Rapport 5-19. september 2019

I denne perioden har teamet jobbet med å ferdigstille versjonen som ble lagt til test i forrige periode. Vi har lagt ut 5 oppdateringer til denne versjonen, og har blant annet jobbet med å ferdigstille integrasjonen med Kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi har også laget en egen side for Mine kurs (aktive og tidligere avlagte kurs), i tillegg til at vi har rettet feil basert på tilbakemeldinger fra institusjonene.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

Vi jobber fortsatt med å ferdigstille første versjon etter sommeren for release. Vi håper å være i gang igjen med normal releasefrekvens innen utgangen av spetember. Denne versjonen vil inneholde mange av endringene som knyttet til versjon 8.2.4 av FS-klienten. Oversikt over disse finner du i endringsdokumentasjonen for FS versjon 8.2.4.

Pilot

Høgskolen i Innlandet har gått i produksjon med EVUweb 3 i perioden.

Følgende 12 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 19. september 2019:

 • Forsvarets høgskole (FORSV)
 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet - Storbyuniversitetet (OsloMet)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

I tillegg er følgende 4 institusjoner satt opp i test, men har ikke gått i produksjon ennå:

 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)

Følgende 4 institusjoner bruker EVUweb 2, men er ennå ikke i gang med på prøve ut EVUweb 3:

 • MF - Vitenskapelig høgskole (MF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Nord universitet (NORD)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Følgende 12 institusjoner har ikke brukt hverken EVUweb 2 eller 3 hittil i 2019:

 • Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • NLA Høgskolen (NLA)
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NiH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Sami allaskuvla/Samisk høgskole (SA/SH)
 • UNIS - The University Centre in Svalbard (UNIS)*

* Ikke satt opp med hverken EVUweb 2 eller 3

Testing

 • EVUweb-teamet har begynt å teste applikasjonen for å finne mangler i henhold til den nye WCAG 2.1-standarden for universell utforming. Vi vil fortsette dette arbeidet inn i neste periode.

Endringer i produksjon

Ingen endringer er produksjonssatt ennå.

Endringer i test

Vi har lagt ut en versjon i test, som nå blir oppdatert fortløpende. Det er lagt ut 5 versjoner i test i perioden. Vi oppfordrer institusjonene til å teste for å se den nye funksjonaliteten som snart kommer i produksjon. Fullstendig oversikt over endringer finner du på endringsoversikten for EVUweb.

I denne perioden har vi blant annet lagt ut følgende endringer:

 • Rettet feil i testversjonen basert på tilbakemeldinger fra institusjonene som har testet
 • Rettet feil i integrasjonen med Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret
 • Ny side: Mine kurs, som viser oversikt over kurs der brukeren har fått opptak, med nøkkelinformasjon. I tillegg vises kurs søkeren har avlagt tidligere, med mulighet til å hente PDF av kursbevis dersom denne finnes i dokumentarkivet.
 • Forbedringer knyttet til nye krav til universell utforming (WCAG 2.1)
 • Lagt til mulighet for brukeren til å hente data fra Kontakt- og reservasjonsregisteret manuelt fra Ny bruker-siden.
 • Laget en tidlig versjon av automatisk stenging av kurs og automatisk venteliste. Dette kan ikke testes ennå, på grunn av en feil i FS-databasene.

Andre endringer

Teamet har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

 • Det er laget skisser til ny sekundær navigasjon i applikasjonen
 • Det er laget nye skisser for registrering av arbeidserfaring

 

Publisert 20. sep. 2019 12:08 - Sist endret 20. sep. 2019 12:08