Rapport 25. oktober - 8. november 2018

Utviklerne har i denne perioden jobbet videre med innhenting av kontaktinformasjon og dokumentopplasting i applikasjonen, vi har gjort første del av implementasjonen av den nye kursspørsmålløsningen, lagt til flerspråklige tekster på flere sider, og rettet en del designfeil. I tillegg har vi jobbet en god del med webservicen som skal hente ut data til søknadsoversikten.

Release og testing

 •  Versjon 8.1.5 av FS-klienten er lagt ut til test hos institusjonene. Denne inneholder mange endringer knyttet til arbeidet med ny EVUweb.
 • Sikkerhetsteamet jobber med penetrasjontesting av applikasjonen. Dersom testen går bra, er applikasjonen klar til å kunne testes av institusjonene.

Generelt i applikasjonen

 • Vi har fjernet noen backend-ting i applikasjonen som har gjort at noen designelementer måtte implementeres på nytt. Det meste av dette skal være på plass igjen nå. Resultatet er blant annet at det har blitt enklere for utviklerne å gjøre endringer i applikasjonen.

Min side

Dokumentasjon: Min side

 • Rettet en feil som gjorde at kortene fløt over i hverandre i Internet explorer (EVU3-204)

Min profil

Dokumentasjon: Min profil

 • Oppdatert designet slik at det samsvarer med kontaktinfosteget i påmeldingssekvensen (EVU3-252)
 • Siden har blitt flerspråklig (men ikke alle tekstene er på plass ennå) (EVU3-383)

Påmeldingssekvensen: Kontaktinfo

Dokumentasjon: Kontaktinfo

 • Fjernet en hardkodet feilmelding ("Skjemaet inneholder feil") som ble vist i kontaktinfosteget (EVU3-476)
 • Rettet en feil som gjorde at adressekortet ikke så ut som det skulle i Safari Mobile (EVU3-444)
 • Rettet en feil som gjorde at adressekortet ikke så ut som det skulle i Internet Explorer (EVU3-395)
 • Dersom brukeren har data i databasen som ikke stemmer overens med begrensningene som er lagt på feltene i applikasjonen, vil feltene det gjelder, åpnes ekspandert, og med feilmelding på de feltene det gjelder. (EVU3-433)
 • Steget har blitt flerspråklig (men ikke alle tekstene er på plass ennå) (EVU3-383)
 • Laget webservicer for å hente, opprette, redigere og slette telefonnumre. Ikke koblet mot applikasjonen ennå. (EVU3-408)
 • Rettet en feil som gjorde at fokusmarkeringen ble stående på et usynlig punkt mellom legg til adresse-knappene i Internet Explorer. (EVU3-498)

Påmeldingssekvensen: Dokumentopplasting

Dokumentasjon: Last opp dokumentasjon

 • Meldingen "Det er registrert et GSK-vedtak på deg" vises bare for deltakere som er registrert med GSK (EVU3-413)
 • Det er mulig å laste ned et dokument fra dokumentarkivet både ved å klikke på lenken med filnavnet og ved å trykke på Last ned-knappen (EVU3-407)
 • Dokumentasjonssteget er ikke tilgjengelig for kurs uten opptakskrav (EVU3-436)
 • Laget en webservice som henter ut modulegenskaper for å kunne ta ut oversikten over tillatte filtyper (EVU3-516)

Påmeldingssekvensen: Spørsmål

Dokumentasjon: Svar på spørsmål

 • Kursspørsmål er implementert i stegsekvensen, men viser foreløpig bare eksempeldata (EVU3-450)

Mine søknader

Dokumentasjon: Oversikt over søknader

 • Rettet en feil som ga en horisontal rullegardin på mobilskjermer (EVU3-249)
 • Gjort ferdig håndtering av forskjellige søknadsstatuser i webservicen som henter ut data til søknadsoversikten (EVU3-286)
 • Lagt til ettersendingsfrister i webservicen som henter ut data til søknadsoversikten (EVU3-416)
 • Webservicen som henter data til søknadsoversikten, tar nå bare med kurs som er publisert på EVUweb 3.

Mine dokumenter

Dokumentasjon: Mine dokumenter

 • Meldingen "Det er registrert et GSK-vedtak på deg" vises bare for deltakere som er registrert med GSK (EVU3-413)
Publisert 12. nov. 2018 09:20 - Sist endret 12. nov. 2018 09:20