Rapport 25. april - 9. mai 2019

I denne perioden har vi fortsatt å jobbe med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. I tillegg har vi jobbet med feilretting og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene, e-postkvitteringer, og datauthenting til kursoversikten og kurssiden. Ekspertgruppa for etterutdanning har hatt møte og diskutert flere konkrete problemstillinger.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager. I denne perioden ble det lagt ut 3 oppdateringer.

Pilot

Følgende institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 09.04.2019:

 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Ekspertgruppa

Det ble avholdt møte i ekspertgruppa for etterutdanning 29. april 2019.

Endringer i produksjon

Fullstendig oversikt over endringer som er produksjonssatt siden sist, ligger på endringsoversikten for EVUweb 3. Blant disse kan nevnes:

 • Påmeldingssekvensen: Sletteknapp på dokumenter vises nå på alle dokumenter som kan slettes
 • Ved opplasting av dokumenter settes nå slettedato på dokumentet til dagens dato + 2 år.
 • E-postkvittering sendes ut ved trekk fra venteliste
 • Det er mulig å legge inn kursspesifikk informasjon i e-postkvittering som sendes ut ved fullført søknad.

Brukerdokumentasjonen for EVUweb er oppdatert med de siste endringene.

Andre endringer

Teamet og ekspertgruppa har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

Angrefrist og løpende opptak

 •  Ekspertgruppa har diskutert ulike rutiner knyttet til løpende opptak og angrefrist. Noen institusjoner kjører løpende opptak før søknadsfristen er gått ut, andre venter med opptak til etter søknadsfristen. Samtidig er det et behov for å ivare ta angrerett etter angrerettloven. Noen institusjoner regner angrefristen fra tidspunktet det gis tilbud, andre fra tidspunktet søkeren svarer. Gruppa konkluderte med at det i utgangspunktet vil være tilstrekkelig å behandle trekkfristen og angrefristen som samme frist, så sant denne kan settes individuelt.

  Det er mulig det vil bli behov for ytterligere funksjonalitet for å håndtere de tilfellene der det skal være mulig å trekke seg etter at angrefristen er utløpt.

Foretaksregistrering

 •  Unit har hatt møte med OsloMet for å kartlegge deres bruk av modulen. På bakgrunn av dette, har vi besluttet å innhente noe mer informasjon om brukerbehov før vi tar en endelig beslutning på hva som skal skje med denne modulen. Vi vil gå i dialog med utvalgte institusjoner basert på høringssvarene som kom inn, med sikte på å ta en endelig beslutning før sommeren.

Innhenting av fakturainformasjon

 •  Ekspertgruppa diskuterte forslag til implementasjon av innhenting av fakturainformasjon fra søker. Behovene er forskjellige med tanke på når man ønsker at adressen innentes. Noen ønsker at det skjer samtidig med søknadsregistrering, mens andre ønsker at det skjer etter at søkeren har fått tilbud. Gruppa la vekt på at fakturadresse m.m. må kvalitetssikres av institusjonen før faktura sendes ut, dette for å forhindre feilfakturering. Det er nødvendig å innhente fakturaadresse selv om det skal sendes ut EHF-faktura. Dette for å legge til rette for purring og inkasso.

Mine kurs

 •  Ekspertgruppa ble bedt om å ta stilling til hva som skal vises på siden for kurs brukeren er meldt opp til. Gruppa var delt i synet på om plassering på kursaktiviteter skal vises fram, og man var usikker på hvor mye det ville bli brukt. I tillegg er det viktig å ikke duplisere funksjonalitet som også finnes i Studentweb og i LMS. Det var enighet om at det kan vises fram informasjon relatert til kurs/studiestart, og eventuelt annen praktisk informasjon om kursavviklingen.

Elektronisk kursbevis

 •  Ekspertgruppa har hatt en runde på e-post om hvorvidt dagens PDF-versjon av kursbeviset kan brukes som elektronisk kursbevis. Her er meningene delte. Det ble også stilt spørsmål om det er mulig å lage et ID-nummer eller tilsvarende for PDF-beviset som kan brukes til verifisering. Unit vil følge opp saken videre.

Elektronisk dokumentasjon

 •  Ekspertgruppa har blitt bedt om å ta stilling til hva slags dokumentasjon de innhenter i forbindelse med opptak, slik at Unit kan se hva som er mulig å få tak i digitalt. Følgende punkter kom opp:
  • Vitnemål fra videregående skole
  • Høyere utdanning fra Norge og utlandet
  • Praksisdokumentasjon
  • Språktester
  • NOKUTs vedtak om generell godkjenning
  • Politiattester
 • Unit følger opp videre
Publisert 10. mai 2019 13:51 - Sist endret 10. mai 2019 13:51