Rapport 12. desember 2019 – 23. januar 2020

I denne perioden har teamet jobbet med redusert bemanning, blant annet på grunn av ferieavvikling. Det er samtidig besluttet å utvide prosjektperioden ut mars 2020.

Vi har jobbet videre med å ferdigstille det siste av ny funksjonalitet, samt tekniske oppgaver som må gjøres før applikasjonen kan gå over i ordinær drift.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager.

I denne perioden har vi lagt ut 5 versjoner i produksjon.

Innføring av ny EVUweb

Følgende 16 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 23. januar 2020:

 • Forsvarets høgskole (FORSV)
 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • OsloMet - Storbyuniversitetet (OsloMet)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

I tillegg er følgende 6 institusjoner satt opp i test, men har ikke gått i produksjon ennå:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • MF - Vitenskapelig høgskole (MF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Nord universitet (NORD)

Følgende 11 institusjoner har ikke brukt hverken EVUweb 2 eller 3 hittil i 2019:

 • Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • NLA Høgskolen (NLA)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Sami allaskuvla/Samisk høgskole (SA/SH)
 • UNIS - The University Centre in Svalbard (UNIS)*

* Ikke satt opp med hverken EVUweb 2 eller 3

Endringer i produksjon

I denne perioden har vi produksjonssatt blant annet følgende endringer:

 • Forbedret påloggingen slik at Feide-tilhørighet automatisk blir satt til den institusjonen brukeren har valgt i applikasjonen, og endret utloggingen slik at brukeren automatisk blir sendt tilbake til EVUweb
 • Dokumentasjonssteget i påmeldingssekvensen og dokumentasjonssiden er redesignet slik at dokumentasjon for GSK, høyere utdanning, arbeidserfaring og annet vises hver for seg. Dokumenter, e-poster og SMSer som brukeren har mottatt fra institusjonen vises er flyttet til en egen side, kalt Meldingsarkiv.
 • Lagt til egne kvitteringstekster for påmelding til kurs med automatisk tilbud og automatisk ja-svar.
 • Det er nå mulig å oppgi arbeidsepostadresse i tillegg til privat e-post ved oppretting av ny bruker
 • Fullstendig oversikt over endringer finner du på endringsoversikten for EVUweb.

Andre endringer

Teamet har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

 • Vi har jobbet videre med funksjonalitet for fremvisning og nedlasting av faktura. 
 • Vi har jobbet videre med å ferdigstille funksjonaliteten for oppdragskurs ("foretaksgodkjenning")
Publisert 27. jan. 2020 14:31 - Sist endret 27. jan. 2020 14:31