Rapport 22. november - 11. desember 2018

I denne perioden har vi jobbet med å få på plass resten av funksjonaliteten i applikasjonen, for å gjøre den klar for pilotering fra 1. februar. Det er fortsatt en del som gjenstår, og vi vil jobbe videre med dette fram mot jul.

Release og testing

 • Applikasjonen er koblet mot flere av demobasene til institusjonene som er representert i ekspertgruppa. Vi jobber med å koble opp resten.
 • NTNU Videre er i gang med å teste en tidlig versjon av applikasjonen
 • Vi har gjort nødvendige forberedelser for å kunne legge ut nye versjoner av EVUweb i test og produksjon

Innlogging

Dokumentasjon: Velg institusjon

 • Det er nå mulig å dyplenke til en hvilken som helst side i applikasjonen, også for brukere som ikke er logget inn (men foreløpig er det ikke mulig å angi institusjon) (EVU3-357)

Logg på som deltaker

Dokumentasjon: Saksbehandler kan logge på som en deltaker

 • Dette menyvalget vises nå kun for saksbehandlere med riktig validering (ble tidligere vist for alle innloggede brukere, men virket ikke hvis man ikke var saksbehandler med riktig validering) (EVU3-547)

Ny bruker

Dokumentasjon: Opprette bruker

 • Det er satt input type på dato, telefon -og e-postfelter (fører til at datovelger kommer automatisk opp i nettleseren, og at mobiltelefoner velger tastatur tilpasset telefonnumre og e-postadresser) (EVU3-532)

Min side

Dokumentasjon: Min side

 • Lagt til varsel om søknader med avslag (EVU3-522)
 • Lagt til varsel om søknader med mangler (EVU3-519)
 • Lagt til varsel om ikke-fullført søknad (EVU3-543)
 • Det er mulig å svare på tilbud om opptak direkte fra Min side (EVU3-456)
 • Lagt til flerspråklighet (ikke alle oversettelsene er på plass ennå) (EVU3-384)

Min profil

Dokumentasjon: Min profil

 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å legge til og oppdatere arbeidsadresse (EVU3-435)
 • Endret webservice for å oppdatere deltaker, slik at adresseland blir håndtert riktig. (EVU3-440)
 • Postnummer og poststed kommer nå i samme felt i FS når de lagres via EVUweb (EVU3-377)
 • Det er satt input type på dato, telefon -og e-postfelter (fører til at datovelger kommer automatisk opp i nettleseren, og at mobiltelefoner velger tastatur tilpasset telefonnumre og e-postadresser) (EVU3-532)

Påmeldingssekvensen

Dokumentasjon: Påmeldingssekvensen

 • Påmeldingssekvensen viser nå kun de stegene som er relevante for det aktuelle kurset (EVU3-449)
 • Når du åpner påmeldingssekvensen for et gitt kurs, blir det lagret en søknad bakgrunnen. Denne søknaden blir markert som ikke-fullført. (EVU3-469EVU3-242)
 • Laget webservice for å fullføre og redigere en søknad (ikke koblet til applikasjonen ennå) (EVU3-595)

Påmeldingssekvensen: Kontaktinfo

Dokumentasjon: Kontaktinfo

 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å legge til og oppdatere arbeidsadresse (EVU3-435)
 • Endret webservice for å oppdatere deltaker, slik at adresseland blir håndtert riktig. (EVU3-440)
 • Postnummer og poststed kommer nå i samme felt i FS når de lagres via EVUweb (EVU3-377)
 • Det er satt input type på dato, telefon -og e-postfelter (fører til at datovelger kommer automatisk opp i nettleseren, og at mobiltelefoner velger tastatur tilpasset telefonnumre og e-postadresser) (EVU3-532)

Påmeldingssekvensen: Dokumentopplasting

Dokumentasjon: Last opp dokumentasjon

 • Dokumenter som lastes opp i påmeldingssekvensen blir nå knyttet til søknaden (EVU3-341)
 • Laget webservicer for å hente ut mangler knyttet til en søknad, samt tekster for manglene (ikke koblet til applikasjonen ennå) (EVU3-423, EVU3-424)

Påmeldingssekvensen: Spørsmål

Dokumentasjon: Svar på spørsmål

 • Laget webservice for å svare på spørsmål (ikke koblet til applikasjonen ennå) (EVU3-465)
 • Laget webservice for å hente tidligere registrerte svar på spørsmål (ikke koblet til applikasjonen ennå) (EVU3-507)

Mine søknader

Dokumentasjon: Oversikt over søknader

 • Søknadssiden viser nå de knappene og fristene som er relevante basert på søknadens status (EVU3-454)
 • Søknadssiden viser nå ikke-fullførte søknader med en egen status "Ikke fullført" (logikk knyttet til knapper, frister og tekster er ikke på plass ennå) (EVU3-539)
 • Rettet feil som gjorde at statusen "Mangler dokumentasjon" dukket opp på søknader som ikke hadde mangler (EVU3-575)
 • Det er nå mulig å svare på et tilbud om opptak (EVU3-348)
 • Det er nå mulig å trekke en søknad (EVU3-349)

Mine dokumenter

Dokumentasjon: Mine dokumenter

 • Lagt til flerspråklighet (noen oversettelser mangler) (EVU3-554)
Publisert 12. des. 2018 17:49 - Sist endret 18. des. 2018 14:11