Rapport 11. oktober - 25. oktober 2018

I denne perioden har det vært avholdt møte i ekspertgruppe for etterutdanning. Teamet har jobbet videre med dokumentopplasting og innhenting av kontaktinformasjon i applikasjonen. Det har også vært jobbet med forberedelser til at applikasjonen skal kunne testes mot institusjonenes egne demobaser.

Ekspertgruppemøte

Det ble gjennomført møte i ekspertgruppa for etterutdanning 18. oktober. Innkalling og sakspapirer er tilgjengelig her. Referatet vil bli publisert samme sted.

Release og testing

 •  Unit har utarbeidet en veiledning til institusjonene som skal være med i pilotprosjektet for ny EVUweb (FS-18-052). Denne er lagt fram for ekspertgruppa.
 •  Ekspertgruppa har godkjent oppdatert releaseplan (FS-18-050)
 •  Gjennomført høring om fjerning av felter i bildet Etterutdanningskurs (FS-18-023-4-1)
 •  Versjon 8.1.5 av FS-klienten kommer snart i test hos institusjonene. Denne vil inneholde mange endringer knyttet til arbeidet med ny EVUweb. Felter i Etterutdanningskursbildet vil være fjernet i samsvar med høringen.
 • Teamet har jobbet videre med forberedelser til å koble applikasjonen mot institusjonenes demobaser. Dette arbeidet er snart i mål.

Generelt i applikasjonen

 • Rettet feil visning av bakgrunnsfarge på knapper i Internet Explorer (EVU3-206)

Opprett bruker

Dokumentasjon: Opprette bruker

 • Siden er nå blitt trespråklig, og alle tekster finnes på bokmål, nynorsk og engelsk (EVU3-382)

Påmeldingssekvensen: Kontaktinfo

Dokumentasjon: Kontaktinfo

 • Lagt til nedtrekkslister for landkodenummer til telefonnumre (EVU3-309)
 • Nedtrekksliste for land i adressefeltene henter nå data fra landtabellen i FS (EVU3-388)
 •  Ekspertgruppa har kommet fram til hvilke kontakt- og personopplysninger som skal samles inn for hvilke typer kurs (FS-18-055)

Påmeldingssekvensen: Dokumentopplasting

Dokumentasjon: Last opp dokumentasjon

 • Koblet dokumentopplasting til webservice, slik at opplastede dokumenter nå havner i dokumentarkivet til deltakeren (EVU3-403)
 • Rettet feil i tastaturnavigering (EVU3-438)

Påmeldingssekvensen: Spørsmål

Dokumentasjon: Svar på spørsmål

 •  Forslag til ny implementasjon av kursspørsmål er godkjent av ekspertgruppa (FS-18-062-3)

Mine søknader

Dokumentasjon: Oversikt over søknader

 • Siden er nå blitt trespråklig, slik at tekstene byttes dersom man endrer språk i applikasjonen. Det er imidlertid ikke lagt inn nynorske og engelske tekster ennå. (EVU3-385)

Mine dokumenter

Dokumentasjon: Mine dokumenter

 • Koblet dokumentopplasting til webservice, slik at opplastede dokumenter nå havner i dokumentarkivet til deltakeren (EVU3-403)
Publisert 26. okt. 2018 12:43 - Sist endret 26. okt. 2018 14:08