Rapport 15–30. oktober 2019

I denne perioden har teamet jobbet med å få på plass det siste av ny funksjonalitet i EVUweb, blant annet foretaksgodkjenning, registrering av arbeidserfaring og ny påloggingsløsning. Vi forventer at det meste av funksjonaliteten vil være på plass i løpet av november. I tillegg er det gjort en rekke større og mindre forbedringer mange steder i applikasjonen.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

I denne perioden har vi lagt ut 6 versjoner i produksjon. Vi regner nå med å være tilbake i normalt gjenge med hyppige releaser.

Innføring av ny EVUweb

Følgende 13 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 15. oktober 2019:

 • Forsvarets høgskole (FORSV)
 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet - Storbyuniversitetet (OsloMet)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

I tillegg er følgende 4 institusjoner satt opp i test, men har ikke gått i produksjon ennå:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Følgende 3 institusjoner bruker EVUweb 2, men er ennå ikke i gang med på prøve ut EVUweb 3:

 • MF - Vitenskapelig høgskole (MF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Nord universitet (NORD)

Følgende 13 institusjoner har ikke brukt hverken EVUweb 2 eller 3 hittil i 2019:

 • Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • NLA Høgskolen (NLA)
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NiH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Sami allaskuvla/Samisk høgskole (SA/SH)
 • UNIS - The University Centre in Svalbard (UNIS)*

* Ikke satt opp med hverken EVUweb 2 eller 3

Webinar

Det ble gjennomført webinar med gjennomgang av ny funksjonalitet i EVUweb 24. november. Opptak av webinaret, presentasjonen som ble brukt, samt skriftlig oppsummering av spørsmål fra kursdeltakerne, er lagt ut her.

Endringer i produksjon

I denne perioden har vi produksjonssatt blant annet følgende endringer:

 • Visning av liste over elektroniske vitnemål fra videregående skole som er innhentet til FS
 • Lagt til alternativ navigasjon (nettstedkart) footer for å gjøre nettsiden mer tilgjengelig
 • Forbedringer og feilrettinger basert på tilbakemeldinger fra institusjonene og intern testing
 • Forbedret støtte til automatisk stenging av fulle kurs
 • Forbedret flyten i applikasjonen for saksbehandlere som skal melde seg på kurs
 • Forbedret håndtering av kursspesifikk informasjon i e-postkvitteringer
 • Lagt til synk mot Kontakt- og reservarsjonsregisteret ved oppretting av søknad
 • Forbedret håndtering av duplikate e-postadresser ved oppretting av bruker

Fullstendig oversikt over endringer finner du på endringsoversikten for EVUweb.

Andre endringer

Teamet har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

Publisert 6. nov. 2019 14:26 - Sist endret 15. mars 2020 18:29