Fremdrift for EVUweb 3-prosjektet

På denne siden vil det bli publisert korte rapporter om hva som blir gjort i EVUweb 3-prosjektet, ca. hver andre uke.

Publisert 18. jan. 2019 11:08

I denne perioden har vi jobbet med endringer som er nødvendige for å kunne produksjonssette en første versjon av applikasjonen. Vi har også gjort noen forbedringer for å tilfredsstille krav til universell utforming av applikasjonen.

Publisert 7. jan. 2019 09:37

I denne perioden har vi jobbet med endringer som er nødvendige for å kunne produksjonssette en første versjon av applikasjonen.

Publisert 12. des. 2018 17:49

I denne perioden har vi jobbet med å få på plass resten av funksjonaliteten i applikasjonen, for å gjøre den klar for pilotering fra 1. februar. Det er fortsatt en del som gjenstår, og vi vil jobbe videre med dette fram mot jul.

Publisert 23. nov. 2018 15:18

I denne perioden har teamet jobbet mest med fremvisning av søknader og varsler om søknader som må besvares, samt håndtering av dokumentopplasting og dokumentasjonsmangler.

Publisert 12. nov. 2018 09:20

Utviklerne har i denne perioden jobbet videre med innhenting av kontaktinformasjon og dokumentopplasting i applikasjonen, vi har gjort første del av implementasjonen av den nye kursspørsmålløsningen, lagt til flerspråklige tekster på flere sider, og rettet en del designfeil. I tillegg har vi jobbet en god del med webservicen som skal hente ut data til søknadsoversikten.

Publisert 26. okt. 2018 12:43

I denne perioden har det vært avholdt møte i ekspertgruppe for etterutdanning. Teamet har jobbet videre med dokumentopplasting og innhenting av kontaktinformasjon i applikasjonen. Det har også vært jobbet med forberedelser til at applikasjonen skal kunne testes mot institusjonenes egne demobaser.

Publisert 12. okt. 2018 11:26

I perioden har det vært jobbet mest med pålogging, innhenting av kontaktinformasjon og dokumentopplasting. I tillegg vil det komme en stor oppdatering av etterutdanningsmodulen i versjon 8.1.5 av FS-klienten.