Prosjekt: EVUweb 3

Dette er hjemmesiden til EVUweb 3-prosjektet. Her vil du finne leveranseplaner, fremdriftsrapporter, testplaner og oversikt over kjente feil for EVUweb 3 og EVUweb 3-prosjektet.

Pilot

Fra ca. 1. februar 2019 vil det være mulig å kjøre pilotprosjekter for innføring av EVUweb 3. Institusjoner som er interessert i å bli med i piloten kan ta kontakt med FS-support. Unit har utarbeidet en veileder til pilotinstitusjonene:

EVUweb 3 - veiledning til pilotinstitusjonene (PDF)

Testing

Her vil det komme testplaner og annen informasjon om testing av EVUweb 3.

Mer informasjon om testing av EVUweb 3

Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjonen til EVUweb 3 blir laget underveis i utviklingsprosjektet, og skal til enhver tid være oppdatert med hvordan applikasjonen fungerer akkurat nå. Dokumentasjonen vil være nyttig både for pilotinstitusjonene og for andre institusjoner som er med og tester den nye applikasjonen.

Gå til brukerdokumentasjon for EVUweb 3

Webinar

Fremdrift

Gå til leveranseplan og releaseplan

Siste fremdriftsrapporter

Klikk på overskriften for å lese hele rapporten.

 • Rapport 20. juni - 8. august 2019 16. aug. 2019 12:29

  I denne perioden har teamet jobbet med funksjonalitet som skal med i første fullversjon av EVUweb 3, i tillegg til at mye ny funksjonalitet er påbegynt. Det er også nå laget skisser for mesteparten av den resterende funksjonaliteten.

 • Rapport 23. mai - 6. juni 2019 24. juni 2019 09:02

  I denne perioden har det vært jobbet mye med utredning av ny funksjonalitet, blant annet foretaksgodkjenning og fakturagenerering. I tillegg er det laget nye skisser til samtykker, automatisk stenging og automatisk venteliste.

 • Rapport 23. mai - 6. juni 2019 7. juni 2019 13:44

  Mye av tiden denne perioden har gått med til feilrettinger og mindre forbedringer. I tillegg har vi gjort ferdig saksbehandlerinnloggingen, som er et viktig skritt på veien mot første fullversjon. Vi har også jobbet med å hente ut data til ny funksjonalitet knyttet til fakturaadresse. I tillegg jobber vi videre med kartlegging av behov knyttet til funksjonaliteten for foretaksregistrering i EVUweb 2.

 • Rapport 9-23. mai 2019 24. mai 2019 12:45

  I denne perioden har vi jobbet mest med å ferdigstille kurskatalogen og kurssiden, samt saksbehandlerinnloggingen. Det gjenstår fortsatt litt som må gjøres, så vi vil fortsette å jobbe med disse tingene i neste 14 dagers-periode. I tillegg har vi jobbet videre med epostkvitteringer.

 • Rapport 25. april - 9. mai 2019 10. mai 2019 13:51

  I denne perioden har vi fortsatt å jobbe med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. I tillegg har vi jobbet med feilretting og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene, e-postkvitteringer, og datauthenting til kursoversikten og kurssiden. Ekspertgruppa for etterutdanning har hatt møte og diskutert flere konkrete problemstillinger.

 • Rapport 28. mars - 25. april 2019 26. apr. 2019 15:22

  I denne perioden har vi jobbet mye med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. Her har vi blant annet ryddet opp i den tekniske feilhåndteringen. I tillegg har vi jobbet videre med sletting av dokumenter og kvitteringse-post, samt gjort feilrettinger og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene.

 • Rapport 14-28. mars 2019 29. mars 2019 08:43

  I denne perioden har vi jobbet med kursoversikt og kursside som skal være tilgjengelig uten pålogging, i tillegg til forbedringer og feilrettinger på eksisterende funksjonalitet.

 • Rapport 28. februar-14. mars 2019 18. mars 2019 14:21

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer i forbindelse med brukertestingen som ble gjennomført i forrige periode. I tillegg har vi jobbet med en tidlig versjon av forsiden og kurssiden, som er tilgjengelig for ekspertgruppa for testing.

 • Rapport 14-28. februar 2019 18. mars 2019 08:55

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer og feilrettinger knyttet til eksisterende funksjonalitet. I tillegg har vi gjennomført brukertesting og fått mange gode tilbakemeldinger på brukervennligheten til applikasjonen.

 • Rapport 31. januar - 14. februar 2019 15. feb. 2019 13:24

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet, særlig planinfo. I tillegg har vi fått på plass mulighet for brukeren å ta stilling til om hun vil ta eksamen (dersom eksamen er frivillig), og en første versjon av epostkvittering ved registrert søknad. Vi har også jobbet med spesifikasjon og skissering av fremtidig funksjonalitet.

Mer ...
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 22. aug. 2019 09:58