Fremdrift for EVUweb 3-prosjektet

På denne siden vil det bli publisert korte rapporter om hva som blir gjort i EVUweb 3-prosjektet, ca. hver andre uke.

Publisert 27. jan. 2020 14:31

I denne perioden har teamet jobbet med redusert bemanning, blant annet på grunn av ferieavvikling. Det er samtidig besluttet å utvide prosjektperioden ut mars 2020.

Vi har jobbet videre med å ferdigstille det siste av ny funksjonalitet, samt tekniske oppgaver som må gjøres før applikasjonen kan gå over i ordinær drift.

Publisert 13. des. 2019 14:41

I denne perioden har teamet jobbet med redusert bemanning, noe som vil fortsette resten av prosjektet. Prosjektperioden er forlenget ut februar 2020 for å kompensere for dette. Vi har jobbet videre med å ferdigstille det siste av ny funksjonalitet, samt tekniske oppgaver som må gjøres før applikasjonen kan gå over i ordinær drift.

Publisert 6. nov. 2019 14:26

I denne perioden har teamet jobbet med å få på plass det siste av ny funksjonalitet i EVUweb, blant annet foretaksgodkjenning, registrering av arbeidserfaring og ny påloggingsløsning. Vi forventer at det meste av funksjonaliteten vil være på plass i løpet av november. I tillegg er det gjort en rekke større og mindre forbedringer mange steder i applikasjonen.

Publisert 18. okt. 2019 12:07

I denne perioden har teamet jobbet med forbedringer til versjonen som har ligget til test, basert på tilbakemeldinger fra institusjonene. I tillegg har vi jobbet med ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning, som ikke er ferdig ennå.

Publisert 20. sep. 2019 12:08

I denne perioden har teamet jobbet med å ferdigstille versjonen som ble lagt til test i forrige periode. Vi har lagt ut 5 oppdateringer til denne versjonen, og har blant annet jobbet med å ferdigstille integrasjonen med Kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi har også laget en egen side for Mine kurs (aktive og tidligere avlagte kurs), i tillegg til at vi har rettet feil basert på tilbakemeldinger fra institusjonene.

Publisert 6. sep. 2019 11:46

I denne perioden har teamet jobbet med å ferdigstille en versjon for release etter sommeren, og har lagt en versjon i test, som institusjonene kan teste nå. Vi holder nå på å fullføre arbeidet med koblingen mot kontakt- og reservasjonsregisteret. Når det er på plass, vil vi legge den nye versjonen i produksjon.

Publisert 16. aug. 2019 12:29

I denne perioden har teamet jobbet med funksjonalitet som skal med i første fullversjon av EVUweb 3, i tillegg til at mye ny funksjonalitet er påbegynt. Det er også nå laget skisser for mesteparten av den resterende funksjonaliteten.

Publisert 24. juni 2019 09:02

I denne perioden har det vært jobbet mye med utredning av ny funksjonalitet, blant annet foretaksgodkjenning og fakturagenerering. I tillegg er det laget nye skisser til samtykker, automatisk stenging og automatisk venteliste.

Publisert 7. juni 2019 13:44

Mye av tiden denne perioden har gått med til feilrettinger og mindre forbedringer. I tillegg har vi gjort ferdig saksbehandlerinnloggingen, som er et viktig skritt på veien mot første fullversjon. Vi har også jobbet med å hente ut data til ny funksjonalitet knyttet til fakturaadresse. I tillegg jobber vi videre med kartlegging av behov knyttet til funksjonaliteten for foretaksregistrering i EVUweb 2.

Publisert 24. mai 2019 12:45

I denne perioden har vi jobbet mest med å ferdigstille kurskatalogen og kurssiden, samt saksbehandlerinnloggingen. Det gjenstår fortsatt litt som må gjøres, så vi vil fortsette å jobbe med disse tingene i neste 14 dagers-periode. I tillegg har vi jobbet videre med epostkvitteringer.

Publisert 10. mai 2019 13:51

I denne perioden har vi fortsatt å jobbe med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. I tillegg har vi jobbet med feilretting og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene, e-postkvitteringer, og datauthenting til kursoversikten og kurssiden. Ekspertgruppa for etterutdanning har hatt møte og diskutert flere konkrete problemstillinger.

Publisert 26. apr. 2019 15:22

I denne perioden har vi jobbet mye med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. Her har vi blant annet ryddet opp i den tekniske feilhåndteringen. I tillegg har vi jobbet videre med sletting av dokumenter og kvitteringse-post, samt gjort feilrettinger og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene.

Publisert 29. mars 2019 08:43

I denne perioden har vi jobbet med kursoversikt og kursside som skal være tilgjengelig uten pålogging, i tillegg til forbedringer og feilrettinger på eksisterende funksjonalitet.

Publisert 18. mars 2019 14:21

I denne perioden har vi jobbet med forbedringer i forbindelse med brukertestingen som ble gjennomført i forrige periode. I tillegg har vi jobbet med en tidlig versjon av forsiden og kurssiden, som er tilgjengelig for ekspertgruppa for testing.

Publisert 18. mars 2019 08:55

I denne perioden har vi jobbet med forbedringer og feilrettinger knyttet til eksisterende funksjonalitet. I tillegg har vi gjennomført brukertesting og fått mange gode tilbakemeldinger på brukervennligheten til applikasjonen.

Publisert 15. feb. 2019 13:24

I denne perioden har vi jobbet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet, særlig planinfo. I tillegg har vi fått på plass mulighet for brukeren å ta stilling til om hun vil ta eksamen (dersom eksamen er frivillig), og en første versjon av epostkvittering ved registrert søknad. Vi har også jobbet med spesifikasjon og skissering av fremtidig funksjonalitet.

Publisert 4. feb. 2019 10:14

I denne perioden har vi jobbet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet, blant annet er det gjort mange forbedringer på planinfo-funksjonaliteten. I tillegg har vi fått på plass første versjon av e-postkvittering og mulighet for søkere til å ta stilling til hvorvidt de skal gå opp til eksamen.

Publisert 18. jan. 2019 11:08

I denne perioden har vi jobbet med endringer som er nødvendige for å kunne produksjonssette en første versjon av applikasjonen. Vi har også gjort noen forbedringer for å tilfredsstille krav til universell utforming av applikasjonen.

Publisert 12. des. 2018 17:49

I denne perioden har vi jobbet med å få på plass resten av funksjonaliteten i applikasjonen, for å gjøre den klar for pilotering fra 1. februar. Det er fortsatt en del som gjenstår, og vi vil jobbe videre med dette fram mot jul.

Publisert 23. nov. 2018 15:18

I denne perioden har teamet jobbet mest med fremvisning av søknader og varsler om søknader som må besvares, samt håndtering av dokumentopplasting og dokumentasjonsmangler.

Publisert 12. nov. 2018 09:20

Utviklerne har i denne perioden jobbet videre med innhenting av kontaktinformasjon og dokumentopplasting i applikasjonen, vi har gjort første del av implementasjonen av den nye kursspørsmålløsningen, lagt til flerspråklige tekster på flere sider, og rettet en del designfeil. I tillegg har vi jobbet en god del med webservicen som skal hente ut data til søknadsoversikten.

Publisert 26. okt. 2018 12:43

I denne perioden har det vært avholdt møte i ekspertgruppe for etterutdanning. Teamet har jobbet videre med dokumentopplasting og innhenting av kontaktinformasjon i applikasjonen. Det har også vært jobbet med forberedelser til at applikasjonen skal kunne testes mot institusjonenes egne demobaser.

Publisert 12. okt. 2018 11:26

I perioden har det vært jobbet mest med pålogging, innhenting av kontaktinformasjon og dokumentopplasting. I tillegg vil det komme en stor oppdatering av etterutdanningsmodulen i versjon 8.1.5 av FS-klienten.