Rapport 8.-22. november 2018

I denne perioden har teamet jobbet mest med fremvisning av søknader og varsler om søknader som må besvares, samt håndtering av dokumentopplasting og dokumentasjonsmangler.

Release og testing

 •  Versjon 8.1.5 av FS-klienten er nå i produksjon. Denne inneholder mange endringer knyttet til arbeidet med ny EVUweb.
 • Følgende institusjoner kan nå teste applikasjonen: NMBU, HiØ, USN, UiO og NTNU. Øvrige institusjoner som er representert i ekspertgruppa for etterutdanning vil også få tilgang snart.
 • Laget testplan til etterutdanningsgruppa på funksjonalitet ferdigstilt før 16. november.
 • Oppdatert liste over akseptansekriterier med nye kriterier for å lette testingen

Innlogging

Dokumentasjon: Velg institusjon

 • Det er nå mulig å velge institusjon før du logger deg på (EVU3-233)

Min side

Dokumentasjon: Min side

 • Laget skisser for fremvisning av dokumentasjonsmangler (EVU3-425)
 • Dersom søkeren har minst én søknad med tilbud om opptak eller ventelisteplass, blir det vist varsel om dette, og søkeren kan åpne en popupboks for å svare på tilbudet (EVU3-520, EVU3-521)

Påmeldingssekvensen

Dokumentasjon: Påmeldingssekvensen

 • Påmeldingssekvensen viser nå fram navn på kurset du forsøker å melde deg på (EVU3-394)
 •  Tilrettelagt for midlertidig lagring av søknad i EVUweb 3, slik at søkeren kan fortsette på en søknad som ikke er fullført. Ikke-fullførte søknader vil kunne søkes opp i etterutdanningskursbildet dersom krysset "Vis kun fullførte søknader" fjernes. 

Påmeldingssekvensen: Eksamen

Dokumentasjon: Eksamen

 • Laget skisse for oppmelding til eksamen (for kurs der eksamen er frivillig) (EVU3-365)

Påmeldingssekvensen: Kontaktinfo

Dokumentasjon: Kontaktinfo

 • Endret slik at data ikke blir lagret hvis jeg går ut av feltet med Esc-knappen på tastaturet (EVU3-511)
 • Rettet feil som fikk telefon- og e-post-kortene til å flyte over i hverandre i responsiv visning i Internet Explorer (EVU3-510)

Påmeldingssekvensen: Dokumentopplasting

Dokumentasjon: Last opp dokumentasjon

 • Det er ikke lenger mulig å laste opp dokumentasjon med ikke-godkjente filtyper (EVU3-320)
 • Laget skisser for fremvisning av dokumentasjonsmangler (EVU3-425)
 • Laget webservicer for å knytte dokumenter til en søknad, hente ut dokumenter knyttet til en søknad, og for å fjerne tilknytning av et dokument til en søknad (EVU3-443, EVU3-340)
 • Dokumenter som allerede er knyttet til søknaden er nå avkrysset når brukeren åpner søknadssekvensen (EVU3-446)
 • Rettet en feil som gjorde at meldingen "Du er registrert med GSK" aldri ble vist (EVU3-530)
 • Appen viser nå informasjon om hvilke filtyper- og størrelser som er tillatt å laste opp (EVU3-361)

Påmeldingssekvensen: Spørsmål

Dokumentasjon: Svar på spørsmål

 • Webservicen som leverer data til påmeldingssekvensen er oppdatert, slik at spørsmålssteget leveres kun dersom det finnes spørsmål kyttet til kurset. (EVU3-463)
 • Laget en webservice for å hente spørsmål for et kurs (EVU3-464)

Mine søknader

Dokumentasjon: Oversikt over søknader

 • Laget skisser for fremvisning av dokumentasjonsmangler (EVU3-425)
 • Siden viser nå reelle søknader fra institusjonens demobase. For hver søknad vises riktig søknadsstatus, samt aktuelle frister. (EVU3-453)
 • Rettet feil som gjorde at tastaturnavigering ikke fungerte som det skulle i svar på tilbud-popupen (EVU3-442)
 • Rettet feil som gjorde at knappetekstene ikke ble endret når man byttet språk i applikasjonen (EVU3-457)

Mine dokumenter

Dokumentasjon: Mine dokumenter

 • Det er ikke lenger mulig å laste opp dokumentasjon med ikke-godkjente filtyper (EVU3-320)
 • Laget skisser for fremvisning av dokumentasjonsmangler (EVU3-425)
 • Appen viser nå informasjon om hvilke filtyper- og størrelser som er tillatt å laste opp (EVU3-361)
Publisert 23. nov. 2018 15:18 - Sist endret 12. des. 2018 18:04