Rapport 20. juni - 8. august 2019

I denne perioden har teamet jobbet med funksjonalitet som skal med i første fullversjon av EVUweb 3, i tillegg til at mye ny funksjonalitet er påbegynt. Det er også nå laget skisser for mesteparten av den resterende funksjonaliteten.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

I denne perioden er det ikke lagt ut noen nye versjoner av EVUweb, grunnet feriavvikling i Unit. Av samme årsak vil det ta noe tid før endringer som er gjort i sommer er ferdig testet og godkjent for produksjonssetting, men vi håper å være i gang igjen med normal releasefrekvens i løpet av august.

 Versjon 8.2.4 av FS-klienten er i produksjon. Denne inneholder mange endringer knyttet til arbeidet med ny EVUweb. Endringer som er relevante for EVUweb, er listet opp i denne rapporten. Merk at ikke alle endringene er implementert i EVUweb ennå.

Det er også gjort en rekke andre endringer i Etterutdanningsmodulen knyttet til søknadsbehandling og utsendelse av tilbudsbrev. Oversikt over disse finner du i endringsdokumentasjonen for FS versjon 8.2.4.

Pilot

Følgende 8 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 20. juni 2019.

 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Endringer i produksjon

Ingen endrringer er produksjonssatt ennå.

Endringer på vei ut i produksjon

Vi jobber med å gjøre klar en versjon som kan produksjonssettes. Den nye versjonen vil inneholde følgende endringer:

Samtykker

Teamet har jobbet med en løsning for innhenting av forskjellige typer samtykker (kalt "akseptanser" i FS). Funksjonaliteten vil trolig komme i neste release.

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Neste versjon vil hente e-postadresse og mobilnummer fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved oppretting av ny bruker. Brukeren vil også få mulighet til selv å initiere synk mot kontakt- og reservasjonsregisteret dersom informasjonen er endret nylig.

Folkeregisteret

Neste versjon vil hente navn og hjemstedsadresse fra Folkeregisteret ved oppretting av ny bruker.

Mottatte dokumenter

I neste versjon vil EVUweb vise fram dokumenter deltakeren har mottatt fra institusjonen.

Mine kurs

Ny side som vil komme til neste versjon. Her skal søkeren få oversikt over kurs hun er tatt opp til, samt oversikt over tidligere avlagte kurs som er overført til kursprotokollen. Her vil det også være mulig å laste ned digitalt kursbevis dersom dette finnes og er markert som publisert i deltakerens dokumentarkiv.

Særlig aktive kurs er i en tidlig versjon, og her ønsker vi tilbakemelding på hvilken informasjon som bør vises fram.

 Nytt felt Tilbudstekst er lagt til i nytt underbilde Tekst i Etterutdanningskurs samlebilde. Innholdet i dette feltet vil bli fremvist i mine kurs. Feltet vil også kunne flettes inn i brev sendt ut via FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding.

Forbedret påmeldingssekvens

EVUweb lagrer nå informasjon om hvor langt brukeren er kommet i påmeldingssekvensen, og vil huske det til neste gang selv om brukeren logger på fra en annen datamaskin. Denne informasjonen blir også tilgjengelig i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten for kontrollformål.

Mer fleksibilitet med tanke på trekkfrister

USN har meldt inn behov for mer fleksibel håndtering av trekkfrister. Vi har begynt arbeidet med endringer i logikken i applikasjonen knyttet til dette. Endringen vil komme til neste versjon.

 Trekkfrist er ikke lenger påkrevd i FS-klienten, men det vil komme et varsel dersom man setter trekkfrist tidligere enn søknadsfrist. Dette vil bli tatt hensyn til i neste versjon av EVUweb.

 Det er nå mulig å sette trekkfrist individuelt enten direkte i kursdeltakelsesbildet, eller ved generering av tilbudsbrev i FS-klienten via FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding. Individuelle trekkfrister vil bli tatt hensyn til i neste versjon av EVUweb.

Fremvising av opptakskrav

 Det er kommet nye felter for opptakskrav i FS (nytt underbilde Krav i Etterutdanningskurs samlebilde), og disse vil tas i bruk i neste versjon. Opptakskrav vil nå også vises fram i FS på kurssiden, samt sammen med dokumentopplastingen i påmeldingssekvensen.

Forbedringer til kurskatalogen

I neste versjon er det gjort en rekke forbedringer av kurskatalogen basert på tilbakemeldinger fra institusjonene. Blant disse kan nevnes:

 • Det vil bli mulig å lenke til et bestemt søk (f.eks. opplisting av alle nettbaserte kurs i to forskjellige kategorier.
 • Institusjonen kan legge til en egendefinert tekst øverst i kurskatalogen
 • Vis detaljer-knappen på kurs vises nå bare hvis det finnes informasjon som ikke vises på forsiden.

Andre endringer

Teamet og ekspertgruppa har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

Digitale vitnemål fra videregående skole

Teamet har påbegynt funksjonalitet for automatisk innhenting av digitale vitnemål fra videregående skole. Søkere som mangler GSK, men som har et slikt digitalt vitnemål, vil få beskjed om det i EVUweb, slik at de ikke trenger å skanne og laste opp vitnemålet sitt.

Automatisk fakturagenerering

Teamet har påbegynt funksjonalitet for egengenerering av faktura i tilfeller der det finnes oppføringer i Avgift-fanen i kursdeltakelsesbildet. Når funksjonaliteten er ferdig, vil institusjonene måtte teste den mot egne demobaser for å luke ut eventuelle feil, før den tas i bruk. Institusjoner som ønsker å prøve ut denne funksjonaliteten, kan gjerne ta kontakt med FS-support.

Automatisk stenging av kurs og automatisk venteliste

Teamet har påbegynt arbeidet med ny funksjonalitet for automatisk stenging av fulle kurs og automatisk ventelistehåndtering.

 Nye felter for å styre hvorvidt et kurs skal ha automatisk venteliste og/eller stenges automatisk for påmelding, er på plass i FS-klienten, men er ikke klare til å tas i bruk ennå.

Foretaksgodkjenning

Det er laget skisser til ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning (skal erstatte foretaksregistrering). Arbeidet med implementering er planlagt påbegynt siste uka i august.

Registrering av arbeidserfaring

Teamet har laget skisser for registrering av relevant arbeidserfaring for kurs som har dette som opptakskrav.

Nytt underbilde for behandling av dokumentert arbeidserfaring er på plass i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten.

Kvitteringsepost

 Nytt felt i nytt underbilde Tekst i Etterutdanningskurs samlebilde: Kvitteringstekst. Dette skal på sikt erstatte bruken av kursinfo-tekster for å legge til kursspesifikk tekst i kvitteringsepost. Feltet er ikke tatt i bruk ennå. Feltet vil også kunne flettes inn i brev sendt ut via FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding.

Publisert 16. aug. 2019 12:29 - Sist endret 16. aug. 2019 12:29