Rapport 6–20. juni 2019

I denne perioden har det vært jobbet mye med utredning av ny funksjonalitet, blant annet foretaksgodkjenning og fakturagenerering. I tillegg er det laget nye skisser til samtykker, automatisk stenging og automatisk venteliste.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager. I denne perioden ble det lagt ut 4 oppdateringer.

Det vil nå bli noen ukers pause i nye releaser på grunn av ferieavvikling. Utviklerne vil jobbe videre, som vanlig, noe som betyr at det en gang i løpet av august vil komme en kanske stor versjonsendring, før vi er i gang igjen med daglige releaser.

Pilot

Følgende 8 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 20. juni 2019.

  • Høgskolen i Østfold (HiØ)
  • Høyskolen Kristiania (HK)
  • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • UiT - Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Endringer i produksjon

Fullstendig oversikt over endringer som er produksjonssatt siden sist, ligger på endringsoversikten for EVUweb 3. Blant disse kan nevnes:

  • Rettet feil som gjorde at brukere av og til ble opprettet med feil fødselsdato, og ryddet opp i databasene
  • Kurs som er forbeholdt foretak, blir nå skjult fra kurskatalogen

Brukerdokumentasjonen for EVUweb er oppdatert med de siste endringene.

Andre endringer

Teamet og ekspertgruppa har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

Foretaksgodkjenning

 Unit har besluttet etter en prosess med ekspertgruppa for etterutdanning, samt andre aktuelle institusjoner, besluttet å implementere funksjonalitet for foretaksgodkjenning. Teamet er i gang med arbeidet med å planlegge hvordan grensesnittet skal se ut og fungere.

Automatisk fakturagenerering

 Unit har begynt utredning av en eventuell løsning for automatisk fakturagenerering, blant annet med en høring ute hos ekspertgruppa.

Samtykker

Teamet har laget skisser til ny funksjonalitet for å innhente forskjellige typer samtykker via EVUweb. Skissene er tilgjengelig her:

Automatisk stenging av kurs og automatisk venteliste

Teamet har laget skisser til ny funksjonalitet for automatisk stenging av fulle kurs og automatisk ventelistehåndtering. Skissene ligger ute her:

 

Publisert 24. juni 2019 09:02 - Sist endret 26. sep. 2019 08:17