Rapport 31. august - 11. oktober 2018

I perioden har det vært jobbet mest med pålogging, innhenting av kontaktinformasjon og dokumentopplasting. I tillegg vil det komme en stor oppdatering av etterutdanningsmodulen i versjon 8.1.5 av FS-klienten.

Administrere kurs

Dokumentasjon: Kommer

 • Kommer i FS versjon 8.1.5: Det er lagt til felter for å markere at et kurs skal kunne legges ut på nye EVUweb. Det er lagt på sperrer på de nye feltene slik at et kurs ikke skal kunne ligge ute i gamle og nye EVUweb samtidig. For EVUweb 3-kurs vil det bli obligatorisk å oppgi periode for opptak, søknadsfrist, trekkfrist og svarfrist (kun hvis automatisk jasvar=N)
 • Kommer i FS versjon 8.1.5: Mulighet til å angi om et kurs har GSK-krav (J/N) og eventuelt andre opptakskrav (fritekst). Dette skal brukes til å styre hvorvidt dokumentopplasting, innhenting av GSK-vedtak osv. skal være tilgjengelig for søkeren.

Velge institusjon

Dokumentasjon: Velg institusjon

 • Laget ferdig webservice som henter ut informasjon om institusjoner som bruker EVUweb. Implementert valg av institusjon via URL i applikasjonen.

Opprette bruker

Dokumentasjon: Opprett bruker

 • Laget grensesnitt for å opprette bruker. Dette er ikke koblet mot databasen ennå.

Innlogging

Dokumentasjon: Pålogging

 • Pålogging med dataporten fungerer nå for Feide-brukere. Foreløpig er det kun åpnet opp for testbrukere.

Påmeldingssekvens

Dokumentasjon: Påmeldingssekvensen

 • Laget webservice for å hente ut informasjon om et kurs til bruk i påmeldingssekvensen. Den samme webservicen vil trolig gjenbrukes når vi lager kursoversikten tll versjon 3.1.

Påmeldingssekvens: Kontaktinformasjon

Dokumentasjon: Oppgi kontaktinformasjon

 • Lagt til knapper for legge til adresser og telefonnumre for brukere som ikke har dette ennå.
 • Lagt til sperre slik at brukeren ikke får lagret dersom innholdet i et felt bryter med begrensninger som er lag på feltet.

Påmeldingssekvens: Dokumentasjon

Dokumentasjon: Last opp dokumentasjon

 • Viser ikke lenger dokumenttype
 • Laget grensesnitt for å laste opp dokumenter (ikke koblet mot data ennå)
 • Kommer i FS versjon 8.1.15: Det er laget funksjonalitet for å knytte dokumenter i en søkers dokumentarkiv til en bestemt søknad. Det kommer et nytt underbilde Dok i kursdeltakelsesbildet hvor søkerens dokumenter skal vises fram. Dette underbildet skal fungere på samme måte som tilsvarende underbilde i Søknad samlebilde, inkludert varsling av nyopplastede dokumenter (se dokumentasjon for dokumenter i Søknad samlebilde).
 • Kommer i FS versjon 8.1.15: Ny rapport FS431.003 for visning av mottatt dokumentasjon. Den viser både opplastede dokumenter og mottatte resultater fra VGS og høyere utdanning.

Påmeldingssekvens: Spørsmål

Dokumentasjon: Svar på spørsmål

 • Gjennomført vurdering av ulike alternative løsninger på dagens spørreskjema. Ekspertgruppa har landet på en noe nedskalert løsning med kun fritekstspørsmål. Det henvises til saksdokumenter som er lenket opp fra dokumentasjonen.
 • Kommer i FS 8.1.5: Nye felter i dagens kursspørsmålsløsning for å støtte fritekstspørsmål.

Påmeldingssekvens: Akseptanser (fra ca. versjon 3.2)

Dokumentasjon: Akseptanse, eksamensmelding planinfo

 • Kommer i FS 8.1.5: Det er nå mulig å markere at en akseptansetype skal brukes i EVUweb. Dette gjøres på samme måte som for Studentweb, ved at man angir et sekvensnummer for EVUweb (se dokumentasjon for akseptanser i Studentweb)
 • Kommer i FS 8.1.5: Akseptanser kan nå registreres for deltakere med og uten fødselsnummer. Det vil komme et nytt underbilde i kursdeltakelsesbildet som viser akseptanser for deltakeren.

Mine søknader

Dokumentasjon: Mine søknader

 • Jobbet med å hente ut statuser og frister i webservicen som skal levere data til søknadsoversikten
 • Kommer i FS versjon 8.1.15: Det kommer et nytt underbilde Mangel i kursdeltakelsesbildet, som erstatter feltet Mangler dokumentasjon. Her kan saksbehandlere sette forskjellige mangelkoder knyttet til søknaden. Herfra blir det også overgang til en ny brevrapport FS432.002 Mangelbrev kurssøker, der saksbehandler kan varsle søkeren om hva som mangler. Disse manglene skal på sikt også vises fram i EVUweb 3. Dette underbildet skal fungere på samme måte som tilsvarende underbilde i Søknad samlebilde (se dokumentasjon for mangler i Søknad samlebilde).

Min profil

 • Rettet feil som fikk profilsiden til å krasje dersom statsborgerskap ikke var satt

Dokumenter

Dokumentasjon: Dokumenter

 • Viser ikke lenger dokumenttype
 • Laget grensesnitt for å laste opp dokumenter (ikke koblet mot data ennå)

Mine tidligere avlagte kurs (fra versjon ca. 3.2)

Dokumentasjon: Tidligere kurs

 • Fra FS versjon 8.1.5: Det er laget et nytt bilde Kursprotokoll, som vil være tilgjengelig som underbilde i kursdeltakelsesbildet, deltakerbildet og Etterutdanningskurs samlebilde. Det er også innført et nytt felt BEH-status, som muliggjør etterkontroll av godkjent kursdeltakelse. Lagt til rutine FS439.002 for overføring av kursgodkjenning til kursprotokoll. Kursbevis vil bare kunne utstedes for deltakere som har godkjent kurs i kursprotokollen.

Nettbetaling (fra ca. versjon 3.3)

Arbeidet med å anskaffe nettbetalingsløsning er lagt på is inntil videre.

Opptak av kursdeltakere

 • Fra FS versjon 8.1.5: Rapport FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding: Verdilisten for parameter Tilbud er utvidet med valget Venteliste.
Publisert 12. okt. 2018 11:26 - Sist endret 12. des. 2018 18:04