Rapport 19. september-15. oktober 2019

I denne perioden har teamet jobbet med forbedringer til versjonen som har ligget til test, basert på tilbakemeldinger fra institusjonene. I tillegg har vi jobbet med ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning, som ikke er ferdig ennå.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

I denne perioden har vi lagt ut én versjon i produksjon. Dette er en større versjonsendring som inneholder all ny funksjonalitet utviklet etter 20. juni 2019. For detaljer, se endringsdokumentasjonen for EVUweb 3. Vi regner nå med å være tilbake i normalt gjenge med hyppige releaser.

Pilot

Følgende 12 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 15. oktober 2019:

 • Forsvarets høgskole (FORSV)
 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet - Storbyuniversitetet (OsloMet)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

I tillegg er følgende 4 institusjoner satt opp i test, men har ikke gått i produksjon ennå:

 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)

Følgende 4 institusjoner bruker EVUweb 2, men er ennå ikke i gang med på prøve ut EVUweb 3:

 • MF - Vitenskapelig høgskole (MF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Nord universitet (NORD)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Følgende 12 institusjoner har ikke brukt hverken EVUweb 2 eller 3 hittil i 2019:

 • Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • NLA Høgskolen (NLA)
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NiH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Sami allaskuvla/Samisk høgskole (SA/SH)
 • UNIS - The University Centre in Svalbard (UNIS)*

* Ikke satt opp med hverken EVUweb 2 eller 3

Endringer i produksjon

Fullstendig oversikt over endringer finner du på endringsoversikten for EVUweb.

Andre endringer

Teamet har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

 • Jobbet videre med funksjonalitet for foretaksgodkjenning
 • Gjort forskjellige endringer i applikasjonen for å tilfredsstille nye krav til universell utforming (WCAG 2.1)
Publisert 18. okt. 2019 12:07 - Sist endret 18. okt. 2019 12:07