Rapport 30. oktober – 12. desember 2019

I denne perioden har teamet jobbet med redusert bemanning, noe som vil fortsette resten av prosjektet. Prosjektperioden er forlenget ut februar 2020 for å kompensere for dette. Vi har jobbet videre med å ferdigstille det siste av ny funksjonalitet, samt tekniske oppgaver som må gjøres før applikasjonen kan gå over i ordinær drift.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

I denne perioden har vi lagt ut 6 versjoner i produksjon. Vi regner nå med å være tilbake i normalt gjenge med hyppige releaser.

Innføring av ny EVUweb

Følgende 16 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 12. desember 2019:

 • Forsvarets høgskole (FORSV)
 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet - Storbyuniversitetet (OsloMet)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

I tillegg er følgende 6 institusjoner satt opp i test, men har ikke gått i produksjon ennå:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • MF - Vitenskapelig høgskole (MF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Nord universitet (NORD)

Følgende 11 institusjoner har ikke brukt hverken EVUweb 2 eller 3 hittil i 2019:

 • Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • NLA Høgskolen (NLA)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Sami allaskuvla/Samisk høgskole (SA/SH)
 • UNIS - The University Centre in Svalbard (UNIS)*

* Ikke satt opp med hverken EVUweb 2 eller 3

Endringer i produksjon

I denne perioden har vi produksjonssatt blant annet følgende endringer:

 • Lagt til ny funksjonalitet for registrering av relevant arbeidserfaring knyttet til en søknad. I forbindelse med denne endringen, er også dokumentasjonssteget i påmeldingssekvensen endret en del. For detaljer, se brukerdokumentasjonen: Kontroller og last opp dokumentasjon.
 • Hele innloggingsløsningen er nå skrevet om, og flyten er endret, slik at søkerne får mulighet til å velge hvordan de skal logge på, før de begynner selve innloggingsprosessen. For detaljer, se brukerdokumentasjonen: InnloggingOpprette bruker.
 • Det er kommet et nytt felt for arbeidsepost for deltaker i FS. E-postkvitteringer fra EVUweb går nå ut til både privat epost og arbeidsepost, og det er mulig å sende e-post til arbeidsepostadressen i FS-klienten. I en senere versjon skal brukerne også få mulighet til å oppgi arbeidsepost i EVUweb.
 • Funksjonaliteten for automatisk stenging av fulle kurs og automatisk venteliste er nå for alle praktiske formål ferdig. Vi har i tillegg lagt inn mulighet for å reservere et gitt antall plasser for et bestemt foretak. Detaljer finner du i brukerdokumentasjonen: Automatisk stenging og automatisk venteliste.

Fullstendig oversikt over endringer finner du på endringsoversikten for EVUweb.

Andre endringer

Teamet har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

 • Vi jobber med en større redesign av funksjonalitet knyttet til innhenting av dokumentasjon. Dette vil gi et ryddigere og mer oversiktlig grensesnitt enn vi har i dag. Skisser er tilgjengelig i brukerdokumentasjonen: Kontroller og last opp dokumentasjon.
 • Vi har jobbet videre med funksjonalitet knyttet til innhenting av betalingsinformasjon. 
 • Vi har jobbet videre med funksjonalitet for fremvisning og nedlasting av faktura. 
 • Vi har jobbet videre med å ferdigstille funksjonaliteten for oppdragskurs ("foretaksgodkjenning")
Publisert 13. des. 2019 14:41 - Sist endret 27. jan. 2020 12:00