Rapport 8. august til 5. september 2019

I denne perioden har teamet jobbet med å ferdigstille en versjon for release etter sommeren, og har lagt en versjon i test, som institusjonene kan teste nå. Vi holder nå på å fullføre arbeidet med koblingen mot kontakt- og reservasjonsregisteret. Når det er på plass, vil vi legge den nye versjonen i produksjon.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

Vi jobber fortsatt med å ferdigstille første versjon etter sommeren for release. Vi håper å være i gang igjen med normal releasefrekvens innen få dager. Denne versjonen vil inneholde mange av endringene som knyttet til versjon 8.2.4 av FS-klienten. Oversikt over disse finner du i endringsdokumentasjonen for FS versjon 8.2.4.

Pilot

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og OsloMet er nå i produksjon med EVUweb 3.

Følgende 11 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 5. september 2019:

 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet - Storbyuniversitetet (OsloMet)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

I tillegg er følgende 5 institusjoner satt opp i test, men har ikke gått i produksjon ennå:

 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)

Følgende 4 institusjoner bruker EVUweb 2, men er ennå ikke i gang med på prøve ut EVUweb 3:

 • MF - Vitenskapelig høgskole (MF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Nord universitet (NORD)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Følgende 12 institusjoner har ikke brukt hverken EVUweb 2 eller 3 hittil i 2019:

 • Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • NLA Høgskolen (NLA)
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NiH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Sami allaskuvla/Samisk høgskole (SA/SH)
 • UNIS - The University Centre in Svalbard (UNIS)*

* Ikke satt opp med hverken EVUweb 2 eller 3

Endringer i produksjon

Ingen endringer er produksjonssatt ennå.

Endringer i test

Vi har lagt ut en versjon i test, som nå blir oppdatert fortløpende. Den er ikke helt ferdig ennå, men vi oppfordrer institusjonene til å teste den ut for å se den nye funksjonaliteten. Fullstendig oversikt over endringer, finner du på endringsoversikten for EVUweb.

Saksbehandlerinnlogging

 • Det er nå mulig å logge inn som en gitt deltaker med en direktelenke.
 • Dersom saksbehandler er logget inn med oppdateringsrettigheter, logges det i applikasjonsloggen hvilken saksbehandler som har gjort endringen

Påmeldingssekvensen

Planinfo-funksjonaliteten er nå ferdigstilt (det manglet støtte for å skifte språk i applikasjonen). I tillegg er det gjort en rekke større og mindre forbedringer.

Samtykker

Teamet har jobbet med en løsning for innhenting av forskjellige typer samtykker (kalt "akseptanser" i FS).

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Neste versjon vil hente e-postadresse og mobilnummer fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved oppretting av ny bruker. Brukeren vil også få mulighet til selv å initiere synk mot kontakt- og reservasjonsregisteret dersom informasjonen er endret nylig.

Folkeregisteret

Neste versjon vil hente navn og hjemstedsadresse fra Folkeregisteret ved oppretting av ny bruker.

Mottatte dokumenter

I neste versjon vil EVUweb vise fram dokumenter deltakeren har mottatt fra institusjonen.

Forbedret påmeldingssekvens

EVUweb lagrer nå informasjon om hvor langt brukeren er kommet i påmeldingssekvensen, og vil huske det til neste gang selv om brukeren logger på fra en annen datamaskin. Denne informasjonen blir også tilgjengelig i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten for kontrollformål.

Mer fleksibilitet med tanke på trekkfrister

USN har meldt inn behov for mer fleksibel håndtering av trekkfrister. Vi har begynt arbeidet med endringer i logikken i applikasjonen knyttet til dette. Endringen vil komme til neste versjon.

 Trekkfrist er ikke lenger påkrevd i FS-klienten, men det vil komme et varsel dersom man setter trekkfrist tidligere enn søknadsfrist. Dette vil bli tatt hensyn til i neste versjon av EVUweb.

 Det er nå mulig å sette trekkfrist individuelt enten direkte i kursdeltakelsesbildet, eller ved generering av tilbudsbrev i FS-klienten via FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding. Individuelle trekkfrister vil bli tatt hensyn til i neste versjon av EVUweb.

Fremvising av opptakskrav

 Det er kommet nye felter for opptakskrav i FS (nytt underbilde Krav i Etterutdanningskurs samlebilde), og disse vil tas i bruk i neste versjon. Opptakskrav vil nå også vises fram i FS på kurssiden, samt sammen med dokumentopplastingen i påmeldingssekvensen.

Forbedringer til kurskatalogen

I neste versjon er det gjort en rekke forbedringer av kurskatalogen basert på tilbakemeldinger fra institusjonene. Blant disse kan nevnes:

 • Det vil bli mulig å lenke til et bestemt søk (f.eks. opplisting av alle nettbaserte kurs i to forskjellige kategorier.
 • Institusjonen kan legge til en egendefinert tekst øverst i kurskatalogen
 • Vis detaljer-knappen på kurs vises nå bare hvis det finnes informasjon som ikke vises på forsiden.
 • Kursene sorteres nå alfabetisk på kursnavn
 • Registrer søknad-knappen vises ikke lenger for innloggede brukere som allerede har en søknad

Andre endringer

Teamet og ekspertgruppa har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

Mine kurs

Ny side som vil komme i en senere versjon. Her skal søkeren få oversikt over kurs hun er tatt opp til, samt oversikt over tidligere avlagte kurs som er overført til kursprotokollen. Her vil det også være mulig å laste ned digitalt kursbevis dersom dette finnes og er markert som publisert i deltakerens dokumentarkiv.

Særlig aktive kurs er i en tidlig versjon, og her ønsker vi tilbakemelding på hvilken informasjon som bør vises fram.

 Nytt felt Tilbudstekst er lagt til i nytt underbilde Tekst i Etterutdanningskurs samlebilde. Innholdet i dette feltet vil bli fremvist i mine kurs. Feltet vil også kunne flettes inn i brev sendt ut via FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding.

Digitale vitnemål fra videregående skole

Teamet har påbegynt funksjonalitet for automatisk innhenting av digitale vitnemål fra videregående skole. Søkere som mangler GSK, men som har et slikt digitalt vitnemål, vil få beskjed om det i EVUweb, slik at de ikke trenger å skanne og laste opp vitnemålet sitt.

Automatisk fakturagenerering

Teamet har påbegynt funksjonalitet for egengenerering av faktura i tilfeller der det finnes oppføringer i Avgift-fanen i kursdeltakelsesbildet. Når funksjonaliteten er ferdig, vil institusjonene måtte teste den mot egne demobaser for å luke ut eventuelle feil, før den tas i bruk. Institusjoner som ønsker å prøve ut denne funksjonaliteten, kan gjerne ta kontakt med FS-support.

Automatisk stenging av kurs og automatisk venteliste

Teamet har påbegynt arbeidet med ny funksjonalitet for automatisk stenging av fulle kurs og automatisk ventelistehåndtering.

 Nye felter for å styre hvorvidt et kurs skal ha automatisk venteliste og/eller stenges automatisk for påmelding, er på plass i FS-klienten, men er ikke klare til å tas i bruk ennå.

Foretaksgodkjenning

Det er laget skisser til ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning (skal erstatte foretaksregistrering). Arbeidet med implementering er planlagt påbegynt siste uka i august.

Registrering av arbeidserfaring

Teamet har laget skisser for registrering av relevant arbeidserfaring for kurs som har dette som opptakskrav.

Nytt underbilde for behandling av dokumentert arbeidserfaring er på plass i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten.

Kvitteringsepost

 Nytt felt i nytt underbilde Tekst i Etterutdanningskurs samlebilde: Kvitteringstekst. Dette skal på sikt erstatte bruken av kursinfo-tekster for å legge til kursspesifikk tekst i kvitteringsepost. Feltet er ikke tatt i bruk ennå. Feltet vil også kunne flettes inn i brev sendt ut via FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding.

Publisert 6. sep. 2019 11:46 - Sist endret 6. sep. 2019 13:06