Rapport 11. desember 2018 - 3. januar 2019

I denne perioden har vi jobbet med endringer som er nødvendige for å kunne produksjonssette en første versjon av applikasjonen.

Release og testing

 • NTNU Videre har gjennomført første runde med akseptansetesting av applikasjonen. 23 av p.t. 127 akseptansekriterier i versjon 3.0 ble testet. Av disse ble 16 godkjent, og 7 ikke godkjent. Unit er allerede i gang med å rette flere av feilene.

Navigasjon og menyer

Dokumentasjon: Menylinje

 • Laget skisser til ny hovedmeny og redesign av personmenyen (EVU3-550)
 • Navnet på institusjonen vises nå i headeren på applikasjonen (EVU3-524)
 • Navn på innlogget bruker vises på personmenyen (EVU3-390)
 • Rettet feil som gjorde at logg ut-knappen ikke fungerte som den skulle (EVU3-627)
 • Personmenyen er blitt flerspråklig (ikke alle oversettelsene er på plass ennå) (EVU3-552)
 • Lagt til flerspråklighet på alle "ventemeldinger" (f.eks. "Laster inn søknader", "Prøver å melde deg på", etc., ikke alle oversettelsene er på plass ennå) (EVU3-562)
 • Forbedret visning miljø (UTV/TEST osv) og "Logget på som deltaker"-etiketten (EVU3-503)
 • Lagt på tydeligere fokusmarkering på knapper (EVU3-533)
 • Viser nå FS-logoen i stedet for midlertidig logo-bilde øverst i applikasjonen (EVU3-647)

Velg institusjon

Dokumentasjon: Velg institusjon

 • Det er nå mulig å dyplenke til en side i applikasjonen hos en gitt institusjon (EVU3-613)

Innlogging

Dokumentasjon: Innlogging

 • Endret design på påloggingssiden (EVU3-526)
 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å logge seg på applikasjonen i Edge (EVU3-434)
 • Brukeren blir automatisk logget ut av applikasjonen etter et gitt tidsrom (EVU3-414)
 • Rettet feil som gjorde at brukeren ikke ble logget skikkelig ut av applikasjonen dersom pålogging feilet (EVU3-542)

Logg på som deltaker

Dokumentasjon: Saksbehandler kan logge på som en deltaker

 • Lagt til flerspråklighet i popup-boksen (EVU3-555)
 • Det er mulig å bruke ENTER i stede for OK-knappen (EVU3-570)

Ny bruker

Dokumentasjon: Opprette bruker

 • Koblet siden mot data (EVU3-409, EVU3-336)
 • Lagt på validering av e-postadresser, og maks antall tegn på fornavn, etternavn og e-post. Alle felter er gjort obligatoriske (EVU3-639)
 • Rettet en feil som gjorde at etternavnet forsvant utenfor skjermen på mobiltelefoner (EVU3-634)

Min side

Dokumentasjon: Min side

 • Kort som ikke skal være med i versjon 3.0 blir nå skjult (EVU3-203)
 • Det er nå mulig å svare på et tilbud om ventelisteplass (EVU3-614)
 • Rettet feil som gjorde at søknad med status trukket ga varsel om svar på søknad på Min side (EVU3-621)
 • Varsel om ubesvart tilbud om opptak eller ventelisteplass vises nå kun fram til svarfristens utløp (EVU3-635)

Min profil

Dokumentasjon: Min profil

 • Lagt til validering på telefonnumre, adressefelter, e-postadresser (EVU3-605, EVU3-607, EVU3-606)
 • Rettet feil som gjorde at poststed ikke ble lagret hvis man byttet fra norsk til utenlandsk adresseformat (EVU3-363)
 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å legge inn arbeidsadresse hvis den ikke fantes fra før (EVU3-594)

Påmeldingssekvensen

Dokumentasjon: Påmeldingssekvensen

 • Dersom søkeren avbryter påmeldingssekvensen, kommer det nå en popup med spørsmål om hun virkelig vil avbryte (EVU3-568)
 • Når brukeren trykker på "Fullfør", blir søknaden nå markert som fullført, og kan saksbehandles i FS-klienten (EVU3-337, EVU3-596)

Påmeldingssekvensen: Kontaktinfo

Dokumentasjon: Kontaktinfo

 • Lagt til validering på telefonnumre, adressefelter, e-postadresser (EVU3-605, EVU3-607, EVU3-606)
 • Rettet feil som gjorde at poststed ikke ble lagret hvis man byttet fra norsk til utenlandsk adresseformat (EVU3-363)

Påmeldingssekvensen: Dokumentopplasting

Dokumentasjon: Last opp dokumentasjon

 • Skjulte en menyknapp som er overflødig i første versjon (EVU3-205)
 • Rettet noen feil med tastaturnavigering (EVU3-513)

Påmeldingssekvensen: Spørsmål

Dokumentasjon: Svar på spørsmål

 • Funksjonaliteten for kursspørsmål er nå koblet til databasen (EVU3-466)
 • Det er satt maksgrense på 2000 tegn i fritekstspørsmål (EVU3-608)

Påmeldingssekvensen: Viktig informasjon

 • Laget en første implementasjon av planinfo (EVU3-187)

Påmeldingssekvensen: Se gjennom

Dokumentasjon: 

 • Implementert Se gjennom-steget (EVU3-180, EVU3-475)
 • Lagt på styling på meldingen som kommer når du har fullført påmeldingen (EVU3-529)

Mine søknader

Dokumentasjon: Oversikt over søknader

 • Det er nå mulig å svare på et tilbud om ventelisteplass (EVU3-614)
 • I svar-på-tilbud-popupen er nå eventuelt tidligere svar forhåndsavkrysset (EVU3-622)
 • Ny status "Ikke fullført" for å markere søknader som ikke er fullført (EVU3-540)

Mine dokumenter

Dokumentasjon: Mine dokumenter

 • Lagt til flerspråklighet (noen oversettelser mangler) (EVU3-554)
 • Skjulte en menyknapp som er overflødig i første versjon (EVU3-205)
Publisert 7. jan. 2019 09:37 - Sist endret 7. jan. 2019 15:26