deltakere blir av og til opprettet med feil fødselsdato Korrekt fødselsdato må legges inn i FS 3 Rettet 07.06.2019 EVU3-1025, RT341233
18.02.2019 Dokumentopplasting: Dersom en saksbehandler har fjernet et dokument fra søknaden i FS-klienten, er det ikke mulig for brukeren å legge det til igjen. Vent med å fjerne dokumenter fra søknaden til etter ettersendingsfristen. 3 Rettet 07.06.2019 EVU3-831
18.12.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder og tidsangivelseskoder med skråstrek i seg riktig Ikke putt skråstrek i kurskoden 3 Rettet 27.05.2019 EVU3-636
23.11.2018

Det er ikke mulig for saksbehandler å logge inn hvis hun ikke også eksisterer som deltaker.

Oppdatering 05.02.2019: Det er nå mulig å logge inn, men for å bruke applikasjonen, må saksbehandleren opprette en brukerkonto (hun blir da opprettet som deltaker)

Oppdatering 10.04.2019: Ser ut som det feiler igjen, i hvert fall i enkelte tilfeller.

Opprett en deltakeroppføring med samme fødselsnummer som er angitt på saksbehandleren 2 Rettet 22.05.2019 EVU3-597
29.03.2019 Bokmålslogo blir ikke hentet i Internet explorer Bruk en annen browser 2 Rettet 07.05.2019 EVU3-972
23.01.2019 Dersom en søker takker nei til ventelisteplass, eller trekker seg fra venteliste, får søknaden status "Trukket", i stedet for "Trukket fra venteliste". Ingen 2 Rettet 24.04.2019 EVU3-735
21.03.2019 Fullførknappen forsvinner ikke hvis brukeren går inn på søknaden sin igjen uten å har lastet inn siden på nytt   2 Rettet 01.04.2019 EVU3-957
27.02.2019 Kontaktinfo: Telefonlandvelgeren blir forvirret av landkode +1, som deles av flere land   2 Rettet 08.03.2019 EVU3-860
04.01.2019 Planinfo-steget krasjer hvis planinfoteksten inneholder anførselstegn Tilpass teksten 3 Rettet 04.04.2019 EVU3-675
04.01.2019 Problem med filnedlasting i Chrome. Bruk en annen browser 3 Rettet 14.02.2019 EVU3-674
02.01.2019 .docx-filer ble korrupte ved nedlasting (men kunne fortsatt åpnes og leses) Ingen 2 Rettet 14.02.2019 EVU3-662
23.01.2019 Ved opplasting av mange filer samtidig, blir ikke alle statusmeldingene synlige.  Ingen 1 Rettet 13.02.2019 EVU3-736
24.01.2019 Dersom en søker knytter et dokument til søknaden sin, blir ikke feltet "Ubehandlede dokumenter" satt til J i bildet kursdeltakelse i FS-klienten. Saksbehandler må sjekk søkers dokumentarkiv, som før. 3 Rettet 30.01.2019 EVU3-739
17.01.2019 Dersom alle datoer er satt, er det mulig å opprette søknad på kurs som har N i feltet Publiser EVUweb 3 Ikke sett datoer hvs dette feltet har N 3 Rettet 28.01.2019 EVU3-482
04.01.2019 Planinfo krasjer ved lange tekster Tilpass teksten 3 Rettet 24.01.2018 EVU3-682
25.01.2019 Ved gjenbruk av samme kursspørsmål på flere kurs, blir visningen av spørsmål fordoblet for søkere som har svart på samme spørsmål på et annet kurs tidligere. Ikke gjenbruk spørsmål 3 Rettet 28.01.2018 EVU3-743
17.01.2019 Oppretting av bruker gir konsekvent feilmelding Ingen 3 Rettet 24.01.2018 EVU3-717
20.12.2018 Pålogging med ID-porten feiler Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-649
04.01.2019 Personprofil krasjer for deltakere uten statsborgerskap Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-660
09.10.2018 Pålogging feiler i Edge Bruk en annen nettleser 3 Rettet 18.12.2018 EVU3-434
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 17. jan. 2020 09:55